Europa Creativa Cultura

Plataformes europees per a la promoció d’artistes emergents
(CREA-CULT-2024-PLAT)

Data límit: 31/01/2024

Objectiu:

Aquesta acció donarà suport a projectes destinats a promocionar els artistes europeus emergents i les seves obres, millorar la seva visibilitat internacional i facilitar-ne la circulació. Els projectes també haurien de millorar l'accés i la participació en esdeveniments i activitats culturals, millorant la participació i el desenvolupament del públic. Aquests projectes s'han de dissenyar i desenvolupar per contribuir a la implementació de les prioritats polítiques de la UE en l'àmbit de la cultura, en particular les condicions de treball dels artistes. L'acció de les plataformes europees està oberta a tots els sectors culturals i creatius. No obstant això, tenint en compte que aquesta acció té com a objectiu perseguir els objectius de l'eix de Cultura del Programa, els projectes que involucren exclusivament entitats del sector audiovisual no estan destinats al finançament d'aquesta convocatòria.

Als efectes d'aquesta acció, els projectes hauran d'establir Plataformes que es puguin definir com a aparadors o trampolins formats per una organització coordinadora i organitzacions membres, amb una estratègia comuna de programació i marca.

DESCÀRREGUES:

Convocatòria

Enllaç a la FTOP
(EN)

Bases

Bases
(EN)

Temes i prioritats

Les propostes haurien d'abordar les qüestions transversals de (i) inclusió i diversitat, especialment l'equilibri de gènere, i (ii) ecologització d'Europa creativa.

Les sol·licituds també haurien de tenir en compte les prioritats específiques següents:

 • Artistes i professionals de la cultura: potenciar els sectors cultural i creatiu.

En el context actual, la necessitat de promoure marcs justos, inclusius i diversos que donin suport a les carreres d'artistes emergents i professionals culturals i creatius és crucial i hauria de ser una consideració estratègica clau a l'hora de redactar les propostes. Les propostes de projectes haurien d'incloure maneres efectives d'assegurar i promoure millors condicions de treball i una remuneració més justa, el desenvolupament de competències i l'aprenentatge al llarg de la vida, així com la llibertat artística. Per a això, es recomana als sol·licitants que s'inspirin en l'informe "La situació i les condicions laborals dels artistes i dels professionals de la cultura i la creativitat".

 • Cultura per a la gent: potenciar la participació cultural i el paper de la cultura en la societat.

Amb aquesta prioritat, els sol·licitants haurien de proposar activitats concretes per construir les capacitats dels sectors culturals i creatius per millorar la participació cultural, així com la participació i el desenvolupament del públic que ajudin a promoure la ciutadania, els valors i la democràcia. Les propostes que abordin aquesta prioritat haurien de tenir en compte els aspectes beneficiosos de la cultura per a la salut i el benestar, especialment la salut mental.

 • Cultura per a col·laboracions cocreatives: reforçar la dimensió cultural de les relacions exteriors de la UE.

Amb aquesta prioritat, els sol·licitants haurien de proposar activitats concretes per ajudar els professionals de la cultura i els artistes emergents a ser (més) actius fora de les fronteres de la UE, dins i fora dels països participants d'Europa Creativa, i contribuir a fomentar les relacions culturals internacionals.

 • Cultura per a la transformació digital: ajudar els sectors culturals i creatius europeus a aprofitar al màxim les noves tecnologies per millorar la seva competitivitat.

Amb aquesta prioritat, els sol·licitants haurien de proposar activitats concretes per ajudar els professionals i els artistes emergents a adoptar de manera crítica i creativa les noves tecnologies i els canvis impulsats per la transformació digital basats, entre altres, en l'estratègia digital de la UE.

Les propostes han de presentar una anàlisi completa de les necessitats i demostrar com s'aborden les prioritats anteriors i els problemes transversals. La manera com les sol·licituds tracten totes les qüestions i prioritats transversals esmentades anteriorment s'avaluarà sota el criteri d'adjudicació "rellevància". Per a més detalls, vegeu la secció 9.

Activitats elegibles

Els sol·licitants han de presentar una estratègia sostenible per a la coordinació i gestió de la Plataforma, així com per a les activitats conjuntes dels membres.

Activitats conjuntes dels membres:

 • promoure, celebrar i potenciar la diversitat del repertori artístic europeu desenvolupant una programació europea comuna d'artistes emergents no nacionals,
 • promoure un entorn just, inclusiu i divers per als artistes emergents, buscant especialment maneres efectives d'aconseguir millors condicions de treball i una remuneració justa,
 • contribuir a construir societats més resilients i sostenibles i fomentar la necessària adaptació de pràctiques. Demostrar que es preveu una estratègia i un camí progressiu cap a pràctiques sostenibles, així com eines que permetin fer el seguiment d'aquesta progressió,
 • desenvolupar una forta estratègia comuna de comunicació i marca i establir un segell de qualitat europeu,
 • reforçar l'aprenentatge entre iguals i el treball en xarxa, especialment amb altres plataformes i altres projectes, accions i iniciatives amb suport d'Europa Creativa.

Coordinació i gestió de la Plataforma:

 • proporcionar suport financer als membres mitjançant un mecanisme de subvencions en cascada,
 • augmentar la dimensió europea i la diversitat dels membres tot ampliant la plataforma i el seu abast.

