Oberta la convocatòria 'Writing European' de suport a la creació de 'hubs' de guionistes audiovisuals

La Comissió Europea ha publicat l'Acció Preparatòria 'Writing European' (PPPA-MEDIA-2022-WRITINGEU), d'un pressupost total de 3 milions d'euros, per reforçar la capacitat de la indústria audiovisual europea per crear sèries de ficció d'avantguarda que puguin atraure audiències transfrontereres i per fomentar una comunitat de talents europeus capaços de treballar més enllà de les fronteres nacionals i lingüístiques. La data límit per presentar-s'hi és el 8 de novembre

 

En el context d'una competència mundial creixent en el sector audiovisual, la cooperació transfronterera europea en l'escriptura de guions és crucial per permetre l'ampliació dels actors europeus i fer front al risc creixent de "fuga de cervells" dels professionals de l'audiovisual europeu.

Aquesta convocatòria fomentarà l'aparició d'equips forts de creadors (per exemple, guionistes, showrunners, altres autors, etc.) de diversos Estats membres, tot estimulant així la creació d'històries que reflecteixin la diversitat de la cultura europea.

Objectius

L'objectiu d'aquesta convocatòria de propostes és donar suport a la indústria audiovisual europea per desenvolupar l'excel·lència en la creació i l'escriptura de contingut dramàtic d'alta qualitat i fomentar la narració innovadora. Pretén promoure les pràctiques de coescriptura, ampliant també l'experiència dels talents creatius que treballen en sèries de ficció i oferint-los oportunitats contínues al llarg de la seva carrera.

Activitats elegibles

Es donarà suport a projectes que facilitin hubs creatius, com ara sales d'escriptura o altres entorns col·laboratius, orientats a la cocreació d'obres audiovisuals europees. Aquests centres actuaran com a acceleradors o incubadores de talents, proposant mètodes innovadors per seleccionar i guiar escriptors amb talent des de la pre-escriptura/conceptualització fins a l'escriptura real de projectes de sèries de ficció i possibles relacionaments amb els compradors.

Els projectes haurien d'implicar talents europeus de la manera més directa possible i donar-los poder per intensificar-ne la cooperació. Els autors haurien de treballar en laboratoris creatius ad hoc o sales d'escriptura que tinguin com a objectiu principal la millora del procés creatiu. Al mateix temps, a través d'intercanvis amb professionals de l'audiovisual, els autors haurien de prendre més consciència del potencial de la seva aportació creativa, tant en termes artístics com d'explotació i difusió.

Una llista dels tipus d'activitats que són elegibles es pot trobar al document de la convocatòria.

Els possibles beneficiaris inclouen productores, agències de finançament de cinema, xarxes o agrupacions de creatius audiovisuals o entitats de suport al talent creatiu, com ara laboratoris creatius, organitzacions de formació, emissores, plataformes de vídeo sota demanda (VOD) i mercats internacionals. Els sol·licitants han de residir en un dels estats membres de la UE.

La taxa màxima de cofinançament és del 70% del total dels costos subvencionables.

Els tipus d'activitats següents són subvencionables en aquesta convocatòria de propostes:

  • activitats relacionades amb la coescriptura/desenvolupament de conceptes/preescriptura/conceptualització per a la creació de continguts de sèries de ficció europees d'alt nivell (incloent-hi suport a tercers com guionistes, autors, showrunners, productors o altres membres de l'equip creatiu);
  • activitats del centre col·laboratiu/sala d'escriptors, en particular l'organització del procés de co-creació de sèries de ficció europees, incloses tasques de coordinació, activitats de mentoria, govern o gestió, activitats de trobada amb possibles compradors;
  • publicitat o promoció, en particular per buscar nous talents o organitzar un concurs per garantir l'excel·lència i la participació diversa en el projecte;
  • activitats destinades a la creació i difusió de models i metodologies innovadores replicables per a la redacció de continguts audiovisuals europeus d'alta gamma;
  • estudis de dades, investigació, inclòs l'ús de tecnologies digitals que poden afectar el procés creatiu (per exemple, eines de neurociència cognitiva o intel·ligència artificial) o mesuraments d'intel·ligència de mercat i audiència directament relacionats amb les necessitats del projecte;
  • activitats de difusió i promoció dels resultats del projecte.

Els projectes que ja són elegibles en el marc del Programa Europa Creativa no són elegibles, com ara:

  • projectes presentats per un individu/un grup d'escriptors, guionistes, autors o productors que tinguin com a objectiu el desenvolupament d'una obra o obres audiovisuals predefinides;
  • projectes centrats principalment en activitats formatives.

Aquesta convocatòria de propostes és la segona convocatòria de l'Acció Preparatòria “Writing European”. Feu clic aquí per obtenir més informació sobre els projectes seleccionats a la primera convocatòria.

Més informació