Europa Creativa MEDIA Audience

Audience Development and Film Education
(CREA-MEDIA-2023-AUDFILMEDU)

Data límit: 30/03/2023

Objectiu:

Dins de l’objectiu específic de promoure la innovació, la competitivitat i l’escalabilitat del sector audiovisual europeu, una de les prioritats del capítol MEDIA és:

• Promoure obres audiovisuals europees, incloses les obres patrimonials, i donar suport al públic per a la implicació i el desenvolupament de públics de totes les edats, en particular públic jove, arreu d'Europa i més enllà.

La branca MEDIA proporcionarà suport per a les mesures següents:

• Iniciatives que promoguin el desenvolupament i la participació del públic, incloses les activitats d'educació cinematogràfica, adreçant-se en particular al públic jove.

DESCÀRREGUES:

Convocatòria

Enllaç a la FTOP
(EN)

Bases

Bases
(EN)

Activitats elegibles

Projectes que garanteixin la cooperació paneuropea i ofereixin projectes innovadors, especialment utilitzant noves eines digitals que tenen com a objectiu:
- Augmentar l'interès i el coneixement del públic en les pel·lícules i obres audiovisuals europees, inclosos programes específics sobre el patrimoni cinematogràfic;
- augmentar l'impacte paneuropeu i la difusió del públic;
- Promoure i augmentar la contribució que les pel·lícules i les obres audiovisuals europees existents, inclosos els catàlegs comissariats de pel·lícules, aporten al desenvolupament del públic, l'educació cinematogràfica i l'alfabetització cinematogràfica.

Les pel·lícules i les obres audiovisuals del projecte han de ser, com a mínim, el 50% d'un país participant a MEDIA.
Les activitats del projecte han de tenir una audiència paneuropea que arribi com a mínim a 5 països que participen a MEDIA.
Els projectes han de complir els interessos i les prioritats polítiques de la UE
No es permet el suport financer a tercers.

Les sol·licituds han de presentar estratègies adequades per garantir una indústria més sostenible i més respectuosa amb el medi ambient i per garantir l'equilibri de gènere, la inclusió, la diversitat i la representativitat.

Les sol·licituds han de presentar activitats que s'han d'executar durant 2 anys.

Pressupost disponible

El pressupost disponible de la convocatòria és de 6.500.000 EUR.

Durada

Els projectes normalment haurien d'oscil·lar entre 24 i 36 mesos (es poden ampliar, si està adequadament justificat i mitjançant una esmena).

Calendari

  • Publicació de la convocatòria: 18 d'octubre de 2022
  • Data límit de presentació de sol·licituds: 30 de març de 2023 a les 17:00 (hora de Brussel·les)
  • Període d'avaluació: abril - agost de 2023
  • Informació als sol·licitants: setembre de 2023
  • Signatura del conveni de subvenció: novembre - desembre de 2023

Plantilles de sol·licitud, guies i models de convenis de subvenció (MGA):

Content

European Slate Development
(CREA-MEDIA-2024-DEVSLATE)

Termini: 13/des/2023

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

Fostering European media talents and skills
(CREA-MEDIA-2022-TRAINING)

Termini: 04/mai/2022

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Altres

Music Moves Europe
(CREA-CULT-2022-MME)

Termini: 12/gen/2023

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

TV and online content
(CREA-MEDIA-2024-TVONLINE)

1r Termini: 07/des/2023
2n Termini: 14/05/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

European Co-development
(CREA-MEDIA-2024-CODEV)

Termini: 06/mar/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

European mini-slate development
(CREA-MEDIA-2024-DEVMINISLATE)

Termini: 10/set/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

Video Games and Immersive content development
(CREA-MEDIA-2024-DEVVGIM)

Termini: 24/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

European Film Distribution
(CREA-MEDIA-2024-FILMDIST)

Termini: 25/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

European Film Sales
(CREA-MEDIA-2024-FILMSALES)

Termini: 20/jun/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

Innovative tools and business models
(CREA-MEDIA-2024-INNOVBUSMOD)

Termini: 25/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

Markets & Networking
(CREA-MEDIA-2024-MARKETNET)

Termini: 18/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

MEDIA 360°
(CREA-MEDIA-2022-MEDIA360)

Termini: 12/abr/2022

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Films on the Move
(CREA-MEDIA-2024-FILMOVE)

1r Termini: 14/mar/2024
2n Termini: 18/07/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

European VOD Networks and Operators
(CREA-MEDIA-2024-VODNET)

Termini: 09/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Networks of European Festivals
(CREA-MEDIA-2024-FESTNET)

Termini: 11/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Networks of European Cinemas
(CREA-MEDIA-2024-CINNET)

Termini: 16/jul/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Audience Development and Film Education
(CREA-MEDIA-2023-AUDFILMEDU)

Termini: 30/mar/2023

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

Innovation Lab
(CREA-CROSS-2024-INNOVLAB)

Termini: 25/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

NEWS - Media literacy
(CREA-CROSS-2024-MEDIALITERACY)

Termini: 07/mar/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

NEWS - Journalism Partnerships – Collaborations
(CREA-CROSS-2024-JOURPART-COLLABORATIONS)

Termini: 14/feb/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

NEWS - Journalism Partnerships – Pluralism
(CREA-CROSS-2024-JOURPART-PLURALISM)

Termini: 14/feb/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Projectes de Cooperació Europea a petita escala
(CREA-CULT-2024-COOP-1)

Termini: 23/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Projectes de Cooperació Europea a Escala Mitjana
(CREA-CULT-2024-COOP-2)

Termini: 23/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Plataformes europees per a la promoció d’artistes emergents
(CREA-CULT-2024-PLAT)

Termini: 31/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Xarxes europees d’organitzacions culturals i creatives
(CREA-CULT-2024-NET)

Termini: 07/mar/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Entitats Culturals Paneuropees
(CREA-CULT-2024-PECE)

Termini: 31/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Circulació d’obres literàries europees
(CREA-CULT-2024-LIT)

Termini: 16/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...