Europa Creativa Cross-Sectoral

NEWS – Media literacy
(CREA-CROSS-2024-MEDIALITERACY)

Data límit: 07/03/2024

Objectiu:

Aquest suport fomentarà l'intercanvi de coneixements i els intercanvis sobre polítiques i pràctiques d'alfabetització mediàtica per permetre el desenvolupament d'iniciatives i comunitats innovadores d'alfabetització mediàtica transfronterera a tot Europa, en un panorama de mitjans digitals en continu canvi i tenint en compte el comportament actual dels usuaris entre els diferents grups d'edat.

Convocatòria per al desenvolupament d'iniciatives i comunitats innovadores d'alfabetització mediàtica transfronterera a tot Europa. Amb aquest objectiu, les accions d'alfabetització mediàtica fomentaran l'intercanvi de coneixements sobre polítiques i bones pràctiques.

DESCÀRREGUES:

Convocatòria

Enllaç a la FTOP
(EN)

Bases

Bases
(EN)

Sessió informativa

Vídeo
(EN)
Presentació
(EN)

Sol·licitants elegibles:

Entitats jurídiques europees (organismes públics o privats, organitzacions internacionals, associacions i grups d'interès, organitzacions sense ànim de lucre (privades o públiques), autoritats públiques (nacionals, regionals o locals), universitats i institucions educatives, organitzacions de mitjans de comunicació, institucions de recerca i tecnologia així com proveïdors de tecnologia) que presentin un consorci format per almenys tres entitats legals independents provinents d'almenys tres països diferents participants al Subprograma MEDIA.

El coordinador del projecte presentarà la sol·licitud en nom de tots els socis del projecte.

Projectes elegibles

Projectes de col·laboració amb un objectiu clarament definit per avançar dins del camp de l'alfabetització mediàtica, abordant almenys dues de les àrees d'activitats següents:

 1. Activitats que aprofitin, comparteixin i ampliïn les millors pràctiques de projectes innovadors d'alfabetització mediàtica (tenint en compte l'actual ecosistema mediàtic), especialment creuant fronteres culturals, nacionals o lingüístiques que permetin enfortir la col·laboració entre les diferents regions europees.
 2. Desenvolupament d'eines innovadores i interactives en línia adaptades als reptes actuals i futurs de l'entorn en línia, inclosa la desinformació.
 3. Elaboració de materials i eines que permetin als ciutadans desenvolupar un enfocament crític cap als mitjans de comunicació, per així reconèixer i reaccionar adequadament davant la desinformació.
 4. Desenvolupar pràctiques d'alfabetització mediàtica adaptades al canviant entorn mediàtic, incloent-hi tècniques de manipulació i producció mediàtica basada en IA.

Totes les propostes han de considerar la inclusió ciutadana, el compromís cívic i la cultura participativa com un aspecte fonamental de la seva proposta. Els sol·licitants han de cooperar activament amb els centres regionals de l'Observatori Europeu de Mitjans Digitals (OED) per compartir bones pràctiques i evitar solapaments en les iniciatives d'alfabetització mediàtica que cal cobrir.

Seran elegibles els tipus d'activitats següents:

 1. La creació i/o la distribució de material multilingüe i/o multicultural, incloent continguts interactius per millorar les capacitats digitals dels ciutadans, que permetin desenvolupar la comprensió del panorama mediàtic i la resistència contra la desinformació.
 2. Elaboració de materials per als ciutadans i professionals destinats a tots els grups socials i grups d'edat.
 3. Desenvolupament de solucions innovadores d'alfabetització mediàtica adaptades al futur panorama mediàtic (el projecte pot incloure prototips però no centrar-se exclusivament en el desenvolupament d'IT).
 4. Activitats de formació per a ciutadans i professionals, inclòs lintercanvi de bones pràctiques a través de les fronteres lingüístiques, estatals i culturals.
 5. Organització d'actes públics i/o tallers de sensibilització i intercanvi de bones pràctiques.
 6. Activitats dirigides per la comunitat per adaptar i fer accessibles els instruments i materials anteriorment esmentats.

