Europa Creativa Cross-Sectoral

NEWS – Journalism Partnerships – Collaborations
(CREA-CROSS-2024-JOURPART-COLLABORATIONS)

Data límit: 14/02/2024

Objectiu:

"Journalism Partnerships - Collaborations" té com a objectiu ajudar el sector dels mitjans de comunicació europeus a ser més sostenible i resilient, específicament donant suport a les col·laboracions transfrontereres dels mitjans. Aquest suport fomentarà la transformació dels mitjans de comunicació, reportatges fiables i habilitats per als professionals dels mitjans de comunicació, per exemple, tot desenvolupant estàndards de producció de mitjans i nous models de negoci.

DESCÀRREGUES:

Convocatòria

Enllaç a la FTOP
(EN)

Bases

Bases
(EN)

Sessió informativa

Vídeo
(EN)
Presentació
(EN)

Sol·licitants elegibles:

Composició del consorci

Les sol·licituds han de ser presentades per un consorci d'almenys 3 sol·licitants (beneficiaris; entitats no adscrites), que compleixi les condicions següents:

  • mínim 3 entitats independents de 3 països elegibles diferents participants a Europa Creativa.
  • Els consorcis poden incloure mitjans de comunicació públics i privats sense ànim de lucre (incloent premsa escrita/en línia, ràdio/podcasts, televisió, etc.), així com altres organitzacions centrades en mitjans de comunicació (incloent associacions de mitjans, ONG, fons periodístics i entitats de formació centrades en professionals dels mitjans, etc.).

Activitats elegibles

Es preveu donar suport a projectes col·laboratius dins i entre qualsevol (sub)sector i/o gènere informatiu que tinguin com a objectiu potenciar la cooperació, ajudar els mitjans a adaptar-se a les noves realitats econòmiques i de consum i inculcar canvis sistèmics en aquest sector.

Les activitats proposades han d'estar clarament justificades i basades en les necessitats del (sub)sector(s) escollit(s).

Les activitats poden ser diverses, sempre que la seva rellevància compti amb una anàlisi sòlida de les necessitats del/s sector/s objectiu/s i ajudant el/s (sub)sector/s escollit/s a abordar els reptes identificats.

Els projectes han de centrar-se en maneres de desenvolupar la transformació col·laborativa, des del punt de vista empresarial, tecnològic i/o de continguts.

Els projectes poden tenir com a objectiu desenvolupar, entre altres coses, millors models d'ingressos i monetització, nous enfocaments per al desenvolupament de l'audiència, creació de comunitats i màrqueting, desenvolupament d'estàndards professionals/tècnics comuns, nous tipus de redaccions, xarxes de sindicació o altres models per intercanviar contingut/dades entre els mitjans de comunicació de tota la UE, o oferir assistència a petites organitzacions de mitjans. Pel que fa al contingut, poden tenir com a objectiu augmentar l'eficiència i la qualitat dels reportatges mitjançant col·laboracions periodístiques innovadores. Els projectes poden provar mètodes de producció innovadors i
formats, o contribuir a estàndards de producció de mitjans d'alta qualitat d'altres maneres de col·laboració. Els projectes poden tenir com a objectiu augmentar els intercanvis de bones pràctiques entre periodistes i optimitzar els fluxos de treball per a aquells gèneres periodístics que requereixen més temps i recursos.

Les propostes poden abordar una o més de les prioritats esmentades anteriorment, si és pertinent i basant-se en l'anàlisi de necessitats.

Amb aquesta finalitat, els projectes poden incloure esdeveniments, formacions en línia i tallers per a professionals dels mitjans de comunicació, programes d'intercanvi, esquemes de tutoria, mapeig de bones pràctiques, desenvolupament sectorial d'estàndards tècnics, desenvolupament de directrius i estàndards editorials, producció de guies pràctiques, desenvolupament i prova de plataformes i solucions tècniques per intercanviar idees i bones pràctiques, activitats promocionals, o altres activitats que tinguin com a objectiu mantenir la viabilitat del sector.

Es fomenta l'intercanvi de bones pràctiques entre operadors de mitjans de comunicació de mercats/països/regions amb característiques diferents i diverses (en termes d'idiomes, volums de producció, mides, nivells de digitalització, etc.), per afavorir l'aprenentatge mutu. Es recomana als sol·licitants que considerin activitats de suport als sectors dels mitjans de comunicació que no disposen de mitjans per adaptar-se a l'entorn digital.

S'acceptarà suport econòmic a tercers en projectes que prevegin programes d'intercanvi per a periodistes i altres professionals dels mitjans, suport per assistir a formacions o esdeveniments, suport a periodistes i mitjans de comunicació per a projectes periodístics col·laboratius, suport a l'assessorament jurídic, suport a l'adquisició, desenvolupament o manteniment d'eines tècniques per al periodisme col·laboratiu, suport a esdeveniments en aquests àmbits i/o premis a la col·laboració o la innovació. En aquests casos, els sol·licitants han de definir les condicions en què es duria a terme aquest suport financer a tercers i garantir un procés just i transparent. 

