Europa Creativa MEDIA Audience

European VOD Networks and Operators
(CREA-MEDIA-2024-VODNET)

Data límit: 09/04/2024

Objectiu:

L'objectiu és donar suport a les xarxes i operadors europeus de vídeo sota demanda (VOD), projectant una proporció important d'obres europees no nacionals, amb l'objectiu de millorar-ne la competitivitat i l'atractiu.

Convocatòria per a entitats europees que donin suport a la distribució digital d'obres audiovisuals europees destinades a una audiència més àmplia i internacional, incloent projectes que experimentin amb nous models de distribució i que ofereixin una proporció significativa d'obres europees no nacionals.

DESCÀRREGUES:

Convocatòria

Enllaç a la FTOP
(EN)

Bases

Bases
(EN)

Sessió informativa

Presentació
(EN)

Sol·licitants elegibles:

La sol·licitud ha de ser presentada per un consorci que impliqui almenys dos serveis de VOD procedents d'almenys dos països participants a MEDIA o per una plataforma de VOD amb capacitat per oferir els seus serveis en un mínim de dos països participants a el MEDIA.

Les plataformes sol·licitants hauran de presentar una mínima dimensió europea al seu catàleg o al seu catàleg agregat (en el cas de diversos serveis de VOD implicats en el consorci) constituït per:

 • Almenys un total de 500 obres audiovisuals disponibles.
 • Almenys el 30% de les obres audiovisuals procedents dels països que participen a MEDIA.
 • Obres audiovisuals d'almenys cinc països participants a MEDIA que representin com a mínim cinc idiomes oficials de la Unió Europea diferents.

El 30% de les obres audiovisuals europees del catàleg hauran d'estar produïdes majoritàriament per un productor o per productors establerts als països del subprograma MEDIA. Un mínim del 50% del finançament haurà de procedir daquests països i les empreses productores hauran d'estar acreditades com a tals.

Projectes elegibles

Accions conjuntes de col·laboració que ofereixin continguts europeus tot incrementant l'audiència global de la/les plataforma/es de VoD europea/s.

 • Promoció i desenvolupament d'una oferta transfronterera atractiva de continguts europeus.
 • Desenvolupament d'estratègies innovadores de promoció, comercialització i branding.
 • Implementació de mecanismes per comprendre millor els comportaments dels consumidors a escala europea i el desenvolupament de l'abast de l'audiència.
 • Intercanvi de coneixements i bones pràctiques.
 • Intercanvi de costos per a projectes capaços de millorar la qualitat i la competitivitat de les plataformes europees de VOD, incloent-hi el desenvolupament tecnològic, la línia editorial, la intel·ligència col·lectiva i la facilitació del procés de concessió de llicències de drets d'autor.
 • Millora de l'accessibilitat, la visibilitat i la prominència del contingut europeu.

La transparència exercirà un paper clau a l'acció. Per tant, les sol·licituds han de contenir plans detallats per a la publicació completa dels inputs i els resultats de l'acció. S'ha de prestar una atenció especial a la comunicació d'aquesta informació a les autoritats públiques, als estats membres ia la indústria audiovisual.

Les sol·licituds han de presentar estratègies adequades per garantir una indústria més sostenible i respectuosa amb el medi ambient, garantir l'equilibri de gènere, la inclusió, la diversitat i la representativitat. Les sol·licituds han de presentar activitats que simplementaran al llarg de 2 anys.

Finançament

La subvenció es basarà en el pressupost, això significa que es reemborsaran NOMÉS certes despeses elegibles i despeses que realment van ser incorregudes per al projecte (no les despeses pressupostades).

Els costos es reemborsaran al tipus de finançament fixat a l'acord de subvenció (60%).

Els projectes s'han d'ajustar als interessos i les prioritats de la política de la Unió Europea.

No es permet el suport financer a tercers.

La durada màxima dels projectes no ha d'excedir els 36 mesos.

Calendari

 • Publicació de la convocatòria: 26 de setembre de 2023
 • Data límit de presentació de sol·licituds09 d'abril de 2024 a les 17:00h (hora de Brussel·les)
 • Període d'avaluació: abril - agost de 2024
 • Informació als sol·licitants: octubre de 2024
 • Signatura del conveni de subvenció: gener de 2025

Plantilles de sol·licitud, guies i models de convenis de subvenció (MGA):

Content

European Slate Development
(CREA-MEDIA-2024-DEVSLATE)

Termini: 13/des/2023

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

Fostering European media talents and skills
(CREA-MEDIA-2022-TRAINING)

Termini: 04/mai/2022

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Altres

Music Moves Europe
(CREA-CULT-2022-MME)

Termini: 12/gen/2023

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

TV and online content
(CREA-MEDIA-2024-TVONLINE)

1r Termini: 07/des/2023
2n Termini: 14/05/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

European Co-development
(CREA-MEDIA-2024-CODEV)

Termini: 06/mar/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

European mini-slate development
(CREA-MEDIA-2024-DEVMINISLATE)

Termini: 10/set/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

Video Games and Immersive content development
(CREA-MEDIA-2024-DEVVGIM)

Termini: 24/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

European Film Distribution
(CREA-MEDIA-2024-FILMDIST)

Termini: 25/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

European Film Sales
(CREA-MEDIA-2024-FILMSALES)

Termini: 20/jun/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

Innovative tools and business models
(CREA-MEDIA-2024-INNOVBUSMOD)

Termini: 25/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

Markets & Networking
(CREA-MEDIA-2024-MARKETNET)

Termini: 18/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

MEDIA 360°
(CREA-MEDIA-2022-MEDIA360)

Termini: 12/abr/2022

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Films on the Move
(CREA-MEDIA-2024-FILMOVE)

1r Termini: 14/mar/2024
2n Termini: 18/07/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

European VOD Networks and Operators
(CREA-MEDIA-2024-VODNET)

Termini: 09/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Networks of European Festivals
(CREA-MEDIA-2024-FESTNET)

Termini: 11/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Networks of European Cinemas
(CREA-MEDIA-2024-CINNET)

Termini: 16/jul/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Audience Development and Film Education
(CREA-MEDIA-2023-AUDFILMEDU)

Termini: 30/mar/2023

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

Innovation Lab
(CREA-CROSS-2024-INNOVLAB)

Termini: 25/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

NEWS - Media literacy
(CREA-CROSS-2024-MEDIALITERACY)

Termini: 07/mar/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

NEWS - Journalism Partnerships – Collaborations
(CREA-CROSS-2024-JOURPART-COLLABORATIONS)

Termini: 14/feb/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

NEWS - Journalism Partnerships – Pluralism
(CREA-CROSS-2024-JOURPART-PLURALISM)

Termini: 14/feb/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Projectes de Cooperació Europea a petita escala
(CREA-CULT-2024-COOP-1)

Termini: 23/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Projectes de Cooperació Europea a Escala Mitjana
(CREA-CULT-2024-COOP-2)

Termini: 23/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Plataformes europees per a la promoció d’artistes emergents
(CREA-CULT-2024-PLAT)

Termini: 31/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Xarxes europees d’organitzacions culturals i creatives
(CREA-CULT-2024-NET)

Termini: 07/mar/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Entitats Culturals Paneuropees
(CREA-CULT-2024-PECE)

Termini: 31/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Circulació d’obres literàries europees
(CREA-CULT-2024-LIT)

Termini: 16/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...