Europa Creativa MEDIA Audience

Networks of European Festivals
(CREA-MEDIA-2024-FESTNET)

Data límit: 11/04/2024

Objectiu:

Les xarxes de festivals europeus donaran suport a activitats coordinades /col·laboratives entre festivals audiovisuals europeus amb l'objectiu d'augmentar l'interès del públic pel contingut audiovisual europeu no nacional i promoure'n la circulació i visibilitat.

DESCÀRREGUES:

Convocatòria

Enllaç a la FTOP
(EN)

Bases

Bases
(EN)

Sessió informativa

Presentació
(EN)

Sol·licitants elegibles:

Xarxes europees de festivals compostes per un líder del projecte (coordinador) i un mínim de tres socis. Les xarxes de festivals inclouran almenys un 50% de pel·lícules europees en la programació d'almenys 15 països participants a Europa Creativa MEDIA, inclosos els països de baixa capacitat de producció audiovisual.

No més del 20% dels festivals que participin a la xarxa (inclòs el coordinador) podran procedir del mateix país.

Només s'acceptaran sol·licituds individuals.

Finançament

La subvenció es basarà en el pressupost presentat (costos reals, amb costos unitaris i elements a preu fet). Això vol dir que només es reemborsaran certs tipus de costos (despeses elegibles) i costos que van ser realment incorreguts en el projecte (no els costos pressupostats).

Els costos es reemborsaran al tipus de finançament fixat a l'acord de subvenció (percentatge de cofinançament del 90%).

Projectes elegibles

Seran elegibles les activitats de la xarxa de festivals relacionades amb:

 • Activitats coordinades i col·laboratives entre festivals audiovisuals europeus destinades a augmentar l'interès del públic pels continguts audiovisuals europeus.
 • Coordinació dels membres de la xarxa i les activitats relacionades amb el desenvolupament estructurat sostenible (activitats de col·laboració, intercanvi de coneixements tècnics i informació, comunicació entre els membres de la xarxa).
 • Activitats coordinades i de col·laboració que promoguin pràctiques sostenibles ambientalment responsables.
 • Suport a festivals audiovisuals celebrats als països participants a MEDIA (mitjançant el suport a tercers).

Per festival audiovisual s'entendrà tot acte que:

 • Presenti una programació de pel·lícules admissibles (ficció, documentals o animació) que es projectin per a una àmplia audiència, en particular el públic general així com professionals internacionals acreditats del sector audiovisual i premsa;
 • Disposi d'un procediment clar de regulació i selecció;
 • Compti amb el 50% de la programació dedicat a pel·lícules europees d'almenys 15 països participants a Europa Creativa MEDIA, inclosos els països de baixa capacitat de producció.

Calendari

 • Publicació de la convocatòria: 26 de setembre de 2023
 • Data límit de presentació de sol·licituds11 d'abril de 2024 a les 17:00 (hora de Brussel·les)
 • Període d'avaluació: abril - agost de 2024
 • Informació als sol·licitants: octubre de 2024
 • Signatura del conveni de subvenció: gener de 2025

Plantilles de sol·licitud, guies i models de convenis de subvenció (MGA):

Content

European Slate Development
(CREA-MEDIA-2024-DEVSLATE)

Termini: 13/des/2023

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

Fostering European media talents and skills
(CREA-MEDIA-2022-TRAINING)

Termini: 04/mai/2022

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Altres

Music Moves Europe
(CREA-CULT-2022-MME)

Termini: 12/gen/2023

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

TV and online content
(CREA-MEDIA-2024-TVONLINE)

1r Termini: 07/des/2023
2n Termini: 14/05/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

European Co-development
(CREA-MEDIA-2024-CODEV)

Termini: 06/mar/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

European mini-slate development
(CREA-MEDIA-2024-DEVMINISLATE)

Termini: 10/set/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

Video Games and Immersive content development
(CREA-MEDIA-2024-DEVVGIM)

Termini: 24/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

European Film Distribution
(CREA-MEDIA-2024-FILMDIST)

Termini: 25/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

European Film Sales
(CREA-MEDIA-2024-FILMSALES)

Termini: 20/jun/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

Innovative tools and business models
(CREA-MEDIA-2024-INNOVBUSMOD)

Termini: 25/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

Markets & Networking
(CREA-MEDIA-2024-MARKETNET)

Termini: 18/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

MEDIA 360°
(CREA-MEDIA-2022-MEDIA360)

Termini: 12/abr/2022

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Films on the Move
(CREA-MEDIA-2024-FILMOVE)

1r Termini: 14/mar/2024
2n Termini: 18/07/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

European VOD Networks and Operators
(CREA-MEDIA-2024-VODNET)

Termini: 09/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Networks of European Festivals
(CREA-MEDIA-2024-FESTNET)

Termini: 11/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Networks of European Cinemas
(CREA-MEDIA-2024-CINNET)

Termini: 16/jul/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Audience Development and Film Education
(CREA-MEDIA-2023-AUDFILMEDU)

Termini: 30/mar/2023

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

Innovation Lab
(CREA-CROSS-2024-INNOVLAB)

Termini: 25/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

NEWS - Media literacy
(CREA-CROSS-2024-MEDIALITERACY)

Termini: 07/mar/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

NEWS - Journalism Partnerships – Collaborations
(CREA-CROSS-2024-JOURPART-COLLABORATIONS)

Termini: 14/feb/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

NEWS - Journalism Partnerships – Pluralism
(CREA-CROSS-2024-JOURPART-PLURALISM)

Termini: 14/feb/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Projectes de Cooperació Europea a petita escala
(CREA-CULT-2024-COOP-1)

Termini: 23/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Projectes de Cooperació Europea a Escala Mitjana
(CREA-CULT-2024-COOP-2)

Termini: 23/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Plataformes europees per a la promoció d’artistes emergents
(CREA-CULT-2024-PLAT)

Termini: 31/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Xarxes europees d’organitzacions culturals i creatives
(CREA-CULT-2024-NET)

Termini: 07/mar/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Entitats Culturals Paneuropees
(CREA-CULT-2024-PECE)

Termini: 31/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Circulació d’obres literàries europees
(CREA-CULT-2024-LIT)

Termini: 16/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...