Publicada la convocatòria d'Europa Creativa Cultura de suport als projectes de cooperació europea 2023

S'ha publicat la convocatòria Europa Creativa Cultura de suport als Projectes de Cooperació Europea 2023, la data límit de presentació de sol·licituds de la qual finalitza el 23 de febrer de 2023 a les 17h.

Projectes de cooperació europea

Els Projectes de Cooperació Europea són projectes transnacionals en què participen organitzacions culturals i creatives de diferents països que participen en el programa. Ofereixen a les organitzacions culturals de totes les mides la possibilitat de coproduir, cooperar, experimentar, innovar, ser mòbils i aprendre els uns dels altres. L'acció té com a objectiu millorar l'accés a la cultura i les obres creatives europees i promoure la innovació i la creativitat. Els projectes poden abastar un o més sectors culturals i creatius i poden ser interdisciplinaris.

Depenent del nombre d'organitzacions implicades, els projectes recolzats poden ser de petita, mitjana o gran escala. Els projectes a petita escala són especialment adequats per promoure l'accés de les organitzacions de base i donar-los suport en la creació de noves associacions i el desenvolupament de noves activitats i idees innovadores, com ara festivals, fires d'art, exposicions, performances, etc.

El finançament està disponible per a tres categories de projectes (anomenats temes):

 • Categoria 1 (CREA-CULT-2023-COOP-1) - Projectes de cooperació de petita escala:
  • La majoria del consorci estarà compost per un mínim de 3 entitats de 3 països diferents elegibles.
  • L'import màxim de la subvenció de la UE és de 200.000 EUR per projecte.
  • La taxa de finançament és d'un màxim del 80%
  • Projecte amb una durada màxima de 48 mesos
 • Categoria 2 (CREA-CULT-2023-COOP-2) - Projectes de cooperació de mitjana escala:

  • La majoria del consorci estarà compost per un mínim de 5 entitats de 5 països diferents elegibles.
  • L'import màxim de la subvenció de la UE és de 1 000 000 EUR per projecte.
  • La taxa de finançament és d'un màxim del 70%
  • Projecte amb una durada màxima de 48 mesos
 • Categoria 3 (CREA-CULT-2023-COOP-3) - Projectes de gran escala:

  • La majoria del consorci estarà compost per un mínim de 10 entitats de 10 països diferents elegibles.
  • L'import màxim de la subvenció de la UE és de 2 000 000 EUR per projecte.
  • La taxa de finançament és d'un màxim del 60%
  • Projecte amb una durada màxima de 48 mesos

Es donarà suport a projectes de cooperació que contribueixin a algun dels objectius següents:

 • Objectiu 1 - Creació i circulació transnacionals: reforçar la creació i circulació transnacionals d'obres i artistes europeus;
 • Objectiu 2 – Innovació: millorar la capacitat dels sectors culturals i creatius europeus per fomentar talents, innovar, prosperar i generar ocupació i creixement.

A més de contribuir als objectius esmentats anteriorment, els projectes han d'abordar almenys una (i no més de dues) de les prioritats següents:

 1. Públic: augmentar l'accés cultural i la participació en la cultura, així com la participació i el desenvolupament del públic, tant físicament com digitalment;
 2. Inclusió social: promoure la resiliència de la societat i millorar la inclusió social en/a través de la cultura, en particular de/per a persones amb discapacitat, persones que pertanyen a minories i persones que pertanyen a grups socialment marginats, així com el diàleg intercultural;
 3. Sostenibilitat: d'acord amb el Pacte Verd Europeu i la Nova Bauhaus Europea, per co-crear, adoptar i difondre pràctiques més respectuoses amb el medi ambient, així com conscienciar sobre el desenvolupament sostenible mitjançant activitats culturals;
 4. Digital: per ajudar els sectors culturals i creatius europeus a emprendre o accelerar la seva transició digital, també com a resposta a la crisi de la COVID-19;
 5. Dimensió internacional: construir la capacitat dels sectors culturals i creatius europeus, incloses les organitzacions de base i les microorganitzacions, per ser actius a nivell internacional, a Europa i més enllà;

A més d'aquestes prioritats, s'han definit prioritats sectorials anuals per als sectors següents per reforçar l'enfocament sectorial del programa: patrimoni cultural, música, llibre i edició, arquitectura, moda i disseny, turisme cultural sostenible. Aquestes prioritats es basen en diàlegs polítics i consultes amb les parts interessades, com ara la iniciativa Music Moves Europe o les experiències de l'Any Europeu del Patrimoni Cultural 2018, i responen a necessitats compartides identificades en aquells sectors culturals i creatius els reptes específics dels quals requereixen un enfocament més específic. De manera indicativa, el 20% del pressupost destinat a aquesta acció es destinarà a donar suport a projectes que aborden aquestes activitats sectorials específiques.

6. Prioritat anual específica del sector (per als sectors del patrimoni cultural, música, llibre i edició, arquitectura, moda i disseny, turisme cultural sostenible): activitats de formació i desenvolupament de capacitats (i altres activitats de desenvolupament d'habilitats com ara tutoria, aprenentatge entre iguals, networking, etc.) específics dels sectors esmentats anteriorment. L'objectiu d'aquesta prioritat és fomentar el talent i potenciar les capacitats empresarials i de desenvolupament professional dels artistes i professionals, dels sectors interessats, per adaptar-se als nous processos creatius, models de negoci i desenvolupaments del mercat, i adoptar la transició digital i verda. Es prestarà especial atenció a l'adquisició d'habilitats i coneixements sobre:

 • Emprenedoria i desenvolupament professional (com ara desenvolupament del públic, màrqueting, promoció, distribució, monetització, autoemprenedoria, negociació de contractes i remuneracions, etc.),
 • Digitalització (3D, tecnologies d'IA, big data, blockchain, Metaverse, NFT, etc.),
 • Ecologització de la cadena de valor i models de negoci sostenibles.

Consulteu les bases de la convocatòria per a més informació.

18/11/2022

Consulteu el Funding and Tenders Portal per a més informació i presentar-vos a la convocatòria. 

La data límit de presentació de sol·licituds finalitza el 23 de febrer de 2023 a les 17 hores.