S'obre la nova convocatòria d'experts per al període 2021-2027

Les institucions de la Unió Europea designen experts externs per ajudar-los a avaluar les sol·licituds de subvencions, els projectes i les licitacions i per donar opinions i assessorament en casos específics.

En particular, els experts ajuden a:

  • l'avaluació de propostes, sol·licituds de premis i licitacions
  • el seguiment d’actuacions, acords de subvenció, contractes de contractació pública

A més, els experts opinen i assessoren sobre:

  • la preparació, la implementació i l'avaluació de programes de la UE i disseny de polítiques.

Per seleccionar experts, les institucions de la Unió Europea publiquen periòdicament convocatòries d’expressió d’interès (vegeu la llista següent) que detallen els criteris de selecció, els coneixements necessaris, la descripció de les tasques, la seva durada i les condicions de remuneració.

Els interessats poden unir-se a la base de dades d'experts externs.

Com a nous experst, primer se us demanarà que creeu el vostre compte d'inici de sessió a la UE i que registreu el vostre perfil.

Els experts registrats poden actualitzar el perfil a través de La meva àrea d’experts després d’iniciar la sessió.

Calendari i terminis

Aquesta convocatòria d’expressió d’interès està oberta permanentment durant tota la durada del període del marc financer plurianual de la UE (CFP) 2021-2027.

Perfils elegibles

Es busquen experts amb un alt nivell d’expertesa i experiència professional en tots els camps de l’acció i la política de la UE.

Més informació

30/3/2021

Més informació