En tots els casos, els projectes han d'incloure lliuraments concrets i establir indicadors de rendiment clars, objectivament verificables i quantificables a mig termini i al final del projecte. L'abast estimat ha de ser més precís que la suma dels canals de distribució disponibles i s'ha d'acreditar amb un pla de divulgació detallat, així com una prova d'interès dels grups destinataris.

Tots els projectes han de respectar els estàndards de mitjans professionals àmpliament acceptats. Els estàndards escollits s'han d'indicar a la sol·licitud i confirmar-los amb una Declaració d'estàndards i independència signada (annex al formulari de sol·licitud; consulteu la secció 5 "Admissibilitat i documents"). Les associacions que impliquen treball editorial han de funcionar amb total independència editorial.
Totes les associacions haurien de considerar la petjada ecològica de les activitats que proposen i, si escau, descriure les estratègies per garantir uns sectors mediàtics més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient.

Calendari

  • Publicació de la convocatòria: 24 d'octubre de 2023
  • Data límit de presentació de sol·licituds14 de febrer de 2024 a les 17:00 (hora de Brussel·les)
  • Període d'avaluació: febrer-juny de 2024
  • Informació als sol·licitants: agost de 2024
  • Signatura del conveni de subvenció: novembre de 2024

Plantilles de sol·licitud, guies i models de convenis de subvenció (MGA):

Content

European Slate Development
(CREA-MEDIA-2024-DEVSLATE)

Termini: 13/des/2023

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

Fostering European media talents and skills
(CREA-MEDIA-2022-TRAINING)

Termini: 04/mai/2022

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Altres

Music Moves Europe
(CREA-CULT-2022-MME)

Termini: 12/gen/2023

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

TV and online content
(CREA-MEDIA-2024-TVONLINE)

1r Termini: 07/des/2023
2n Termini: 14/05/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

European Co-development
(CREA-MEDIA-2024-CODEV)

Termini: 06/mar/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

European mini-slate development
(CREA-MEDIA-2024-DEVMINISLATE)

Termini: 10/set/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

Video Games and Immersive content development
(CREA-MEDIA-2024-DEVVGIM)

Termini: 24/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

European Film Distribution
(CREA-MEDIA-2024-FILMDIST)

Termini: 25/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

European Film Sales
(CREA-MEDIA-2024-FILMSALES)

Termini: 20/jun/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

Innovative tools and business models
(CREA-MEDIA-2024-INNOVBUSMOD)

Termini: 25/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

Markets & Networking
(CREA-MEDIA-2024-MARKETNET)

Termini: 18/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

MEDIA 360°
(CREA-MEDIA-2022-MEDIA360)

Termini: 12/abr/2022

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Films on the Move
(CREA-MEDIA-2024-FILMOVE)

1r Termini: 14/mar/2024
2n Termini: 18/07/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

European VOD Networks and Operators
(CREA-MEDIA-2024-VODNET)

Termini: 09/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Networks of European Festivals
(CREA-MEDIA-2024-FESTNET)

Termini: 11/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Networks of European Cinemas
(CREA-MEDIA-2024-CINNET)

Termini: 16/jul/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Audience Development and Film Education
(CREA-MEDIA-2023-AUDFILMEDU)

Termini: 30/mar/2023

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

Innovation Lab
(CREA-CROSS-2024-INNOVLAB)

Termini: 25/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

NEWS - Media literacy
(CREA-CROSS-2024-MEDIALITERACY)

Termini: 07/mar/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

NEWS - Journalism Partnerships – Collaborations
(CREA-CROSS-2024-JOURPART-COLLABORATIONS)

Termini: 14/feb/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

NEWS - Journalism Partnerships – Pluralism
(CREA-CROSS-2024-JOURPART-PLURALISM)

Termini: 14/feb/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Projectes de Cooperació Europea a petita escala
(CREA-CULT-2024-COOP-1)

Termini: 23/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Projectes de Cooperació Europea a Escala Mitjana
(CREA-CULT-2024-COOP-2)

Termini: 23/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Plataformes europees per a la promoció d’artistes emergents
(CREA-CULT-2024-PLAT)

Termini: 31/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Xarxes europees d’organitzacions culturals i creatives
(CREA-CULT-2024-NET)

Termini: 07/mar/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Entitats Culturals Paneuropees
(CREA-CULT-2024-PECE)

Termini: 31/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Circulació d’obres literàries europees
(CREA-CULT-2024-LIT)

Termini: 16/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...