Europa Creativa Cross-Sectoral

NEWS – Journalism Partnerships – Pluralism
(CREA-CROSS-2024-JOURPART-PLURALISM)

Data límit: 14/02/2024

Objectiu:

“Associacions periodístiques - Pluralisme”. A més d'un aspecte purament econòmic, els mitjans independents tenen un paper crucial i valuós a les societats i contribueixen a defensar els principis essencials de la llibertat i el pluralisme dels mitjans. Aquest suport pretén protegir els sectors dels mitjans de comunicació d'especial rellevància per a la democràcia i la participació ciutadana, com els mitjans locals i regionals, els mitjans comunitaris, el periodisme d'investigació i les organitzacions que ofereixen notícies d'interès públic. El suport s'adreçarà a organitzacions amb experiència en mitjans de comunicació per concedir subvencions en cascada (és a dir, reatorgament / suport a tercers).

DESCÀRREGUES:

Convocatòria

Enllaç a la FTOP
(EN)

Bases

Bases
(EN)

Sessió informativa

Vídeo
(EN)
Presentació
(EN)

Sol·licitants elegibles

Les propostes poden de ser presentades per sol·licitants individuals o per un consorci d'almenys dos sol·licitants (beneficiaris; entitats no adscrites).

La convocatòria està oberta a organitzacions actives en el sector dels mitjans de comunicació (incloent associacions de mitjans, ONG, organitzacions sense ànim de lucre, organitzacions de la societat civil, autoritats públiques, organitzacions internacionals, universitats, centres de recerca, fons periodístics i organitzacions de formació centrades en mitjans de comunicació professionals, entitats lucratives, fundacions, etc.).

Activitats elegibles

Aquesta convocatòria tracta els sectors dels mitjans que són especialment rellevants per a la democràcia. Alguns sectors que tenen un paper important per al debat democràtic no tenen mitjans per adaptar-se a l'entorn digital, i fenòmens com la reducció de les redaccions o els deserts mediàtics poden provocar un deteriorament del pluralisme. Per tant, es necessita suport perquè millorin la seva posició, adaptin els seus mètodes, continuïn oferint una font de primera mà d'informes originals als ciutadans, ajudin a que els responsables de la presa de decisions siguin responsables i, en definitiva, contribueixin a un sector més divers i independent. Les propostes han de posar en marxa esquemes de finançament per a entitats de mitjans de comunicació i periodisme independent. Es poden proposar activitats d'acompanyament. Les organitzacions sol·licitants haurien d'estar en condicions d'establir plans de finançament (suport a tercers) dirigits als mitjans de comunicació, organitzacions i, si cal, professionals, i de maneres que millorin els paisatges dels mitjans plurals a la Unió Europea. S'anima especialment a les organitzacions sense ànim de lucre i de la societat civil a sol·licitar-los.

Les activitats proposades s'han de centrar en els sectors dels mitjans informatius d'especial rellevància per a la democràcia i la participació ciutadana, és a dir, el paper que tenen en la millora de la democràcia, la conformació del debat públic i la aportació de beneficis als seus públics i comunitats, en lloc de centrar-se només en el benefici. Als efectes d'aquesta convocatòria, aquests sectors són concretament:

 • Mitjans de comunicació locals i regionals
 • Periodisme independent i d'investigació
 • Organitzacions que ofereixen notícies d'interès públic/periodisme de servei públic (com ara periodisme i mitjans comunitaris, legals i cívics, notícies que augmenten la transparència sobre els mitjans)

Els sol·licitants han de presentar, desenvolupar i implementar un fons per a mitjans i organitzacions independents actives principalment en un o més d'aquests sectors. Els programes de finançament es faran en forma de suport financer a tercers. Cobriran tantes àrees i organitzacions de mitjans de comunicació com sigui possible.

Se centraran en activitats que contribueixin a mantenir, millorar o transformar el treball de les parts interessades. Les activitats poden consistir, entre d'altres, en:

 • Innovacions en producció editorial (per exemple, formats, contingut), cobertura i models d'ingressos
 • La millora de la distribució i difusió de notícies
 • El desenvolupament i la implicació de les audiències i les estratègies de construcció de comunitats
 • El desenvolupament d'eines tècniques aplicades als temes anteriors
 • Formació sobre els temes anteriors

A més dels esquemes de finançament, es poden proposar activitats d'acompanyament al fons (per exemple, desenvolupament d'estàndards deontològics i de governança, preparació pressupostària, desenvolupament de criteris i indicadors que enmarquen el seu suport, repositoris de coneixements, assessorament jurídic o formacions).

Tot i que la constitució d'un fons és obligatòria, les activitats d'acompanyament són opcionals, si escau i en funció de l'anàlisi de necessitats.

