Europa Cinemas obre la convocatòria d'ajuts 'Collaborate to Innovate' 2023

Europa Cinemas presenta la tercera convocatòria del seu esquema de finançament Collaborate to Innovate, iniciat el 2021 amb suport d'Europa Creativa MEDIA. La data límit per presentar-hi sol·licituds és el 28 de febrer de 2023.

Collaborate to Innovate té com a objectiu donar suport a enfocaments i estratègies innovadores i col·lectives per desenvolupar el públic de les produccions europees i millorar la circulació i la diversitat de les pel·lícules europees.

Els projectes han de demostrar clarament com són d'innovadors en els seus contextos geogràfics i operatius específics. Es fomenten especialment les noves iniciatives. També es consideraran els enfocaments existents amb una nova dimensió innovadora (per exemple, tenir lloc en un context nacional diferent o millorar un enfocament existent). L'aportació econòmica d'Europa Cinemas ascendeix a un màxim de 100.000 € per projecte.

L'esquema "Col·labora per innovar" està obert a noves idees que afavoreixin els objectius d'augmentar la difusió del públic i l'experiència innovadora al cinema. Per tant, no pretén adoptar un marc massa prescriptiu per als projectes que dona suport.

"Col·laborar per innovar" donarà suport en les àrees generals següents:

  • Implicació, educació i conscienciació del públic sobre pel·lícules europees diverses per augmentar la demanda de pel·lícules europees,
  • Desenvolupament sostenible i inclusiu del públic aprofitant totes les oportunitats, inclosa la tecnologia digital.
  • Models, processos i formació sostenibles per augmentar l'accés al cinema europeu i millorar i innovar l'experiència del cinema.

La convocatòria 'Collaborate to Innovate' 2023 està oberta als membres de la xarxa Europa Cinemas els resultats europeus dels quals hagin donat suport financer el 2020 o el 2021 (programació). Els participants en un mateix projecte han de representar organitzacions/empreses d'exhibició que siguin econòmicament totalment independents les unes de les altres.

Cada sol·licitud ha de reunir un nombre mínim de participants:

  • Almenys tres participants de qualsevol país A o B per a un projecte nacional (podeu veure la llista de països a les bases)
  • Almenys dos participants de països C o D per a un projecte nacional
  • Com a mínim cinc participants d'almenys dos països per a un projecte internacional en què només participen països A i B
  • Almenys tres participants d'almenys dos països per a un projecte internacional que inclogui almenys un país C o D.

Excepcionalment, els projectes poden incloure cinemes no socis si la sol·licitud inclou el nombre mínim de sales socis d'Europa Cinemas.

Cada projecte ha de designar un Coordinador, que ha de ser membre de la xarxa Europa Cinemas i els resultats europeus del qual hagin donat suport econòmic per a la programació 2020 o la programació 2021. El coordinador liderarà un projecte amb la responsabilitat de la coordinació, lliurament i avaluació del projecte. En cas que es doni suport a un projecte, el coordinador serà responsable legal i econòmicament del projecte i de la distribució del finançament entre els socis del projecte que figuren a la sol·licitud.

Consulteu les bases de la convocatòria i el formulari de sol·licitud.

Per ajudar els membres de la xarxa a configurar les seves sol·licituds i tenir les millors possibilitats d'èxit, Europa Cinemas va organitzar dues sessions en línia (amb traducció simultània a l'anglès, francès, alemany, italià i espanyol) moderades per Michael Gubbins (consultor, Sampo Media). Els membres de la xarxa podien plantejar preguntes sobre les bases, el procés de sol·licitud, els procediments i les normes a seguir. Vegeu la presentació de les bases Collaborate to Innovate dels tallers en línia aquí.

Més informació sobre tots els projectes seleccionats els anys 2021 i 2022 disponible aquí.

7/2/2023

Collaborate to Innovate és una iniciativa d'Europa Cinemas amb el suport d'Europa Creativa MEDIA

El termini de presentació de sol·licituds és el 28 de febrer de 2023.