Europa Creativa Cultura

Xarxes europees d’organitzacions culturals i creatives
(CREA-CULT-2024-NET)

Data límit: 07/03/2024

Objectiu:

L'acció de suport a les xarxes europees d'organitzacions culturals i creatives pretén millorar les capacitats dels sectors culturals i creatius europeus per afrontar reptes comuns i fomentar talents, innovar, prosperar i generar llocs de treball i creixement.

Aquesta acció donarà suport a projectes implementats per xarxes d'organitzacions culturals europees molt representatives, multinacionals i de membres, que cobreixen una àmplia gamma de països participants d'Europa Creativa. Les xarxes han de tenir una missió compartida, regles de govern i drets i obligacions dels membres, tal com s'especifiquen formalment (en "estatuts" o equivalent) i acordin els seus membres. Les xarxes haurien d'estar formades per una entitat coordinadora i els seus membres.

Les xarxes europees que cobreixen exclusivament el sector audiovisual no són elegibles per al finançament d'aquesta acció.

Les propostes han de demostrar de manera coherent el potencial dels sol·licitants per ser xarxes polítiques fiables en els seus camps d'operació. Per a això, les propostes haurien de complir els següents temes i prioritats i s'estructuraran al voltant de paquets de treball o work packages.

DESCÀRREGUES:

Convocatòria

Enllaç a la FTOP
(EN)

Bases

Bases
(EN)

Prioritats

Les propostes han de tenir en compte les prioritats específiques següents de la convocatòria:

 • Artistes i professionals de la cultura: potenciar els sectors cultural i creatiu
 • Cultura per a la gent: potenciar la participació cultural i el paper de la cultura en la societat
 • Cultura per al planeta: alliberar el poder de la cultura
 • Cultura per a col·laboracions cocreatives: reforçar la dimensió cultural de les relacions exteriors de la UE
 • Cultura per a la transformació digital: ajudar els sectors culturals i creatius europeus a aprofitar al màxim les noves tecnologies per millorar-ne la competitivitat

En abordar les prioritats específiques esmentades anteriorment, les propostes haurien de buscar sinergies amb les activitats en curs finançades per la UE i detallar els esforços anteriors i en curs, com ara:

 • La posada en marxa de l'actual Pla de Treball de Cultura, tal com s'explica a l'apartat "prioritats" anterior
 • Els resultats de la cooperació de la UE amb els Estats membres mitjançant el Mètode Obert de Cooperació (OMC)
 • Voices Of Culture (el diàleg estructurat entre els sectors cultural i creatiu de la Unió Europea i la Comissió Europea)
 • La Comunitat de Coneixement i Innovació de l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia en Cultura i Creativitat, amb l'objectiu de transformar els sectors i les indústries culturals i creatives d'Europa.

Totes les propostes han de presentar una estratègia fonamentada i detalls concrets sobre com implementar una o més de les prioritats anteriors.

Les propostes haurien de tenir en compte les qüestions transversals del programa de (iinclusió i diversitat, especialment l'equilibri de gènere, i (iiecologització d'Europa Creativa.

Activitats elegibles

Les propostes haurien d'incloure activitats adequades per al reforç de les capacitats de les organitzacions i professionals actius en els sectors creatiu i cultural. Aquestes activitats s'han de dissenyar específicament per abordar les prioritats escollides de la convocatòria d'una manera eficaç. Les activitats haurien d'incloure una combinació adequada de treball en xarxa, formació o assessorament als professionals, que representin l'interès dels sectors en aquests temes i proporcionin anàlisi de polítiques o desenvolupaments polítics.

Aquestes activitats s'han de formular dins d'un marc estratègic sòlid i estructurar-se en paquets de treball. Cada paquet de treball ha de correspondre a una de les prioritats de la convocatòria per establir un vincle clar entre les activitats del projecte del paquet de treball i la prioritat de la convocatòria corresponent.

Les activitats han de tenir en compte les necessitats dels membres de la xarxa i facilitar la participació dels membres al llarg de tot el projecte. Per tal de maximitzar l'impacte, les propostes també haurien de crear sinergies i fomentar el diàleg, la cooperació o els intercanvis mitjançant, per exemple, activitats conjuntes amb altres xarxes.

Impacte esperat

Es donarà suport a prop de 30 projectes de xarxes que cobreixen la gamma més àmplia possible de sectors culturals i creatius. Aquests projectes abastaran la diversitat de parts interessades i actors i garantiran l'aplicació efectiva de les prioritats i els temes d'aquesta convocatòria de propostes.

