Jornada MEDIA All 4 One

Jornada organitzada per les quatre oficines MEDIA de l'Estat, en el marc del Festival de San Sebastián i que porta per títol ‘Millor desenvolupament, més finançament i major distribució’.

Desenvolupament/Producció, Màrqueting, distribució i exhibició, Animació, Documental, Festivals, Ficció, Jornada
24 de setembre del 2017

http://www.europacreativamedia.cat/noticies/det-jornada_media_all_4_one_al_festival_de_san_sebastian_i230003