Acció preparatòria: Media Literacy per a tots i totes

La Comissió Europea ha llançat una convocatòria de propostes de dos milions i mig d'euros per millorar l'alfabetització mediàtica dels ciutadans de totes les edats als Estats Membre de la Unió Europea. La data límit per presentar-s'hi és el proper 30 de setembre de 2020.

L'objectiu de la convocatòria és impulsar l'alfabetització mediàtica a Europa a través de la innovació i de la col·laboració entre les diferents comunitats establertes a la Unió Europea, entre altres coses, aprofitant i ampliant les solucions existents.

La convocatòria busca estratègies innovadores per informar els ciutadans sobre la desinformació i promoure un ús responsable dels canals de comunicació oferts pels mitjans socials. Les eines i les activitats proposades haurien de beneficiar directa o indirectament al grup destinatari de ciutadans de totes les franges d'edat que no tinguin competències en matèria d'alfabetització mediàtica. Més concretament, que beneficiï l'adquisició de les competències necessàries per poder avaluar críticament els continguts als quals s'accedeix a través de les xarxes socials.

Aquesta és l'última convocatòria d'aquesta Acció Preparatòria 'Alfabetització mediàtica' (2018-2020). Els mitjans de comunicació s'han d'entendre en un sentit ampli incloent mitjans com la televisió, la ràdio, la premsa en línia i impresa, els mitjans de comunicació digitals i les plataformes de xarxes socials.

Un nou programa MEDIA Literacy es llançarà sota el nou subprograma MEDIA d'Europa Creativa en el període 2021-2027 amb un pressupost significatiu.

Podeu consultar tota la informació de l'anterior convocatòria, des del següent enllaç.

Data límit: 30 de setembre de 2020.

Més informació i documentació sobre la convocatòria als enllaços següents:

 1. Convocatòria
 2. Application Form
 3. Model d'Acord
 4. Model de Pressupost
 5. Entitat Legal Privada
 6. Entitat Legal Pública
 7. Declaració de Privacitat
 8. Balanç, pèrdues i beneficis
 9. Declaració d'Honor
 10. Identificació Fiscal
 11. Preguntes Freqüents

Contacte: CNECT-MEDIA-LITERACY@ec.europa.eu

29/7/2020

Més informació