Publicada la nova convocatòria Innovative tools and business models 2023

S'ha publicat la nova convocatòria Europa Creativa MEDIA Innovative tools and business models (CREA-MEDIA-2023-INNOVBUSMOD), el termini de presentació de sol·licituds de la qual és el 24 de gener de 2023.

L'objectiu de l'acció 'Eines innovadores i models de negoci' és reforçar la competitivitat, escalabilitat i sostenibilitat dels agents europeus, així com millorar la visibilitat i disponibilitat de les obres europees i augmentar les audiències en l'entorn digital. L'objectiu és donar suport a projectes centrats en els reptes específics del sector audiovisual com ara la descoberta, la seqüenciació de les finestres de llançament, el finançament i la territorialitat per tal de permetre ofertes sòlides i visibles d'obres europees en línia i a través de fronteres a un públic ampli.

Descripció de les activitats a finançar

Donar suport al desenvolupament i/o la difusió d'eines i models de negoci innovadors per augmentar la disponibilitat, la visibilitat i l'audiència de les obres europees en l'era digital i/o contribuir a augmentar la competitivitat i la sostenibilitat de la indústria audiovisual europea.

Les sol·licituds han de presentar estratègies adequades per garantir una indústria més sostenible i més respectuosa amb el medi ambient i per garantir l'equilibri de gènere, la inclusió, la diversitat i la representativitat.

Els projectes elegibles poden incloure, en particular:

  • Eines de subtitulació o d'accessibilitat/descoberta/recomanació que s'utilitzen àmpliament a través de fronteres i plataformes per tal de millorar la visibilitat, la disponibilitat i el potencial d'audiència de les obres audiovisuals europees;
  • Eines de negoci que millorin l'eficiència i la transparència dels mercats audiovisuals: sistema automatitzat de gestió de drets, tecnologia per a la recollida i anàlisi de dades;
  • Models de negoci que busquen optimitzar les sinergies i complementarietats entre les plataformes de distribució (festivals, cinemes, VOD...);
  • Eines empresarials que exploren nous modes de producció, finançament, distribució o promoció habilitades o millorades per les noves tecnologies (IA, big data, blockchain, Metaverse, NFT, etc.);
  • Eines i models de negoci innovadors que millorin el procés d'ecologització de la indústria audiovisual.

Sol·licitants elegibles:

Convocatòria per a entitats europees (empreses privades i/o públiques, organitzacions internacionals i associacions) establertes en un dels països participants al subprograma MEDIA i que siguin propietat, directament o per participació majoritària, de ciutadans d'aquests països.

S'admetran sol·licituds de beneficiaris individuals, així com les propostes presentades per un consorci format per almenys dos sol·licitants (beneficiaris, que no siguin entitats afiliades).

Pressupost disponible:

El pressupost disponible de la convocatòria és de 8.883.198 EUR

Durada:

La durada dels projectes serà de 36 mesos.

Calendari indicatiu d'avaluació i acord de subvenció: 

Publicació de la convocatòria: 18/10/2022

Data límit de presentació de sol·licituds: 24 de gener de 2023 a les 17:00 (hora de Brussel·les)

Període d'avaluació: febrer-maig de 2023

Informació als sol·licitants: juny de 2023

Signatura del conveni de subvenció: agost de 2023

Plantilles de proposta, guies i models de convenis de subvenció (MGA):

Standard proposal template
Call document
Guide for applicants
Mono/Multi-beneficiary Model Grant Agreement

Més informació

19/10/2022

Consulteu el Funding and Tenders Portal per a més informació i presentar-vos a la convocatòria. 

La data límit de presentació de sol·licituds és el 24 de gener de 2023 a les 17 hores.