Europa Creativa Cultura

Circulació d’obres literàries europees
(CREA-CULT-2024-LIT)

Data límit: 16/04/2024

Àmbit

Aquesta acció donarà suport a projectes que traduiran, publicaran, distribuiran i promocionaran obres de ficció escrites per autors nacionals o residents a països d'Europa Creativa o reconeguts com a part del patrimoni literari d'aquests països.

Aquesta acció complementa els altres suports d'Europa Creativa al sector del llibre i l'edició, com ara el Dia dels autors europeus (foment de la lectura) i el Premi de Literatura de la Unió Europea (promoció dels autors emergents europeus).

DESCÀRREGUES:

Convocatòria

Enllaç a la FTOP
(EN)

Bases

Bases
(EN)

Temes i prioritats

D'acord amb les prioritats actuals de la política cultural, les propostes haurien d'abordar:

1. Les següents prioritats específiques de la convocatòria:

 • reforçar la circulació transnacional i la diversitat de les obres literàries europees;
 • fomentar la traducció, la publicació i la promoció d'obres de ficció escrites en llengües menys parlades per tal d'augmentar-ne la distribució en mercats més amplis d'Europa i més enllà;
 • ampliar l'audiència dels llibres europeus, especialment als joves, animant-los activament a descobrir la diversitat de la literatura europea;
 • contribuir a reforçar la competitivitat del sector del llibre fomentant la cooperació entre els diferents actors de la cadena de valor del llibre, inclosos els llibreters i les biblioteques;
 • promoure la professió de traductor literari i els principis de visibilitat, bones condicions laborals i justa remuneració del traductor. En aquest sentit, els editors haurien d'assegurar-se que el nom del traductor(s) figura al llibre publicat, preferiblement a la portada, així com l'idioma d'origen.

Nota: per continuar donant suport a Ucraïna en l'àmbit del llibre, es fomentaran projectes destinats a oferir llibres en llengua ucraïnesa als refugiats i desplaçats ucraïnesos. 

2. Les següents qüestions transversals tal com es descriuen a la secció 1. Antecedents.

(i) inclusió i diversitat, especialment l'equilibri de gènere, i

(ii) ecologització d'Europa Creativa,

Activitats elegibles

Activitats de traducció, publicació, promoció i distribució, així com activitats que tracten els temes i prioritats descrits anteriorment.

Les activitats proposades s'han d'agrupar, a la part B del formulari de sol·licitud, en paquets de treball coherents (és a dir, la subdivisió principal del projecte). Cada paquet de treball ha de tenir una llista corresponent d'activitats, lliuraments, fites i riscos crítics (vegeu la secció 10).

S'admeten tant les sol·licituds presentades per sol·licitants únics com les propostes presentades per un consorci.
Un consorci ha de ser d'almenys 2 sol·licitants (beneficiaris; entitats no afiliades).

Cada projecte ha d'incloure almenys 5 obres de ficció elegibles per ser traduïdes, publicades i promocionades.

A més del nombre mínim d'obres de ficció traduïdes, i com a part del suport d'Europa Creativa a Ucraïna, les propostes poden incloure activitats i costos relacionats per a la impressió, promoció i distribució d'obres de ficció escrites en ucraïnès (vegeu la secció 2 - Temes i prioritats).

El projecte ha de complir els requisits següents pel que fa a l'elegibilitat de les obres:

 • Obres de ficció, com ara novel·la, contes, teatre i ràdio, obres poètiques, còmics i literatura juvenil i infantil. Les obres de no ficció no són elegibles. Les obres de no ficció inclouen autobiografies, biografies o assaigs sense elements de ficció; guies turístiques; treballs en l'àmbit de les humanitats i les ciències socials (com la història, la filosofia, l'economia, etc.) i els treballs relacionats amb altres ciències (com la física, les matemàtiques, etc.).
 • Obres ja publicades.
 • Obres encara no traduïdes a la llengua de destinació, tret que la nova traducció correspongui a una necessitat clarament valorada.
 • Obres escrites per autors nacionals o residents o reconeguts com a part del patrimoni literari d'un país elegible.

Forma de subvenció, tipus de finançament i import màxim de la subvenció

Els paràmetres de la subvenció (import màxim de la subvenció, tipus de finançament, costos subvencionables totals, etc.) es fixaran en el conveni de subvenció.

Pressupost del projecte (import màxim de la subvenció):

• petita escala: els projectes que proposen la traducció d'almenys 5 llibres poden rebre fins a 100.000 euros.
• escala mitjana: els projectes que proposen la traducció d'almenys 11 llibres poden rebre fins a 200.000 euros.
• gran escala: els projectes que proposen la traducció d'almenys 21 llibres poden rebre fins a 300.000 euros.

La subvenció total per projecte no pot superar els 200.000 EUR per a sol·licitants individuals i els 300.000 EUR per a les propostes presentades per un consorci (format per un mínim de 2 organitzacions elegibles) amb els límits respectius anteriors.

