Publicats els resultats Europa Creativa Cultura de suport als Projectes de Cooperació Cultural als Balcans Occidentals

S'han publicat els resultats de la convocatòria Europa Creativa Cultura de Suport als Projectes de Cooperació Cultural als Balcans Occidentals EACEA 39/2019

Un tota de 13 projectes han estat seleccionats, per un import global de 4.935.563.00 €.

En aquesta ocasió, cap projecte de l'Estat espanyol, ni com a líder ni com a partner, figura entre els beneficiaris. 

Podeu consultar-ne els resultats des del següent enllaç.

L’objectiu general d’aquesta convocatòria és fomentar la reconciliació i les bones relacions de veïnatge als Balcans Occidentals, mitjançant la creació i la cooperació culturals.

Els objectius específics d'aquesta convocatòria són:
• augmentar la cooperació transfronterera cultural dins de la regió dels Balcans Occidentals i amb els Estats membres de la UE;
• reforçar la competitivitat de les indústries culturals i creatives de la regió.

Per assolir els objectius esmentats anteriorment, aquesta convocatòria se centra en les següents prioritats:
• Augmentar la capacitat de les indústries culturals i creatives per operar transnacionalment i internacionalment.
• Augmentar la circulació transnacional d’obres culturals i creatives i la mobilitat transnacional dels agents culturals i creatius.
• Millorar el diàleg intercultural entre artistes, operadors culturals i públic general.

31/7/2020

Podeu consultar la resta de resultats d'Europa Creativa Cultura des del següent enllaç.