La majoria del pressupost s'ha de destinar a la unió europea i les activitats s'han de dur a terme en un mínim de 4 països de la Unió Europea. Les propostes s'han de centrar en àrees amb poca provisió de notícies específiques descrites anteriorment o en mercats de mitjans on el pluralisme dels mitjans és tens. També es poden atendre les necessitats de les redaccions més petites.

Les activitats han d'incloure resultats concrets i establir indicadors de rendiment clars, objectivament verificables i quantificables a mig termini i al final del projecte. L'abast estimat ha de ser més precís que la suma dels canals de distribució disponibles i s'ha d'acreditar amb un pla de divulgació detallat així com una prova d'interès dels grups destinataris.

Tots els projectes han de respectar els estàndards de mitjans professionals àmpliament acceptats. Els estàndards i criteris escollits s'han d'indicar a la proposta i confirmar-los amb una Declaració d'estàndards i independència signada (annex al formulari de sol·licitud). En els casos de suport al treball editorial, els tercers han d'operar amb total independència editorial.

Totes les associacions haurien de considerar la petjada ecològica de les activitats que proposen i, si escau, descriure les estratègies per garantir uns sectors mediàtics més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient.

Calendari

 • Publicació de la convocatòria: 24 d'octubre de 2023
 • Data límit de presentació de sol·licituds: 14 de febrer de 2024 a les 17:00 (hora de Brussel·les)
 • Període d'avaluació: febrer-juny de 2024
 • Informació als sol·licitants: agost de 2024
 • Signatura del conveni de subvenció: novembre de 2024

Plantilles de sol·licitud, guies i models de convenis de subvenció (MGA):

Content

European Slate Development
(CREA-MEDIA-2024-DEVSLATE)

Termini: 13/des/2023

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

Fostering European media talents and skills
(CREA-MEDIA-2022-TRAINING)

Termini: 04/mai/2022

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Altres

Music Moves Europe
(CREA-CULT-2022-MME)

Termini: 12/gen/2023

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

TV and online content
(CREA-MEDIA-2024-TVONLINE)

1r Termini: 07/des/2023
2n Termini: 14/05/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

European Co-development
(CREA-MEDIA-2024-CODEV)

Termini: 06/mar/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

European mini-slate development
(CREA-MEDIA-2024-DEVMINISLATE)

Termini: 10/set/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

Video Games and Immersive content development
(CREA-MEDIA-2024-DEVVGIM)

Termini: 24/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

European Film Distribution
(CREA-MEDIA-2024-FILMDIST)

Termini: 25/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

European Film Sales
(CREA-MEDIA-2024-FILMSALES)

Termini: 20/jun/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

Innovative tools and business models
(CREA-MEDIA-2024-INNOVBUSMOD)

Termini: 25/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

Markets & Networking
(CREA-MEDIA-2024-MARKETNET)

Termini: 18/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

MEDIA 360°
(CREA-MEDIA-2022-MEDIA360)

Termini: 12/abr/2022

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Films on the Move
(CREA-MEDIA-2024-FILMOVE)

1r Termini: 14/mar/2024
2n Termini: 18/07/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

European VOD Networks and Operators
(CREA-MEDIA-2024-VODNET)

Termini: 09/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Networks of European Festivals
(CREA-MEDIA-2024-FESTNET)

Termini: 11/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Networks of European Cinemas
(CREA-MEDIA-2024-CINNET)

Termini: 16/jul/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Audience Development and Film Education
(CREA-MEDIA-2023-AUDFILMEDU)

Termini: 30/mar/2023

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

Innovation Lab
(CREA-CROSS-2024-INNOVLAB)

Termini: 25/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

NEWS - Media literacy
(CREA-CROSS-2024-MEDIALITERACY)

Termini: 07/mar/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

NEWS - Journalism Partnerships – Collaborations
(CREA-CROSS-2024-JOURPART-COLLABORATIONS)

Termini: 14/feb/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

NEWS - Journalism Partnerships – Pluralism
(CREA-CROSS-2024-JOURPART-PLURALISM)

Termini: 14/feb/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Projectes de Cooperació Europea a petita escala
(CREA-CULT-2024-COOP-1)

Termini: 23/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Projectes de Cooperació Europea a Escala Mitjana
(CREA-CULT-2024-COOP-2)

Termini: 23/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Plataformes europees per a la promoció d’artistes emergents
(CREA-CULT-2024-PLAT)

Termini: 31/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Xarxes europees d’organitzacions culturals i creatives
(CREA-CULT-2024-NET)

Termini: 07/mar/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Entitats Culturals Paneuropees
(CREA-CULT-2024-PECE)

Termini: 31/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Circulació d’obres literàries europees
(CREA-CULT-2024-LIT)

Termini: 16/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...