Europa Creativa MEDIA Business

MEDIA 360°
(CREA-MEDIA-2022-MEDIA360)

Data límit: 12/04/2022

Objectiu:

L'objectiu de la línia de suport MEDIA 360° és explotar les sinergies entre els ecosistemes existents, desenvolupar un potencial de cooperació més gran, assolir economies d'escala en les diferents activitats subvencionades i crear impacte a tota la cadena de valor.

L'acció donarà suport a un paquet d'activitats relacionades amb la facilitació de la creació i promoció de continguts europeus i/o l'adopció de noves tecnologies o models de negoci per al sector audiovisual. Les activitats es beneficiaran de tota la cadena de valor (“Talent and Skills”, “Markets and Networking”, “Support to international co-productions”, “Innovative tools and business models” i “Audience activities”) implementades per actors europeus reconeguts, resilients al canvi i amb la capacitat d'atreure una gran participació europea i internacional.

Els sol·licitants han de ser capaços de presentar una estratègia global integrada, darrere del paquet d'activitats proposades, i demostrar el seu fort valor afegit i efecte estructurador per a tota la indústria audiovisual europea. Les iniciatives tindran com a objectiu reforçar la capacitat de crear, produir i promocionar amb un enfocament àgil, obres europees d'alta qualitat en tots els formats i per a totes les plataformes capaços de competir en un mercat global.

DESCÀRREGUES:

Convocatòria

Enllaç a la FTOP
(EN)

Bases

Bases
(EN)
Bases
(CA)

Guies

Guia per als sol·licitants
(EN)

Activitats elegibles

Els projectes han de cobrir activitats en almenys dos dels segments següents:

1) Activitats cobertes per la línia de suport "Talent and Skills" de la branca Europa Creativa MEDIA. Les activitats poden ser cursos de formació i/o programes de mentoring basats en mètodes innovadors d'aprenentatge, ensenyament, mentoring i coaching, utilitzant les últimes tecnologies digitals, amb un fort enfocament en l'e-learning i la creació de MOOC.

L'atenció s'ha de centrar en la millora de les habilitats i competències adaptades a les pràctiques del mercat en evolució. En particular, les activitats de formació, tutoria i creació de capacitats haurien d'orientar a:

 • Facilitar l'aprenentatge i l'adquisició de noves habilitats i coneixements, incloses noves maneres d'explicar històries, l'intercanvi de coneixements entre iguals i professionals sèniors, en particular mitjançant activitats de mentoria, en particular per a dones i grups de la societat menys representats i les millors pràctiques de difusió entre tots els professionals participants;
 • Facilitar l'accés als mercats professionals europeus i internacionals, desenvolupant nous models de negoci i reforçant la cooperació internacional en el sector audiovisual;
 • Fomentar la cooperació entre actors de diferents grups de països per garantir la transferència de coneixement i les oportunitats de mentoria rellevants i reforçar la capacitat dels professionals de països amb poca capacitat de producció.
 • Activitats formatives sobre sostenibilitat i solucions més respectuoses amb el medi ambient per a la indústria audiovisual.

2) Activitats cobertes per la línia de suport "Markets and Networking" de la branca Europa Creativa MEDIA. El suport està previst per a activitats destinades a:

 • Promoure les coproduccions europees i internacionals, com ara llargmetratges, curtmetratges, videojocs, sèries de televisió i cross media;
 • Facilitar l'accés dels professionals a esdeveniments i mercats comercials audiovisuals, tant físics com en línia;
 • Augmentar la circulació d'obres europees, a Europa i arreu del món en totes les plataformes i en tots els formats.

Es prestarà especial atenció a les sol·licituds que presentin estratègies adequades per garantir una indústria més sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Quan les activitats inclouen esdeveniments físics, el procés per adquirir una certificació de sostenibilitat s'ha de posar en marxa dins del període del projecte.

3) Suport a la coproducció internacional (entre una empresa amb seu en un país participant a la branca MEDIA Europa Creativa i una empresa amb seu a un país que no participa a la branca MEDIA)

4) Activitats cobertes pel suport al desenvolupament i/o difusió d'“Innovative tools and business models” (“Eines innovadores i models de negoci”) per augmentar la disponibilitat, la visibilitat i l'audiència de les obres europees en l'era digital i/o contribuir a augmentar la competitivitat i l'ecologització de la indústria audiovisual europea.

5) Activitats de desenvolupament d'audiències que proporcionen mecanismes de cooperació paneuropea amb l'objectiu d'estimular l'interès i augmentar el coneixement del públic en les pel·lícules i obres audiovisuals europees, inclosos programes específics sobre el patrimoni cinematogràfic.

