Europa Creativa MEDIA amb les directores

L’Estratègia d’Igualtat de Gènere de la UE té com a objectiu una Europa amb igualtat de gènere per al 2025.

Qui explica la història importa. Les dones que treballen darrere de la càmera tenen una influència en el que veiem a la pantalla: el percentatge de personatges femenins i protagonistes/coprotagonistes augmenta significativament quan hi ha una directora. I és per això que el programa Europa Creativa MEDIA aposta per les directores.

Us oferim un recull de produccions catalanes amb suport MEDIA recents, dirigides per dones.