Aquestes activitats s'han de formular dins d'un marc estratègic sòlid i estructurar-se en paquets de treball. Un paquet de treball és una subdivisió important del projecte. Cada paquet de treball va acompanyat d'un objectiu (resultat esperat) i ha d'enumerar les activitats, fites i lliuraments que hi pertanyen. Per obtenir més detalls, vegeu la secció 10 (Fites i resultats).

La qualitat de les activitats proposades, paquets de treball, lliuraments i fites s'avaluarà sota el criteri d'adjudicació “Qualitat de continguts i activitats”. Per a més detalls, vegeu l'apartat 9 (Criteris d'adjudicació).

Impacte esperat

L'acció pretén donar suport a unes 15 plataformes que cobreixin diferents sectors culturals i creatius. Com que el suport pretén tenir un efecte estructurador, no es pretén donar suport a més d'una Plataforma adreçada al mateix tipus d'artistes o obres d'un mateix sector cultural. Tot i respectar els mèrits basats en la valoració dels criteris d'adjudicació, la comissió de valoració vetllarà perquè la cartera de projectes seleccionats sigui diversa i respecti l'equilibri entre els sectors culturals.

Junts, el coordinador i els membres de la Plataforma han de:

 • establir una Plataforma formada per una organització coordinadora i organitzacions membres (tercers, consulteu els apartats 5 i 6).
 • desenvolupar una estratègia de programació artística conjunta i coordinada per identificar i presentar artistes europeus emergents i les seves obres fora del seu país d'origen.
 • establir un mecanisme de subvencions en cascada per donar suport als artistes emergents, augmentar el seu perfil i augmentar i promoure la diversitat cultural i artística europea. Comprometre's a destinar almenys el 70% de la subvenció a donar suport als artistes emergents.
 • donar suport a almenys 50 artistes emergents a l'any.
 • construir una estratègia per desenvolupar la Plataforma augmentant el nombre d'organitzacions membres, almenys una per any a partir del segon any.

Els elements anteriors són obligatoris i s'han de detallar clarament a la sol·licitud.

Calendari

 • Publicació de la convocatòria: 26 d'octubre de 2023
 • Data límit de presentació de sol·licituds: 31 de gener de 2024, 17:00 (hora de Brussel·les)
 • Període d'avaluació: febrer - març de 2024
 • Informació als sol·licitants: juny-juliol de 2024
 • Signatura del conveni de subvenció: octubre de 2024

Plantilles de sol·licitud, guies i models de convenis de subvenció (MGA):

Més informació

Content

European Slate Development
(CREA-MEDIA-2024-DEVSLATE)

Termini: 13/des/2023

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

Fostering European media talents and skills
(CREA-MEDIA-2022-TRAINING)

Termini: 04/mai/2022

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Altres

Music Moves Europe
(CREA-CULT-2022-MME)

Termini: 12/gen/2023

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

TV and online content
(CREA-MEDIA-2024-TVONLINE)

1r Termini: 07/des/2023
2n Termini: 14/05/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

European Co-development
(CREA-MEDIA-2024-CODEV)

Termini: 06/mar/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

European mini-slate development
(CREA-MEDIA-2024-DEVMINISLATE)

Termini: 10/set/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

Video Games and Immersive content development
(CREA-MEDIA-2024-DEVVGIM)

Termini: 24/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

European Film Distribution
(CREA-MEDIA-2024-FILMDIST)

Termini: 25/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

European Film Sales
(CREA-MEDIA-2024-FILMSALES)

Termini: 20/jun/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

Innovative tools and business models
(CREA-MEDIA-2024-INNOVBUSMOD)

Termini: 25/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

Markets & Networking
(CREA-MEDIA-2024-MARKETNET)

Termini: 18/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

MEDIA 360°
(CREA-MEDIA-2022-MEDIA360)

Termini: 12/abr/2022

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Films on the Move
(CREA-MEDIA-2024-FILMOVE)

1r Termini: 14/mar/2024
2n Termini: 18/07/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

European VOD Networks and Operators
(CREA-MEDIA-2024-VODNET)

Termini: 09/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Networks of European Festivals
(CREA-MEDIA-2024-FESTNET)

Termini: 11/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Networks of European Cinemas
(CREA-MEDIA-2024-CINNET)

Termini: 16/jul/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Audience Development and Film Education
(CREA-MEDIA-2023-AUDFILMEDU)

Termini: 30/mar/2023

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

Innovation Lab
(CREA-CROSS-2024-INNOVLAB)

Termini: 25/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

NEWS - Media literacy
(CREA-CROSS-2024-MEDIALITERACY)

Termini: 07/mar/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

NEWS - Journalism Partnerships – Collaborations
(CREA-CROSS-2024-JOURPART-COLLABORATIONS)

Termini: 14/feb/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

NEWS - Journalism Partnerships – Pluralism
(CREA-CROSS-2024-JOURPART-PLURALISM)

Termini: 14/feb/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Projectes de Cooperació Europea a petita escala
(CREA-CULT-2024-COOP-1)

Termini: 23/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Projectes de Cooperació Europea a Escala Mitjana
(CREA-CULT-2024-COOP-2)

Termini: 23/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Plataformes europees per a la promoció d’artistes emergents
(CREA-CULT-2024-PLAT)

Termini: 31/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Xarxes europees d’organitzacions culturals i creatives
(CREA-CULT-2024-NET)

Termini: 07/mar/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Entitats Culturals Paneuropees
(CREA-CULT-2024-PECE)

Termini: 31/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Circulació d’obres literàries europees
(CREA-CULT-2024-LIT)

Termini: 16/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...