Finançament

Pressupost del projecte (import màxim de la subvenció): 500.000 euros per projecte (la subvenció concedida pot ser inferior a la quantitat sol·licitada). La subvenció es basarà en el pressupost (costos reals, amb costos unitaris i elements a tant alçat). Això vol dir que reemborsarà NOMÉS certs tipus de costos (despeses elegibles) i costos que van ser realment incorreguts per al seu projecte (NO les despeses pressupostades).

Els costos es reemborsaran d'acord amb el percentatge de cofinançament del 70% establert al Grant Agreement.

No es permet el suport financer a tercers.

La durada dels projectes serà de 24 mesos.

Calendari

 • Publicació de la convocatòria: 24 d'octubre de 2023
 • Data límit de presentació de sol·licituds: 7 de març de 2024, 17:00:00 CET (hora de Brussel·les)
 • Període d'avaluació: març – juny de 2024
 • Informació als sol·licitants: juliol de 2024
 • Signatura del conveni de subvenció: desembre de 2024

Plantilles de sol·licitud, guies i models de convenis de subvenció (MGA):

Content

European Slate Development
(CREA-MEDIA-2024-DEVSLATE)

Termini: 13/des/2023

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

Fostering European media talents and skills
(CREA-MEDIA-2022-TRAINING)

Termini: 04/mai/2022

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Altres

Music Moves Europe
(CREA-CULT-2022-MME)

Termini: 12/gen/2023

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

TV and online content
(CREA-MEDIA-2024-TVONLINE)

1r Termini: 07/des/2023
2n Termini: 14/05/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

European Co-development
(CREA-MEDIA-2024-CODEV)

Termini: 06/mar/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

European mini-slate development
(CREA-MEDIA-2024-DEVMINISLATE)

Termini: 10/set/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

Video Games and Immersive content development
(CREA-MEDIA-2024-DEVVGIM)

Termini: 24/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

European Film Distribution
(CREA-MEDIA-2024-FILMDIST)

Termini: 25/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

European Film Sales
(CREA-MEDIA-2024-FILMSALES)

Termini: 20/jun/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

Innovative tools and business models
(CREA-MEDIA-2024-INNOVBUSMOD)

Termini: 25/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

Markets & Networking
(CREA-MEDIA-2024-MARKETNET)

Termini: 18/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

MEDIA 360°
(CREA-MEDIA-2022-MEDIA360)

Termini: 12/abr/2022

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Films on the Move
(CREA-MEDIA-2024-FILMOVE)

1r Termini: 14/mar/2024
2n Termini: 18/07/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

European VOD Networks and Operators
(CREA-MEDIA-2024-VODNET)

Termini: 09/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Networks of European Festivals
(CREA-MEDIA-2024-FESTNET)

Termini: 11/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Networks of European Cinemas
(CREA-MEDIA-2024-CINNET)

Termini: 16/jul/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Audience Development and Film Education
(CREA-MEDIA-2023-AUDFILMEDU)

Termini: 30/mar/2023

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

Innovation Lab
(CREA-CROSS-2024-INNOVLAB)

Termini: 25/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

NEWS - Media literacy
(CREA-CROSS-2024-MEDIALITERACY)

Termini: 07/mar/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

NEWS - Journalism Partnerships – Collaborations
(CREA-CROSS-2024-JOURPART-COLLABORATIONS)

Termini: 14/feb/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

NEWS - Journalism Partnerships – Pluralism
(CREA-CROSS-2024-JOURPART-PLURALISM)

Termini: 14/feb/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Projectes de Cooperació Europea a petita escala
(CREA-CULT-2024-COOP-1)

Termini: 23/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Projectes de Cooperació Europea a Escala Mitjana
(CREA-CULT-2024-COOP-2)

Termini: 23/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Plataformes europees per a la promoció d’artistes emergents
(CREA-CULT-2024-PLAT)

Termini: 31/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Xarxes europees d’organitzacions culturals i creatives
(CREA-CULT-2024-NET)

Termini: 07/mar/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Entitats Culturals Paneuropees
(CREA-CULT-2024-PECE)

Termini: 31/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Circulació d’obres literàries europees
(CREA-CULT-2024-LIT)

Termini: 16/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...