Europa Creativa MEDIA Content

European Slate Development
(CREA-MEDIA-2024-DEVSLATE)

Data límit: 13/12/2023

Objectiu:

L’objectiu del suport al desenvolupament de l'Slate europeu és fomentar la competitivitat de les empreses europees de producció independent i augmentar el seu pes econòmic al mercat. L’objectiu també és augmentar la capacitat dels productors audiovisuals per desenvolupar projectes amb potencial per circular per Europa i més enllà, i facilitar la coproducció europea i internacional.

El suport també proporcionarà un punt d’entrada per a talents emergents, que els donarà l’oportunitat de dirigir un curtmetratge amb el suport de la sòlida base proporcionada per empreses experimentades.

DESCÀRREGUES:

Convocatòria

Document de la convocatòria
(EN)

Bases

Bases
(CA)

Enllaç de la convocatòria a la FTOP

European slate development (CREA-MEDIA-2024-DEVSLATE)
(EN)

Sessió informativa

Vídeo de la sessió informativa
(CA)

Important

Els sol·licitants no poden presentar més d'una sol·licituds en aquesta convocatòria. Els sol·licitants que hagin rebut una subvenció per a la convocatòria de l'any anterior per al desenvolupament d'un Slate Europeu (CREA-MEDIA-2023-DEVSLATE) o per al desenvolupament de mini Slate europeu (CREA-MEDIA2023-DEVMINISLATE) no poden presentar cap sol·licitud per a aquesta convocatòria.

Europa Creativa MEDIA publica convocatòries anuals de codesenvolupament europeu, desenvolupament de slate europeu, desenvolupament de mini slate europeu i desenvolupament de videojocs i contingut immersiu. Una mateixa obra audiovisual no es pot presentar a més d'una convocatòria.

Activitats elegibles

Es donarà suport a les productores europees independents que puguin desenvolupar un paquet de 3 a 5 obres audiovisuals (ficció, animació, documental creatiu). Això hauria de permetre a les empreses productores reduir els riscos i augmentar la seva capacitat per atraure i retenir talents.

El desenvolupament de l'Slate europeu donarà suport al desenvolupament d'un mínim de 3 i un màxim de 5 obres per a l'explotació comercial destinades a l'estrena cinematogràfica, la difusió televisiva o l'explotació comercial en plataformes digitals o en un entorn multiplataforma en les categories següents: animació, documental creatiu o ficció. Els sol·licitants poden afegir un curtmetratge de talent emergent al seu paquet (opcional).

L'objectiu és dotar de fons a les productores audiovisuals per desenvolupar treballs d'alt valor creatiu i diversitat cultural i un ampli potencial d'explotació transfronterera. S'anima a les empreses a desenvolupar estratègies de màrqueting i distribució des de l'inici de la fase de desenvolupament, millorant així el potencial per arribar al públic als àmbits europeu i internacional.

També es persegueix més cooperació, inclòs el codesenvolupament, entre operadors de diferents països que participen en l'eix MEDIA, així com reforçar la competitivitat de les productores audiovisuals europees consolidant la seva capacitat d'inversió en la fase de desenvolupament i ampliant les activitats de les empreses i la seva innovació. capacitat per explorar nous camps i mercats.

Es prestarà especial atenció a les sol·licituds que presentin estratègies adequades per garantir una indústria més sostenible i més respectuosa amb el medi ambient i per garantir l'equilibri de gènere, la inclusió, la diversitat i la representativitat.

Sol·licitants elegibles

Empresa europea i independent de producció audiovisual que pugui demostrar haver produït dues obres prèvies de mínim 24 minuts (excepte realitat virtual) des de 2017 que s'hagin estrenat comercialment (sala de cinema) o emès (televisió, plataforma digital) en almenys tres països diferents al del sol·licitant abans de la data límit de presentació de la sol·licitud. En el cas d'emissió en línia, es requereixen tres canals diferents.

Les projeccions durant els festivals no s'accepten com a distribució comercial.

Pel que fa a la producció d'aquestes obres prèvies elegibles el sol·licitant haurà de demostrar el següent:

- Que va ser l'única empresa de producció; o

- Que va ser, en el cas d'una coproducció amb una altra empresa productora, el coproductor majoritari en el pla de finançament o el productor delegat; o

- Que el seu director general o un dels seus accionistes aparegui en els crèdits d'una obra anterior com a productor o com a productor delegat.

Els sol·licitants han de proporcionar la informació sol·licitada sobre les obres anteriors elegibles a l'apartat dedicat de la sol·licitud. En cas que una o ambdues obres anteriors de la sol·licitud no compleixin els criteris d'elegibilitat, la sol·licitud serà inelegible, encara que el sol·licitant pugui proporcionar informació sobre altres treballs anteriors que compleixin els criteris d'elegibilitat.

