Publicada la nova convocatòria MEDIA Audience Development and Film Education 2023

S'ha publicat la nova convocatòria Europa Creativa MEDIA Audience Development and Film Education (CREA-MEDIA-2023-AUDFILMEDU), el termini de presentació de sol·licituds de la qual és el 30 de març de 2023.

Activitats elegibles:

Projectes que garanteixin la cooperació paneuropea i ofereixin projectes innovadors, especialment utilitzant noves eines digitals que tenen com a objectiu:
- Augmentar l'interès i el coneixement del públic en les pel·lícules i obres audiovisuals europees, inclosos programes específics sobre el patrimoni cinematogràfic;
- augmentar l'impacte paneuropeu i la difusió del públic;
- Promoure i augmentar la contribució que les pel·lícules i les obres audiovisuals europees existents, inclosos els catàlegs comissariats de pel·lícules, aporten al desenvolupament del públic, l'educació cinematogràfica i l'alfabetització cinematogràfica.

Les pel·lícules i les obres audiovisuals del projecte han de ser, com a mínim, el 50% d'un país participant a MEDIA.
Les activitats del projecte han de tenir una audiència paneuropea que arribi com a mínim a 5 països que participen a MEDIA.
Els projectes han de complir els interessos i les prioritats polítiques de la UE
No es permet el suport financer a tercers.

Les sol·licituds han de presentar estratègies adequades per garantir una indústria més sostenible i més respectuosa amb el medi ambient i per garantir l'equilibri de gènere, la inclusió, la diversitat i la representativitat.

Les sol·licituds han de presentar activitats que s'han d'executar durant 2 anys.

Pressupost disponible:

El pressupost disponible de la convocatòria és de 6.500.000 EUR.

Durada
Els projectes normalment haurien d'oscil·lar entre 24 i 36 mesos (es poden ampliar, si està adequadament justificat i mitjançant una esmena).

Calendari indicatiu d'avaluació i acord de subvenció: 

Publicació de la convocatòria: 18 d'octubre de 2022

Data límit de presentació de sol·licituds: 30 de març de 2023 a les 17:00 (hora de Brussel·les)

Període d'avaluació: abril - agost de 2023

Informació als sol·licitants: setembre de 2023

Signatura del conveni de subvenció: novembre - desembre de 2023

Plantilles de sol·licitud, orientació i models de contracte de subvenció (MGA):

Standard proposal template

Call document
Guide for applicants
Mono/Multi-beneficiary Model Grant Agreement

Més informació

19/10/2022

Consulteu el Funding and Tenders Portal per a més informació i presentar-vos a la convocatòria. 

La data límit de presentació de sol·licituds és el 30 de març de 2023 a les 17 hores.