Projectes que proporcionen mecanismes per augmentar la contribució que les pel·lícules i les obres audiovisuals europees existents, inclosos els catàlegs de pel·lícules comissariades, fan al desenvolupament i l'educació del públic.

Un cop complerts aquests requisits, els projectes també podran introduir altres activitats d'acord amb els objectius de la convocatòria. Es donaran prioritat a les activitats B2B. Les activitats B2C (activitats de públic diferents de les cobertes per Suport a les xarxes de festivals) no són una prioritat però només podrien formar part de la sol·licitud si estan ben integrades en l'estratègia global de l'acció i mostren clarament el seu valor afegit.

Es prestarà especial atenció a les sol·licituds que presentin estratègies adequades per garantir una indústria més sostenible i més respectuosa amb el medi ambient i per garantir l'equilibri de gènere, la inclusió, la diversitat i la representativitat.

La durada màxima dels projectes serà de 36 mesos.

El pressupost total disponible és de 20 milions d'euros.

Calendari

 • Publicació de la convocatòria:    02/02/2022
 • Termini de presentació de sol·licituds:                12 Abril 2022, 17:00 (Hora de Brussel·les)
 • Període d'Avaluació:                                          Abril - Juliol  2022
 • Informació als sol·licitants:                                Agost 2022
 • Signatura del conveni de subvenció:                   Gener 2023 

Plantilles de sol·licitud, guies i models de convenis de subvenció (MGA):

Content

European Slate Development
(CREA-MEDIA-2024-DEVSLATE)

Termini: 13/des/2023

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

Fostering European media talents and skills
(CREA-MEDIA-2022-TRAINING)

Termini: 04/mai/2022

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Altres

Music Moves Europe
(CREA-CULT-2022-MME)

Termini: 12/gen/2023

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

TV and online content
(CREA-MEDIA-2024-TVONLINE)

1r Termini: 07/des/2023
2n Termini: 14/05/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

European Co-development
(CREA-MEDIA-2024-CODEV)

Termini: 06/mar/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

European mini-slate development
(CREA-MEDIA-2024-DEVMINISLATE)

Termini: 10/set/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

Video Games and Immersive content development
(CREA-MEDIA-2024-DEVVGIM)

Termini: 24/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

European Film Distribution
(CREA-MEDIA-2024-FILMDIST)

Termini: 25/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

European Film Sales
(CREA-MEDIA-2024-FILMSALES)

Termini: 20/jun/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

Innovative tools and business models
(CREA-MEDIA-2024-INNOVBUSMOD)

Termini: 25/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

Markets & Networking
(CREA-MEDIA-2024-MARKETNET)

Termini: 18/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

MEDIA 360°
(CREA-MEDIA-2022-MEDIA360)

Termini: 12/abr/2022

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Films on the Move
(CREA-MEDIA-2024-FILMOVE)

1r Termini: 14/mar/2024
2n Termini: 18/07/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

European VOD Networks and Operators
(CREA-MEDIA-2024-VODNET)

Termini: 09/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Networks of European Festivals
(CREA-MEDIA-2024-FESTNET)

Termini: 11/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Networks of European Cinemas
(CREA-MEDIA-2024-CINNET)

Termini: 16/jul/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Audience Development and Film Education
(CREA-MEDIA-2023-AUDFILMEDU)

Termini: 30/mar/2023

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

Innovation Lab
(CREA-CROSS-2024-INNOVLAB)

Termini: 25/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

NEWS - Media literacy
(CREA-CROSS-2024-MEDIALITERACY)

Termini: 07/mar/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

NEWS - Journalism Partnerships – Collaborations
(CREA-CROSS-2024-JOURPART-COLLABORATIONS)

Termini: 14/feb/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

NEWS - Journalism Partnerships – Pluralism
(CREA-CROSS-2024-JOURPART-PLURALISM)

Termini: 14/feb/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Projectes de Cooperació Europea a petita escala
(CREA-CULT-2024-COOP-1)

Termini: 23/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Projectes de Cooperació Europea a Escala Mitjana
(CREA-CULT-2024-COOP-2)

Termini: 23/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Plataformes europees per a la promoció d’artistes emergents
(CREA-CULT-2024-PLAT)

Termini: 31/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Xarxes europees d’organitzacions culturals i creatives
(CREA-CULT-2024-NET)

Termini: 07/mar/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Entitats Culturals Paneuropees
(CREA-CULT-2024-PECE)

Termini: 31/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Circulació d’obres literàries europees
(CREA-CULT-2024-LIT)

Termini: 16/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...