Europa Creativa MEDIA Content

European Co-development
(CREA-MEDIA-2024-CODEV)

Data límit: 06/03/2024

Objectiu:

L'objectiu del suport al codesenvolupament europeu és donar suport a la cooperació entre les productores europees que estan desenvolupant obres amb un fort potencial d'audiència internacional

DESCÀRREGUES:

Convocatòria

Document de la convocatòria
(EN)

Enllaç de la convocatòria a la FTOP

European co-development (CREA-MEDIA-2024-CODEV)
(EN)

Bases

Bases CAT
(CA)

Formularis

Dossier creatiu
(EN)
Plantilla estàndard de sol·licitud
(EN)
Pressupost
(EN)

Guies

Guia per als sol·licitants
(EN)

Sessió informativa

Vídeo
(EN)
Presentació
(EN)

Descripció de les activitats a finançar

L'acció europea de codesenvolupament ha de donar suport al desenvolupament d'un projecte únic d'explotació comercial destinat a l'estrena cinematogràfica, la difusió televisiva o l'explotació comercial en plataformes digitals o en un entorn multiplataforma en les categories següents: animació, documental creatiu o ficció. El projecte ha de ser co-desenvolupat per almenys dues productores independents europees, que hagin signat un acord de codesenvolupament que especifiqui la divisió de tasques i la col·laboració en aspectes creatius.

L'objectiu és dotar de fons a les productores audiovisuals per desenvolupar obres d'alt valor creatiu i diversitat cultural i un ampli potencial d'explotació transfronterera. S'anima a les empreses a desenvolupar col·laboracions sòlides i innovadores als àmbits creatiu i de finançament i a desenvolupar estratègies de màrqueting i distribució des de l'inici de la fase de desenvolupament, tot millorant així el potencial per arribar a públics a d'àmbit europeu i internacional.

Les sol·licituds han de presentar estratègies adequades per garantir una indústria més sostenible i més respectuosa amb el medi ambient i per garantir l'equilibri de gènere, la inclusió, la diversitat i la representativitat.

Sol·licitants elegibles

Empreses europees i independents de producció audiovisual en un consorci compost, com a mínim, per un líder de projecte (coordinador) d'un país i un soci (cobeneficiari) d'un altre país.

El coordinador i el soci hauran d'haver signat un acord de codesenvolupament que s'haurà d'adjuntar a la sol·licitud. Al document s'especificarà la divisió de tasques i la col·laboració en aspectes creatius.

El líder del projecte ha de poder demostrar haver produït una obra prèvia de mínim 24 minuts (excepte realitat virtual) des del 2017 que s'hagi estrenat comercialment (sala de cinema) o emès (televisió, plataforma digital) a, almenys, tres països diferents al del sol·licitant abans de la data límit per a la presentació de sol·licituds. En cas d'emissió lineal, calen tres canals diferents.

Les estrenes o emissions han de ser de caràcter comercial. Les projeccions durant els festivals no es consideraran com a distribució comercial.

El coordinador haurà de provar el següent:

- Que va ser l'única empresa de producció; o

- Que va ser, en el cas d'una coproducció amb una altra empresa productora, el coproductor majoritari al pla de finançament o el productor delegat; o

- Que el director general o un dels seus accionistes apareguin en els crèdits d'una obra anterior com a productor o productor delegat.

No s'acceptaran altres crèdits, encara que semblin equivalents.

Haureu d'emplenar aquesta informació sobre l'obra prèvia en un apartat de la sol·licitud (*). En cas que alguna de les obres prèvies no compleixi els criteris anteriors, la sol·licitud es considerarà inelegible.

(*). El Sistema de Presentació Electrònica conté un enllaç a la Base de Dades MEDIA d'Europa Creativa, on els sol·licitants han de crear un expedient que contingui informació tant sobre el treball anterior(s) com sobre el treball(s) presentat per al finançament.

Projectes elegibles

Només seran elegibles les activitats de codesenvolupament dels projectes següents:

  • Llargmetratge de ficció, pel·lícula d'animació i documental creatiu amb una durada mínima de 60 minuts. Projecte principalment destinat a estrena a cinemes.
  • Ficció (lliurament únic o sèrie) amb una durada total mínima de 90 minutsanimació (lliurament únic o sèrie) amb una durada total mínima de 24 minuts i documental creatiu (lliurament únic o sèrie) amb una durada total mínima de 50 minuts. Projecte principalment destinat a estrena a televisió o explotació en plataformes digitals.
  • Ficció interactiva, no lineal, animació o documental creatiu (per exemple, projectes narratius de realitat virtual) de qualsevol durada.

Els projectes dissenyats com una sèrie, amb una estratègia de distribució i màrqueting conjunta, s'hauran de presentar com una sèrie en conjunt. No s'admetran com a diferents projectes de la mateixa sol·licitud.

El projecte no ha de tenir previst l'inici del rodatge dins del període de deu mesos posterior a la data límit de la convocatòria.

El sol·licitant ha de provar que posseeix la majoria dels drets relatius al material artístic del projecte a la data límit de presentació de la sol·licitud.

