La Comissió Europea llança la consulta pública més ambiciosa mai realitzada per establir les prioritats futures

La Comissió Europea llança la consulta pública més ambiciosa mai realitzada i demana als ciutadans que estableixin les prioritats futures. El 9 de maig és el Dia d’Europa, una data que per als ciutadans no s’hauria de limitar a ser tant sols una diada commemorativa. A partir d'avui, la Comissió Europea demana als ciutadans d’arreu de la Unió Europea que contribueixin a establir les prioritats polítiques dels anys vinents i a configurar el futur del continent, i ho fa mitjançant la consulta pública de més envergadura mai realitzada per la UE sobre els drets de la ciutadania. 


La consulta estarà oberta durant quatre mesos, fins al 9 de setembre, i es preguntarà als ciutadans quins obstacles troben encara en l’exercici dels seus drets com a ciutadans de la UE, per exemple quan viatgen per Europa, quan voten o es presenten com a candidats a les eleccions o quan compren per Internet. La consulta es fa just abans de l’Any Europeu dels Ciutadans, 2013 (IP/11/959). Les aportacions que es rebin s’incorporaran directament al programa polític de la Comissió i constituiran la base per a l’Informe sobre la Ciutadania de la UE que es presentarà exactament d’aquí a un any, el 9 de maig de 2013.

 La vicepresidenta de la Comissió, Viviane Reding, primera comissària de la UE responsable de Ciutadania, ha declarat que “passats vint anys des que, a la petita ciutat fronterera de Maastricht, vam crear la ciutadania europea, hem de revitalitzar el projecte europeu, i ho hem de fer amb l’ajuda directa dels nostres ciutadans. La raó de ser i l’objectiu de la Unió Europea no és sinó servir els seus ciutadans. La població espera resultats concrets d’Europa, i això és exactament el que els estem oferint. Per exemple, hem reduït les tarifes d’itinerància, hem millorat els drets de les víctimes de la delinqüència i hem facilitat als consumidors les compres per Internet. Les aportacions directes dels ciutadans ens ajudaran a prosseguir la nostra feina i a millorar-la. Els invito a dedicar uns minuts a aquesta iniciativa i a expressar-nos la seva opinió: es tracta dels seus drets i del seu futur”.

 

La Comissió Europea va adoptar el primer Informe sobre la ciutadania de la UE l’any 2010, i hi va incloure una llista de 25 accions concretes destinades a resoldre els problemes que havien d’afrontar els ciutadans de la UE a l’hora d’exercir els seus drets. Des d’aleshores, la Comissió ha fet feina per fer realitat les seves promeses:

  • Consolidant els drets de les víctimes de la delinqüència arreu de la UE (que són gairebé 75 milions de persones a l’any, IP/11/585)
  • Reduint els tràmits administratius per als 3,5 milions de persones que cada any matriculen el cotxe a un altre país de la UE, amb un estalvi de 1.500 milions d’euros (IP/12/349)
  • Prohibint les comissions addicionals pels pagaments amb targeta de crèdit i les caselles premarcades a les pàgines de compra per Internet (MEMO/11/675)
  • Reforçant el dret a un judici imparcial de tots els ciutadans de la UE, que s’aplica a uns 8 milions de procediments a l’any (IP/12/430, IP/10/1305)
  • Aclarint els drets de propietat per als 16 milions de parelles internacionals que conviuen a Europa (IP/11/320)

Els avenços aconseguits fins ara es poden consultar al següent enllaç.

Ara bé, moltes persones segueixen trobant diferents obstacles a l’hora d’exercir els seus drets de ciutadans europeus. Per això, la Comissió vol saber quins problemes han d’afrontar quan es desplacen per la UE —tant per treballar com per estudiar o per vacances— o quan tracten d’exercir els seus drets electorals o com a consumidors. La Comissió també vol conèixer les idees dels ciutadans sobre com hauria de ser la Unió Europea el 2020.

Durant els quatre mesos vinents (des del 9 de maig fins al 9 de setembre) es podrà contestar un breu qüestionari electrònic: http://ec.europa.eu/your-rights-your-future.

Antecedents

Gràcies a la ciutadania de la UE —que no substitueix la nacional, sinó que la complementa— tots els ciutadans dels 27 Estats membres gaudeixen d’una sèrie de drets addicionals com a ciutadans de la UE. Entre aquests drets cal esmentar el dret de sufragi actiu i passiu a les eleccions locals i europees a l’Estat membre de residència, el dret a rebre protecció consular de qualsevol Estat membre a l’estranger en les mateixes condicions que els nacionals, el dret de petició davant el Parlament Europeu, el dret de recurs al Defensor del Poble Europeu o, des de 2012, la participació a les iniciatives ciutadanes europees.

La lliure circulació és el dret més apreciat de la ciutadania de la UE (vegeu el comunicat de premsa nº 14/2011). De fet, els europeus fan cada any més de 1.000 milions de viatges pel territori de la UE i cada vegada hi ha més ciutadans que exerceixen el dret a residir a un altre Estat membre: l’any 2009 es calculava que residien a un Estat membre que no era el seu uns 11,9 milions de ciutadans i, el 2010, aquesta xifra havia augmentat a 12,3 milions (STAT/11/105). I les xifres són encara molt més grans si es consideren els ciutadans de la UE que travessen lliurement les fronteres per a breus períodes de temps. A més, gairebé 40 milions de persones compren per Internet a d’altres països europeus.

A l'Informe sobre la ciutadania de la UE de 2010 (vegeu IP/10/1390 i MEMO/10/525) s’establien 25 accions concretes per eliminar els obstacles que encara dificultaven als ciutadans l’exercici del dret a la lliure circulació a la UE. Una d’aquestes accions era la de conscienciar tots els ciutadans de la seva ciutadania de la UE, dels seus drets i del que aquests drets podrien significar per a la seva vida quotidiana. Per a això la Comissió va proposar designar l’any 2013 com a Any Europeu dels Ciutadans i organitzar, al llarg de tot l’any, activitats dedicades a la ciutadania de la UE i a les polítiques corresponents.

Durant l’Any Europeu dels Ciutadans, la Comissió publicarà el segon Informe sobre la ciutadania de la UE, que servirà com a pla d’actuació per eliminar els obstacles que encara impedeixin als ciutadans gaudir plenament dels seus drets com a ciutadans de la UE.