Projectes elegibles

Els sol·licitants han de presentar un Slate que inclogui un mínim de 3 i un màxim de 5 obres elegibles.
Només són subvencionables les activitats de desenvolupament de les obres següents:

  • Llargmetratges, animacions i documentals creatius d'una durada mínima de 60 minuts destinats principalment a l'estrena cinematogràfica;
  • Projectes de ficció (únics o sèries) d'una durada total mínima de 90 minuts, animació (únic o sèrie) d'una durada total de mínim 24 minuts i documentals de creació (únics o sèries) d'una durada total de un mínim de 50 minuts destinats principalment a l'explotació de la televisió o la plataforma digital;
  • Projectes de ficció, animació o documentals creatius interactius, no lineals (per exemple, projectes de realitat virtual narrativa) de qualsevol durada. 

Els treballs dissenyats per ser una sèrie amb una estratègia conjunta de distribució i màrqueting s'han de presentar com a sèrie. Els episodis individuals d'una sèrie no es poden dividir en sol·licituds separades i no es poden presentar com a treballs separats dins de la mateixa sol·licitud.

El primer dia de rodatge principal (o equivalent) s'ha de programar almenys 10 mesos després del dia de la data límit de presentació de sol·licituds.

En cas que s'afegeixi un curtmetratge al paquet, les activitats de desenvolupament i producció del curtmetratge podran optar al cofinançament si:

1) el curtmetratge té una durada màxima de 20 minuts i serveix de suport als nous talents.

2) el seu rodatge ha de començar un dia després de la data límit de la convocatòria.

Durada

Normalment, els projectes no haurien de superar els 36 mesos (són possibles pròrrogues, si es justifiquen adequadament i mitjançant una modificació).

Calendari

Calendari indicatiu d'avaluació i acord de subvenció:

Publicació de la convocatòria: 26 de setembre de 2023

Obertura de la convocatòria: 3 d'octubre de 2023

Data límit de presentació de sol·licituds: 13 de desembre de 2023, 17:00 (hora de Brussel·les)

Període d'avaluació: gener - abril de 2024

Informació als sol·licitants: juny de 2024

Signatura del conveni de subvenció: setembre de 2024

Plantilles de sol·licitud, guies i models de convenis de subvenció (MGA):

Content

European Slate Development
(CREA-MEDIA-2024-DEVSLATE)

Termini: 13/des/2023

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

Fostering European media talents and skills
(CREA-MEDIA-2022-TRAINING)

Termini: 04/mai/2022

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Altres

Music Moves Europe
(CREA-CULT-2022-MME)

Termini: 12/gen/2023

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

TV and online content
(CREA-MEDIA-2024-TVONLINE)

1r Termini: 07/des/2023
2n Termini: 14/05/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

European Co-development
(CREA-MEDIA-2024-CODEV)

Termini: 06/mar/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

European mini-slate development
(CREA-MEDIA-2024-DEVMINISLATE)

Termini: 10/set/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

Video Games and Immersive content development
(CREA-MEDIA-2024-DEVVGIM)

Termini: 24/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

European Film Distribution
(CREA-MEDIA-2024-FILMDIST)

Termini: 25/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

European Film Sales
(CREA-MEDIA-2024-FILMSALES)

Termini: 20/jun/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

Innovative tools and business models
(CREA-MEDIA-2024-INNOVBUSMOD)

Termini: 25/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

Markets & Networking
(CREA-MEDIA-2024-MARKETNET)

Termini: 18/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

MEDIA 360°
(CREA-MEDIA-2022-MEDIA360)

Termini: 12/abr/2022

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Films on the Move
(CREA-MEDIA-2024-FILMOVE)

1r Termini: 14/mar/2024
2n Termini: 18/07/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

European VOD Networks and Operators
(CREA-MEDIA-2024-VODNET)

Termini: 09/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Networks of European Festivals
(CREA-MEDIA-2024-FESTNET)

Termini: 11/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Networks of European Cinemas
(CREA-MEDIA-2024-CINNET)

Termini: 16/jul/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Audience Development and Film Education
(CREA-MEDIA-2023-AUDFILMEDU)

Termini: 30/mar/2023

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

Innovation Lab
(CREA-CROSS-2024-INNOVLAB)

Termini: 25/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

NEWS - Media literacy
(CREA-CROSS-2024-MEDIALITERACY)

Termini: 07/mar/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

NEWS - Journalism Partnerships – Collaborations
(CREA-CROSS-2024-JOURPART-COLLABORATIONS)

Termini: 14/feb/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

NEWS - Journalism Partnerships – Pluralism
(CREA-CROSS-2024-JOURPART-PLURALISM)

Termini: 14/feb/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Projectes de Cooperació Europea a petita escala
(CREA-CULT-2024-COOP-1)

Termini: 23/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Projectes de Cooperació Europea a Escala Mitjana
(CREA-CULT-2024-COOP-2)

Termini: 23/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Plataformes europees per a la promoció d’artistes emergents
(CREA-CULT-2024-PLAT)

Termini: 31/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Xarxes europees d’organitzacions culturals i creatives
(CREA-CULT-2024-NET)

Termini: 07/mar/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Entitats Culturals Paneuropees
(CREA-CULT-2024-PECE)

Termini: 31/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Circulació d’obres literàries europees
(CREA-CULT-2024-LIT)

Termini: 16/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...