S'hi adjuntarà un contracte degudament datat i signat per l'autor (s). Si el projecte és una adaptació d'una obra existent, el coordinador o un dels socis elegibles ha de tenir la majoria dels drets relacionats amb els drets d'adaptació d'aquest treball amb un acord d'opció o un contracte de transferència de drets degudament datat i signat.

S'acceptarà la igualtat de drets entre el líder del projecte i els socis del consorci.

Si l'obra té un identificador estàndard interoperable, com ara ISAN o EIDR, s'haurà d'indicar a la sol·licitud. En qualsevol cas, per a tots els projectes seleccionats aquest identificador s'haurà de crear abans del final del període d'acció.

Les sol·licituds han de presentar estratègies adequades per garantir una indústria més sostenible i respectuosa amb el medi ambient, així com incloure mesures per garantir l'equilibri de gènere, la inclusió, la diversitat i la representativitat.

La durada màxima dels projectes no ha d'excedir els 30 mesos.

Finançament

Lump sum. Això vol dir que es reemborsarà una quantitat fixa, sobre la base d'una quantitat global o finançament no vinculada als costos. L'import serà fixat per l'Agència Executiva sobre la base del pressupost del projecte estimat i una taxa de finançament del 70%.

La subvenció màxima de la UE per a cada sol·licitant (p. ex., per coordinador i soci elegible) és de 60.000 euros, excepte per al desenvolupament conjunt de sèries de televisió amb un pressupost de producció previst de 20 milions d'euros o més, en què la subvenció màxima de la UE per a cada sol·licitant serà de 100.000 euros. La subvenció concedida podrà ser inferior a la quantitat sol·licitada.

Calendari indicatiu d'avaluació i acord de subvenció:

  • Publicació de la convocatòria: 05 de desembre de 2023
  • Data límit de presentació de sol·licituds: 06 de març de 2024 - 17:00:00 CET (Brussel·les)
  • Període d'avaluació: març-juliol de 2024
  • Informació als sol·licitants: agost de 2024
  • Signatura del conveni de subvenció: novembre/desembre de 2024

Plantilles de sol·licitud, guies i models de convenis de subvenció (MGA):

Content

European Slate Development
(CREA-MEDIA-2024-DEVSLATE)

Termini: 13/des/2023

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

Fostering European media talents and skills
(CREA-MEDIA-2022-TRAINING)

Termini: 04/mai/2022

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Altres

Music Moves Europe
(CREA-CULT-2022-MME)

Termini: 12/gen/2023

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

TV and online content
(CREA-MEDIA-2024-TVONLINE)

1r Termini: 07/des/2023
2n Termini: 14/05/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

European Co-development
(CREA-MEDIA-2024-CODEV)

Termini: 06/mar/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

European mini-slate development
(CREA-MEDIA-2024-DEVMINISLATE)

Termini: 10/set/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

Video Games and Immersive content development
(CREA-MEDIA-2024-DEVVGIM)

Termini: 24/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

European Film Distribution
(CREA-MEDIA-2024-FILMDIST)

Termini: 25/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

European Film Sales
(CREA-MEDIA-2024-FILMSALES)

Termini: 20/jun/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

Innovative tools and business models
(CREA-MEDIA-2024-INNOVBUSMOD)

Termini: 25/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

Markets & Networking
(CREA-MEDIA-2024-MARKETNET)

Termini: 18/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

MEDIA 360°
(CREA-MEDIA-2022-MEDIA360)

Termini: 12/abr/2022

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Films on the Move
(CREA-MEDIA-2024-FILMOVE)

1r Termini: 14/mar/2024
2n Termini: 18/07/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

European VOD Networks and Operators
(CREA-MEDIA-2024-VODNET)

Termini: 09/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Networks of European Festivals
(CREA-MEDIA-2024-FESTNET)

Termini: 11/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Networks of European Cinemas
(CREA-MEDIA-2024-CINNET)

Termini: 16/jul/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Audience Development and Film Education
(CREA-MEDIA-2023-AUDFILMEDU)

Termini: 30/mar/2023

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

Innovation Lab
(CREA-CROSS-2024-INNOVLAB)

Termini: 25/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

NEWS - Media literacy
(CREA-CROSS-2024-MEDIALITERACY)

Termini: 07/mar/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

NEWS - Journalism Partnerships – Collaborations
(CREA-CROSS-2024-JOURPART-COLLABORATIONS)

Termini: 14/feb/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

NEWS - Journalism Partnerships – Pluralism
(CREA-CROSS-2024-JOURPART-PLURALISM)

Termini: 14/feb/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Projectes de Cooperació Europea a petita escala
(CREA-CULT-2024-COOP-1)

Termini: 23/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Projectes de Cooperació Europea a Escala Mitjana
(CREA-CULT-2024-COOP-2)

Termini: 23/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Plataformes europees per a la promoció d’artistes emergents
(CREA-CULT-2024-PLAT)

Termini: 31/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Xarxes europees d’organitzacions culturals i creatives
(CREA-CULT-2024-NET)

Termini: 07/mar/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Entitats Culturals Paneuropees
(CREA-CULT-2024-PECE)

Termini: 31/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Circulació d’obres literàries europees
(CREA-CULT-2024-LIT)

Termini: 16/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...