La CE i el FEI anuncien noves mesures de suport a les empreses dels sectors cultural i creatiu per fer front a la crisi del coronavirus

La Comissió Europea (CE) i el Fons Europeu d'Inversions (FEI) han anunciat noves mesures de suport a les empreses dels sectors cultural i creatiu europeus, en el marc del Fons de Garantia Financera dels Sectors Culturals i Creatius (CCS GF), per facilitar el seu accés al finançament durant la crisi del coronavirus. 

En termes concrets, les noves mesures incentivaran els intermediaris financers a proporcionar termes i condicions més flexibles a les pimes i a les petites empreses públiques, per pal·liar les restriccions de capital de treball i de liquiditat causades per la crisi COVID-19. El FEI proporcionarà garanties i contragaranties als intermediaris financers per continuar proporcionant finançament a les pimes i a les petites empreses públiques afectades per les conseqüències econòmiques de la pandèmia del coronavirus.

Les noves funcions seran accessibles a intermediaris financers existents que ja treballin amb el FEI i a nous proveïdors, donant suport a més de 2.500 empreses. Els intermediaris financers existents poden accedir a les mesures de suport del COVID-19 sense haver de presentar una nova sol·licitud, mentre que els nous intermediaris financers poden presentar una sol·licitud a través de la convocatòria oberta d’expressió d’interès disponible al web del FEI.

Fins a la data actual, el FEI ha posat a disposició 1.550 milions d'euros de finançament de deute per a CCS i ha donat suport a 2.071 empreses dels sectors culturals i creatius d'arreu d'Europa, tot proporcionant un suport valuós en una àmplia gamma de subsectors culturals i creatius, inclosos els mitjans de comunicació, audiovisual, disseny, arts visuals, música o arquitectura.

Aquestes mesures segueixen el compromís de la Comissió, del 13 de març, de proporcionar suport immediat a les empreses afectades i forma part del paquet de mesures anunciat pel Grup BEI el 16 de març per mobilitzar ràpidament el suport a les pimes i les empreses de mitjana capitalització europees.

Propers passos

Les mesures de suport CCS GF COVID-19 es posaran a disposició del mercat a partir de l’agost de 2020, però amb caràcter retroactiu des de l’1 d’abril de 2020 i s’executaran en funció d’una convocatòria CCS d’expressió d’interès modificada publicada al lloc web del FEI.

Els intermediaris financers amb acords de (contra) garantia existents en el marc del Fons de Garantia Financera  del sectors cultural i creatiu també podran beneficiar-se dels termes de garantia millorats a través d'esmenes dels seus acords a petició d’aquests.

Les empreses CCS podran sol·licitar directament als seus bancs locals i als prestadors que participen a l'esquema, que es llistaran a www.access2finance.eu.

La Comissió i el Grup BEI continuaran treballant en mesures addicionals i utilitzaran totes les eines a la seva disposició per ajudar a contenir la pandèmia de coronavirus i abordar les seves conseqüències econòmiques.

Més informació

30/7/2020

Més informació