#EuropeCalls Europa Creativa - Desenvolupament d'audiències i impacte social

L’objectiu de la sessió és d’una banda, orientar el sector cultural i creatiu català sobre els objectius de la Comissió Europea envers el desenvolupament d’audiències, tot analitzant la convocatòria d’Europa Creativa MEDIA de suport al Desenvolupament d’audiències; i de l’altra, aclarir què s’entén per impacte social en un projecte europeu, com es mesura i valora, i proporcionar consells per millorar-lo. La idea és oferir eines pràctiques als operadors culturals que o bé estan en el procés d’elaboració d’un projecte, o bé estan en el procés d’implementació d’un projecte d’abast europeu. 

Descarregueu-vos la presentació d'Àlex Navarro sobre la convocatòria Europa Creativa MEDIA de suport al desenvolupament d'audiències.

Descarregueu-vos la presentació de Ramon Flecha: Guia per desenvolupar l'impacte social dels projectes europeus.

Vídeo intervenció Ramon Flecha:

Vídeo intervenció Laia Colell:

Desenvolupament/Producció, Animació, Documental, Noves Tecnologies, Ficció, Jornada, Desenvolupament d'Audiències
22 de gener de 2016

Més informació.