Europa Creativa MEDIA Business

Markets & Networking
(CREA-MEDIA-2024-MARKETNET)

Data límit: 18/01/2024

Objectiu:

L'objectiu de la convocatòria Markets & Networking és millorar la promoció del contingut europeu al mercat global i fomentar la cooperació entre totes les parts de la cadena de valor audiovisual per a la cocreació i promoció d'obres audiovisuals europees.

Convocatòria per a xarxes de professionals del sector audiovisual, que proposin esdeveniments anuals, eines i activitats destinades a facilitar la formació i la promoció de talents del sector audiovisual, així com el desenvolupament i la distribució de co-creacions i coproduccions europees internacionals.

L'objectiu d'aquesta convocatòria és millorar la promoció dels continguts europeus al mercat mundial i fomentar la cooperació entre totes les parts de la cadena de valor audiovisual per a la co-creació i promoció d'obres audiovisuals europees.

DESCÀRREGUES:

Convocatòria

Enllaç a la FTOP
(EN)

Bases

Bases
(EN)

Sessió informativa

Vídeo
(EN)
Presentació
(EN)

Sol·licitants elegibles:

Entitats europees (empreses privades, organitzacions sense ànim de lucre, associacions, fundacions, organitzacions internacionals etc.), establertes en un dels països participants a MEDIA i que siguin propietat, directament o per participació majoritària, de ciutadans de aquests països.

S'admetran sol·licituds de beneficiaris individuals, així com les propostes presentades per un consorci format per almenys dos sol·licitants (beneficiaris, que no siguin entitats afiliades).

No poden sol·licitar la subvenció les persones físiques.

Finançament

La subvenció es basarà en el pressupost presentat (costos reals, amb costos unitaris i elements a preu fet). Això vol dir que només es reemborsaran certs tipus de costos (despeses elegibles) i costos que van ser realment incorreguts en el projecte (no els costos pressupostats).

Els costos es reemborsaran al tipus de finançament fixat a l'acord de subvenció (percentatge de cofinançament del 70%).

Projectes elegibles

Accions destinades als professionals de la indústria audiovisual amb un impacte a la promoció ia la circulació d'obres audiovisuals i professionals europeus, inclosos llargmetratges, curtmetratges, videojocs, sèries de televisió i cross media.

Només es consideraran admissibles les sol·licituds que corresponguin, a dos dels següents tipus de projectes i activitats:

 • Mercats centrats en un tipus específic de pel·lícules i continguts innovadors, o xarxes de mercats que presenten gèneres/temes similars o es troben a la mateixa regió;
 • Activitats de networking i cooperació entre xarxes a tota la cadena de valor per a la promoció de talents i obres europees.

MercatsEsdeveniments d'indústria tant físics, digitals o híbrids centrats en l'intercanvi entre empreses i professionals audiovisuals europeus, que tinguin un impacte en la visibilitat i les vendes d'obres audiovisuals europees als mercats internacionals.

Les activitats i esdeveniments d'indústria s'hauran d'adaptar a les tendències actuals del mercat i incloure continguts innovadors (videojocs, VR, XR, AI, cross-media), animació o obres de gènere.

Els esdeveniments d'indústria es poden centrar en els continguts i/o en l'adopció de noves tecnologies i models de negoci, sempre que tinguin un impacte en la visibilitat i la venda d'obres europees.

Activitats de networking a tota la cadena de valor: Aquestes activitats contribuiran a la promoció de les obres europees ia la consolidació de l'ecosistema audiovisual.

Aquestes xarxes poden proposar:

 • La realització d'activitats relacionades amb diferents mercats existents dins i fora dels països participants al programa MEDIA, inclòs el suport financer a tercers. Destinades a facilitar la distribució d'obres audiovisuals europees o l'intercanvi de bones pràctiques, amb una atenció especial a les tecnologies innovadores i les pràctiques comercials.
 • La creació i posada en marxa d'activitats relacionades amb la co-creació de sèries, donant lloc a sèries europees competitives al mercat audiovisual.

Les activitats han de fomentar la creació de xarxes i l'intercanvi de: informació, bones pràctiques entre professionals en termes de circulació d'obres europees a Europa ia tot el món, així com a totes les plataformes i els formats.

L'ajut financer a tercers es concedeix en les condicions següents:

 • Les convocatòries han de ser obertes, públiques i s'han d'ajustar a les normes de la UE en matèria de transparència, d'igualtat, de conflicte d'interessos i de confidencialitat.
 • Hauran de romandre obertes durant dos mesos.
 • Els resultats de la convocatòria s'han de publicar en llocs web, incloent-hi una descripció dels projectes seleccionats, les dates d'adjudicació, la durada del projecte i les empreses i els països destinataris finals.
 • Les convocatòries han de tenir una clara dimensió europea.