La subvenció serà una subvenció global (lump sum). Això vol dir que reemborsarà un import fix, en funció d'una quantitat global o finançament no vinculat a costos. L'import serà fixat per l'òrgan de subvenció sobre la base del pressupost estimat del projecte i una taxa de finançament del 60%.

Impacte esperat

L'acció donarà suport a uns 40 projectes, implementats per una sola entitat (monobeneficiària) o per una agrupació d'organitzacions (multibeneficiària).

Cada projecte s'ha de basar en una sòlida estratègia editorial i promocional que cobreixi un paquet d'almenys 5 obres de ficció elegibles traduïdes des i a les llengües elegibles, i ha d'incloure els elements següents

 • el paquet proposat contribueix a la diversitat de la literatura al país (o països) objectiu mitjançant la inclusió d'obres de ficció de països poc representats i, en particular, obres escrites en llengües menys utilitzades,
 • el format del llibre i l'estratègia de distribució ajuden a garantir un accés ampli i fàcil a les obres
 • l'estratègia de promoció permet augmentar el públic lector,
 • el projecte fomenta la col·laboració entre autors, traductors, editors, distribuïdors, llibreters, biblioteques, festivals, esdeveniments literaris, etc.,
 • el projecte contribueix a la visibilitat dels traductors i respecta el principi de justa remuneració,
 • el projecte aborda les qüestions transversals del programa Europa Creativa i les prioritats d'Europa Creativa Cultura 2024.

Calendari

 • Publicació de la convocatòria: 16 de gener de 2024
 • Data límit de presentació de sol·licituds: 16 d'abril de 2024 17:00 (hora de Brussel·les)
 • Període d'avaluació: maig-juliol de 2024
 • Informació als sol·licitants: octubre de 2024
 • Signatura del conveni de subvenció: gener de 2025

Plantilles de sol·licitud, guies i models de convenis de subvenció (MGA):

Més informació

Content

European Slate Development
(CREA-MEDIA-2024-DEVSLATE)

Termini: 13/des/2023

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

Fostering European media talents and skills
(CREA-MEDIA-2022-TRAINING)

Termini: 04/mai/2022

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Altres

Music Moves Europe
(CREA-CULT-2022-MME)

Termini: 12/gen/2023

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

TV and online content
(CREA-MEDIA-2024-TVONLINE)

1r Termini: 07/des/2023
2n Termini: 14/05/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

European Co-development
(CREA-MEDIA-2024-CODEV)

Termini: 06/mar/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

European mini-slate development
(CREA-MEDIA-2024-DEVMINISLATE)

Termini: 10/set/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

Video Games and Immersive content development
(CREA-MEDIA-2024-DEVVGIM)

Termini: 24/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

European Film Distribution
(CREA-MEDIA-2024-FILMDIST)

Termini: 25/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

European Film Sales
(CREA-MEDIA-2024-FILMSALES)

Termini: 20/jun/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

Innovative tools and business models
(CREA-MEDIA-2024-INNOVBUSMOD)

Termini: 25/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

Markets & Networking
(CREA-MEDIA-2024-MARKETNET)

Termini: 18/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

MEDIA 360°
(CREA-MEDIA-2022-MEDIA360)

Termini: 12/abr/2022

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Films on the Move
(CREA-MEDIA-2024-FILMOVE)

1r Termini: 14/mar/2024
2n Termini: 18/07/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

European VOD Networks and Operators
(CREA-MEDIA-2024-VODNET)

Termini: 09/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Networks of European Festivals
(CREA-MEDIA-2024-FESTNET)

Termini: 11/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Networks of European Cinemas
(CREA-MEDIA-2024-CINNET)

Termini: 16/jul/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Audience Development and Film Education
(CREA-MEDIA-2023-AUDFILMEDU)

Termini: 30/mar/2023

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

Innovation Lab
(CREA-CROSS-2024-INNOVLAB)

Termini: 25/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

NEWS - Media literacy
(CREA-CROSS-2024-MEDIALITERACY)

Termini: 07/mar/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

NEWS - Journalism Partnerships – Collaborations
(CREA-CROSS-2024-JOURPART-COLLABORATIONS)

Termini: 14/feb/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

NEWS - Journalism Partnerships – Pluralism
(CREA-CROSS-2024-JOURPART-PLURALISM)

Termini: 14/feb/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Projectes de Cooperació Europea a petita escala
(CREA-CULT-2024-COOP-1)

Termini: 23/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Projectes de Cooperació Europea a Escala Mitjana
(CREA-CULT-2024-COOP-2)

Termini: 23/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Plataformes europees per a la promoció d’artistes emergents
(CREA-CULT-2024-PLAT)

Termini: 31/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Xarxes europees d’organitzacions culturals i creatives
(CREA-CULT-2024-NET)

Termini: 07/mar/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Entitats Culturals Paneuropees
(CREA-CULT-2024-PECE)

Termini: 31/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Circulació d’obres literàries europees
(CREA-CULT-2024-LIT)

Termini: 16/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...