Publicada la nova convocatòria de l'ICEC per fomentar les coproduccions internacionals minoritàries

El Departament de Cultura obre, a través de l’ICEC, una nova convocatòria de la línia de subvencions per al foment de les coproduccions internacionals minoritàries de llargmetratges cinematogràfics. La data límit per presentar-hi sol·licituds és el 7 de juliol de 2022.

L’objectiu d'aquesta convocatòria és fer créixer la participació en projectes de coproducció d’àmbit europeu i de vocació internacional.

La línia incrementa la seva dotació respecte el 2021, - que era d'1.100.000€ - i arriba enguany fins a 1.500.000€.

L’ajut cobreix la producció de llargmetratges cinematogràfics de ficció, documentals i d’animació realitzats en règim de coproducció internacional en què la participació espanyola sigui minoritària, amb la finalitat de potenciar l’intercanvi creatiu, professional i artístic entre el sector audiovisual català i el de la resta de països, i d’enfortir així un sector que té vocació i capacitat de treballar internacionalment i de generar productes de qualitat susceptibles de circular per mercats globals.

Per optar a aquest ajut, d’una quantia màxima de 300.000 per llargmetratge i un límit del 60% de la despesa prevista per l’empresa sol·licitant, cal complir entre altres les següents condicions: que la participació catalana sigui creativa, tècnica i artística; que en el moment de sol·licitar l’ajut estigui garantit el 40% del pressupost global del film i que la coproducció internacional estigui aprovada oficialment per les autoritats competents a Espanya (el coproductor majoritari haurà de tenir aprovada la coproducció en l’any posterior a la sol·licitud); que el llargmetratge estigui finalitzat, com a molt tard, el 15 de setembre del tercer any posterior al de la concessió de la subvenció i que s’estreni en cinemes comercials de Catalunya en els nou mesos posterior a la presentació del compte justificatiu de la subvenció. Finalment, en el cas de coproduccions internacionals bipartites, la participació de l’empresa productora catalana no pot ser inferior al 20% de la inversió global en el llargmetratge; si la coproducció és multipartita, la participació catalana no pot ser inferior al 10% ni tampoc pot ser majoritària.

La línia es va convocar per primer cop l’any 2020 i entre aquest any i el 2021 s'han subvencionat un total de 17 projectes en coproducció entre d’altres amb països com Afganistan, Argentina, Suècia, Panamà, Mèxic, Líban, Itàlia, França, Dinamarca, Bèlgica, Uruguai, Paraguai, Xile, Àustria, Holanda, Alemanya i Grècia.

L’ajut es pot sol·licitar fins al 7 de juliol inclòs.

Podeu donar-vos d'alta als avisos de subvencions de l'ICEC en aquest enllaç i consultar la previsió de calendari de les línies d'ajut i finançament de l'ICEC per aquest 2022.

Més informació

15/6/2022

La data límit per presentar sol·licituds a la nova convocatòria de la línia de subvencions per al foment de les coproduccions internacionals minoritàries de llargmetratges cinematogràfics és el 7 de juliol de 2022.