Obertes les inscripcions del programa de formació MFI Script 2 Film Workshop 2023

Mediterranean Film Institute ha obert la convocatòria dels seus tallers MFI Script 2 Film Workshops 2023.

Aquest programa avançat de guió i de desenvolupament de projectes amb suport d'Europa Creativa MEDIA consisteix en dues sessions presencials i dues sessions en línia per any.

  • Primer taller presencial a l'illa grega de Nisyros del 23 de juny al 6 de juliol del 2023.
  • Primer taller en línia de dues setmanes al setembre de 2023.
  • Segon taller presencial a l'illa grega de Rodes del 21 al 29 d'octubre del 2023.
  • Segon taller en línia de dues setmanes al gener de 2024.

Nota: Just abans de l'anunci de selecció de participants, les dates esmentades poden patir canvis. En cas de selecció, si us plau confirma amb l'oficina de Mediterranean Film Institute abans de reservar els vols.

Primer taller presencial - Nisyros, del 23 de juny al 6 de juliol de 2023:

Consisteix en presentacions, workshops en grup, sessions de Q&A (preguntes i respostes), casos d'estudi i tutories individualitzades. Els participants seran dividits en grups petits de cinc a sis projectes (set a vuit participants), cadascun supervisat per un tutor en desenvolupament de guió.

Durant els dos primers dies, els participants introduiran els seus projectes i se n'identificaran els problemes conjuntament amb possibles estratègies per a la seva solució.

Posteriorment, els matins es dividiran en sessions grupals de cinc hores i en reunions individuals amb els líders de grup (en funció de les demandes dels projectes i de les dinàmiques de cada grup).

Al taller es desglossaran els guions participants per tal d'identificar-ne les deficiències i de discutir-ne les possibles solucions. En aquest punt, es duu a terme un procés de reescriptura basat en els suggeriments dels tutors i en la interacció de tot el grup (seguint les necessitats específiques de cada projecte).

Si cal, els tutors tornaran a l'estructura bàsica tot intentant oferir orientació i suggeriments que ajudin els participants a coescriure els seus esborranys de guió de manera que els facin més dramàticament efectius, tot millorant l'impacte emocional a les audiències.

Les sessions de la tarda estaran dedicades a trobades individuals i a sessions plenàries, així com a casos d'estudi que afectin tots els aspectes del desenvolupament de projectes.

El primer mòdul d'aquest primer taller presencial se centrarà en l'avaluació dels valors dramàtics, estilístics i de producció dels projectes, així com els mètodes per optimitzar els valors esmentats i incrementar el potencial per a l'èxit comercial i artístic.

El segon mòdul oferirà formació bàsica en estratègies per al desenvolupament de pel·lícules. A més, abordarà les necessitats de producció de cada projecte. Les àrees tractades inclouran mercats cinematogràfics internacionals, identificació d'audiències, processos de promoció i captació de fons, estratègies de coproducció i establiment d'empreses pròpies com a eina per a la producció dels projectes participants. Al taller es prestarà especial atenció a l'elaboració de pressupostos, al màrqueting i la distribució.

El tercer mòdul del taller introduirà una estratègia per promocionar els projectes participants. S'atorgarà una atenció especial a les tècniques de presentació. Els participants seran formats en tècniques de pitching. Aquests exercicis s'enregistraran i després es comentaran. Al final de la primera sessió residencial, els participants hauran de tenir:

  • Un coneixement profund de les necessitats de reescriptura dels guions.
  • Un sentit clar sentit dels passos necessaris i apropiats a fer per configurar el procés de producció.

Primer taller online - setembre de 2023:

Cada grup participant estarà en un fòrum privat accessible només amb una contrasenya especial assignada per als membres de l'equip i per al tutor.

Per a aquest taller, caldrà que el participant hagi progressat amb el seu projecte, idealment per produir un esborrany completament nou. Els participants carregaran el seu material al fòrum del grup perquè els tutors i els altres participants el puguin llegir. Tot seguit, com en una sessió presencial, es realitzarà una discussió en grup sobre cada projecte.

Els tutors i els participants entraran al fòrum grupal per formar part d'un taller virtual, comentant minuciosament cada projecte i discutint les reescriptures, els problemes restants i les possibles solucions.

Aquesta sessió tindrà una durada de dues a tres setmanes, i proporcionarà un temps apropiat per a cada grup de treball. Tot el procés és monitoritzat pel Mediterranean Film Institute.

Segon taller presencial - Rodes, del 21 al 29 d'octubre del 2023:

Aquesta sessió se centrarà en el final del procés de reescriptura de guió. Als participants se'ls sol·licitarà lliurar un esborrany de guió completament revisat a temps perquè tots els tutors i els altres participants el puguin llegir.

En aquest taller es realitzarà una profunda anàlisi i una crítica dels esborranys revisats. Els tutors de desenvolupament de guió treballaran amb els participants fins a un esborrany definitiu. Abordaran els canvis de guió realitzats i la seva efectivitat, així com les revisions posteriors, els aclariments al material i al desenvolupament final de la narrativa (fins a l'etapa en què el guió compleixi amb la visió i la intenció original del guionista).

Aquesta sessió mantindrà també un bon balanç entre el treball en grup i les sessions individuals (amb la possibilitat de reunir-se i rebre comentaris), no només d'experts i tutors a tots els camps, sinó també d'altres representants convidats de la indústria.

Segon taller online - Gener de 2024:

S'espera que els participants aportin els esborranys finals de guió de manera que els tutors de desenvolupament de guió puguin comentar i donar valoracions.

Procés de seguiment:

Un procés de seguiment de 12 a 24 mesos després del final del programa permetrà als participants tenir accés a esdeveniments associats de mercat (d'acord amb els criteris d'elegibilitat). Una selecció de projectes de Mediterranean Film Institute podrà presentar la seva feina als socis partners del programa (el fòrum de coproducció europeu Crossroads, el fòrum de coproducció Sofia Meetings, la iniciativa Meetings on the Bridge, el Thessaloniki Documentary Film Festival o el Filmarket Hub). Hi ha converses en curs també amb Séries Mania

Data límit (sol·licitants amb projecte): 20 de març de 2023.

Data límit (sol·licitants sense projecte): 10 d'abril del 2023.

Quota de participació:

Guionistes, directors/es, professionals de desenvolupament de guió > 2.000 euros (allotjament i menjars coberts pel programa).

Productors > 1.500 euros (pel primer taller presencial i les sessions en línia) més 500 euros addicionals pel segon taller presencial.

El pagament de les taxes de matrícula es farà en el moment de la selecció. L'allotjament i les dietes estan coberts pel programa. Els participants organitzen i paguen el viatge.

En cas de cancel·lació, més d'un mes abans de la data d'inici del programa, hi ha un reemborsament del 50% de les taxes de matrícula. No hi ha cap reemborsament en cas de cancel·lació menys d'un mes abans de la data d'inici del programa.

Més informació i inscripcions.

13/3/2023

Mediterranean Film Institute compta amb el suport d'Europa Creativa MEDIA.