Es prestarà una atenció especial a les sol·licituds que, per a tot tipus d'activitats, presentin estratègies adequades per garantir una indústria més sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Quan les activitats incloguin esdeveniments físics, el procés per adquirir una certificació de sostenibilitat s'ha d'iniciar dins del període del projecte.

També s'han d'incloure mesures per garantir l'equilibri de gènere, la inclusió, la diversitat i la representativitat.

No es consideren subvencionables les activitats relacionades amb el següent tipus d'obres: emissions en directe, vídeos musicals, obres artístiques no narratives (inclosos, entre d'altres, vídeos artístics, vídeos experimentals, etc.), obres comercials i promocionals, realities i programes de entrevistes.

Les sol·licituds haurien de presentar activitats que s'implementaran al llarg de dos anys.

Calendari

 • Publicació de la convocatòria: 26/09/2023
 • Data límit de presentació de sol·licituds18 de gener de 2024 17:00 (hora de Brussel·les)
 • Període d'avaluació: febrer-maig de 2024
 • Informació als sol·licitants: juliol de 2024
 • Signatura del conveni de subvenció: octubre de 2024

Plantilles de sol·licitud, guies i models de convenis de subvenció (MGA):

Content

European Slate Development
(CREA-MEDIA-2024-DEVSLATE)

Termini: 13/des/2023

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

Fostering European media talents and skills
(CREA-MEDIA-2022-TRAINING)

Termini: 04/mai/2022

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Altres

Music Moves Europe
(CREA-CULT-2022-MME)

Termini: 12/gen/2023

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

TV and online content
(CREA-MEDIA-2024-TVONLINE)

1r Termini: 07/des/2023
2n Termini: 14/05/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

European Co-development
(CREA-MEDIA-2024-CODEV)

Termini: 06/mar/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

European mini-slate development
(CREA-MEDIA-2024-DEVMINISLATE)

Termini: 10/set/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

Video Games and Immersive content development
(CREA-MEDIA-2024-DEVVGIM)

Termini: 24/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

European Film Distribution
(CREA-MEDIA-2024-FILMDIST)

Termini: 25/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

European Film Sales
(CREA-MEDIA-2024-FILMSALES)

Termini: 20/jun/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

Innovative tools and business models
(CREA-MEDIA-2024-INNOVBUSMOD)

Termini: 25/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

Markets & Networking
(CREA-MEDIA-2024-MARKETNET)

Termini: 18/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

MEDIA 360°
(CREA-MEDIA-2022-MEDIA360)

Termini: 12/abr/2022

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Films on the Move
(CREA-MEDIA-2024-FILMOVE)

1r Termini: 14/mar/2024
2n Termini: 18/07/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

European VOD Networks and Operators
(CREA-MEDIA-2024-VODNET)

Termini: 09/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Networks of European Festivals
(CREA-MEDIA-2024-FESTNET)

Termini: 11/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Networks of European Cinemas
(CREA-MEDIA-2024-CINNET)

Termini: 16/jul/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Audience Development and Film Education
(CREA-MEDIA-2023-AUDFILMEDU)

Termini: 30/mar/2023

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

Innovation Lab
(CREA-CROSS-2024-INNOVLAB)

Termini: 25/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

NEWS - Media literacy
(CREA-CROSS-2024-MEDIALITERACY)

Termini: 07/mar/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

NEWS - Journalism Partnerships – Collaborations
(CREA-CROSS-2024-JOURPART-COLLABORATIONS)

Termini: 14/feb/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

NEWS - Journalism Partnerships – Pluralism
(CREA-CROSS-2024-JOURPART-PLURALISM)

Termini: 14/feb/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Projectes de Cooperació Europea a petita escala
(CREA-CULT-2024-COOP-1)

Termini: 23/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Projectes de Cooperació Europea a Escala Mitjana
(CREA-CULT-2024-COOP-2)

Termini: 23/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Plataformes europees per a la promoció d’artistes emergents
(CREA-CULT-2024-PLAT)

Termini: 31/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Xarxes europees d’organitzacions culturals i creatives
(CREA-CULT-2024-NET)

Termini: 07/mar/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Entitats Culturals Paneuropees
(CREA-CULT-2024-PECE)

Termini: 31/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Circulació d’obres literàries europees
(CREA-CULT-2024-LIT)

Termini: 16/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...