Europa Creativa publica el seu Informe de seguiment 2018

Europa Creativa ha publicat el seu informe de seguiment 2018, que il·lustra els èxits del Programa durant el 2018, d'acord amb la seva missió de salvaguardar la diversitat cultural i reforçar la competitivitat dels sectors culturals i creatius, en particular del sector audiovisual.

En presentar l’ampli ventall d’activitats realitzades i els resultats obtinguts, l’informe mostra el valor d'Europa Creativa en conjunt, que és superior a la suma de les seves parts. Cal avaluar els resultats del Programa tant pel seu valor cultural i artístic com pel seu valor econòmic, que reflecteix la doble naturalesa dels sectors culturals i creatius.

Per fer-ho, s'han obtingut evidències qualitatives i quantitatives de diverses fonts, inclosos els beneficiaris del Programa, i s'han utilitzat indicadors de rendiment, si escau.

Aquest informe de seguiment és una resposta a la recomanació de l’avaluació a mig termini d'Europa Creativa per reforçar el seguiment dels resultats anualment. Per tant, pretén donar més llum sobre els punts forts del Programa i les àrees de millora en el context de les discussions en curs sobre el Programa successor en el marc financer plurianual 2021-2027.

Podeu consultar-lo des del següent enllaç.

1/8/2019

L'informe de seguiment 2018 d'Europa Creativa està disponible des del següent enllaç.