Eurimages llança sis convocatòries per participar als seus programes de promoció, igualtat de gènere i sostenibilitat el 2024

El Fons Eurimages del Consell d'Europa ha llançat sis convocatòries per participar als seus programes de promoció, igualtat de gènere i sostenibilitat el 2024.

Des de fa diversos anys, el Fons Eurimages col·labora amb socis externs per a l'entrega de premis especialitzats o el patrocini d'esdeveniments en el marc de les seves diferents activitats.

Atès que el cicle actual d'aquestes col·laboracions finalitza el 2023, Eurimages llança convocatòries de noves propostes o manifestacions d'interès per al període 2024-2026.

Els gestors d'esdeveniments cinematogràfics internacionals (festivals, mercats, esdeveniments professionals, etc.) estan convidats a descarregar i estudiar detingudament les especificacions de les 6 convocatòries següents abans d'enviar les seves propostes mitjançant l'enllaç següent

Termini: 11 d'abril de 2023

Les convocatòries i programes són els següents:

Programa de promoció

Dins aquest programa hi ha tres convocatòries per seleccionar:

  • Els mercats de coproducció que presentaran el premi de desenvolupament de coproducció.
  • Els festivals, mercats, labs que presentaran els premis Eurimages New Lab.
  • Les recepcions i els esdeveniments que es beneficiaran del patrocini d'Eurimages en el marc de les iniciatives cinematogràfiques que puguin contribuir a la visibilitat del Fons Eurimages.

Igualtat de gènere

Dins aquesta estratègia s'obren dues convocatòries destinades a l'elecció de:

  • Els festivals que presentaran l'Eurimages Audentia Award.
  • Les activitats que es beneficiaran del patrocini Eurimages en el marc dels esdeveniments que puguin contribuir a la promoció de la igualtat de gènere a la indústria cinematogràfica.

Estratègia de sostenibilitat

En el marc d'aquesta línia, hi ha una convocatòria per triar els festivals que presentaran els Eurimages Green Co-production Awards.

Aquestes sis convocatòries tindran efecte a partir de l'1 de gener del 2024. La data límit per enviar-hi les propostes és l'11 abril del 2023.

Més informació i inscripció de propostes