Des del punt de vista polític, s'espera que les xarxes seleccionades contribueixin “col·lectivament” a donar forma a les polítiques culturals a Europa i a generar el coneixement necessari per definir i implementar polítiques culturals efectives d'acord amb els temes i prioritats d'aquesta convocatòria.

Treballant conjuntament, les propostes seleccionades haurien d'esforçar-se per construir una "xarxa de xarxes" que pugui tenir un efecte estructurador en els sectors culturals i creatius d'Europa (CCS).

Aquest efecte estructurador ha de ser tangible per als membres de la xarxa i/o per al CCS en general i ha de ser proporcional als fons disponibles assignats en aquesta convocatòria.

Tot i respectar els mèrits basats en la valoració dels criteris d'adjudicació, la comissió avaluadora vetllarà perquè la cartera de projectes seleccionats sigui diversa i respecti un equilibri tant geogràfic com entre sectors cultural i creatiu.

Calendari

 • Publicació de la convocatòria: 31 d'octubre de 2023
 • Data límit de presentació de sol·licituds: 7 de març de 2024 a les 17:00 (hora de Brussel·les)
 • Període d'avaluació: març-abril de 2024
 • Informació als sol·licitants: setembre de 2024
 • Signatura del conveni de subvenció: desembre de 2024

Plantilles de sol·licitud, guies i models de convenis de subvenció (MGA):

Content

European Slate Development
(CREA-MEDIA-2024-DEVSLATE)

Termini: 13/des/2023

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

Fostering European media talents and skills
(CREA-MEDIA-2022-TRAINING)

Termini: 04/mai/2022

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Altres

Music Moves Europe
(CREA-CULT-2022-MME)

Termini: 12/gen/2023

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

TV and online content
(CREA-MEDIA-2024-TVONLINE)

1r Termini: 07/des/2023
2n Termini: 14/05/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

European Co-development
(CREA-MEDIA-2024-CODEV)

Termini: 06/mar/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

European mini-slate development
(CREA-MEDIA-2024-DEVMINISLATE)

Termini: 10/set/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

Video Games and Immersive content development
(CREA-MEDIA-2024-DEVVGIM)

Termini: 24/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

European Film Distribution
(CREA-MEDIA-2024-FILMDIST)

Termini: 25/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

European Film Sales
(CREA-MEDIA-2024-FILMSALES)

Termini: 20/jun/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

Innovative tools and business models
(CREA-MEDIA-2024-INNOVBUSMOD)

Termini: 25/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

Markets & Networking
(CREA-MEDIA-2024-MARKETNET)

Termini: 18/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

MEDIA 360°
(CREA-MEDIA-2022-MEDIA360)

Termini: 12/abr/2022

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Films on the Move
(CREA-MEDIA-2024-FILMOVE)

1r Termini: 14/mar/2024
2n Termini: 18/07/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

European VOD Networks and Operators
(CREA-MEDIA-2024-VODNET)

Termini: 09/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Networks of European Festivals
(CREA-MEDIA-2024-FESTNET)

Termini: 11/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Networks of European Cinemas
(CREA-MEDIA-2024-CINNET)

Termini: 16/jul/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Audience Development and Film Education
(CREA-MEDIA-2023-AUDFILMEDU)

Termini: 30/mar/2023

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

Innovation Lab
(CREA-CROSS-2024-INNOVLAB)

Termini: 25/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

NEWS - Media literacy
(CREA-CROSS-2024-MEDIALITERACY)

Termini: 07/mar/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

NEWS - Journalism Partnerships – Collaborations
(CREA-CROSS-2024-JOURPART-COLLABORATIONS)

Termini: 14/feb/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

NEWS - Journalism Partnerships – Pluralism
(CREA-CROSS-2024-JOURPART-PLURALISM)

Termini: 14/feb/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Projectes de Cooperació Europea a petita escala
(CREA-CULT-2024-COOP-1)

Termini: 23/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Projectes de Cooperació Europea a Escala Mitjana
(CREA-CULT-2024-COOP-2)

Termini: 23/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Plataformes europees per a la promoció d’artistes emergents
(CREA-CULT-2024-PLAT)

Termini: 31/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Xarxes europees d’organitzacions culturals i creatives
(CREA-CULT-2024-NET)

Termini: 07/mar/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Entitats Culturals Paneuropees
(CREA-CULT-2024-PECE)

Termini: 31/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Circulació d’obres literàries europees
(CREA-CULT-2024-LIT)

Termini: 16/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...