Publicada la nova convocatòria Europa Creativa Innovation Lab 2023

S'ha publicat la nova convocatòria Innovation Lab (CREA-CROSS-2023-INNOVLAB), emmarcada dins la branca Cross-Sectoral del Programa Europa Creativa. La data límit per presentar-hi sol·licituds és el 20 d'abril de 2023.

Convocatòria per a la creació de solucions innovadores (eines, models i metodologies) per incentivar els agents dels sectors audiovisual, cultural i creatiu. S'abordaran específicament la promoció de pràctiques sostenibles o en greening dels sectors creatiu i cultural, així com la creació d'eines educatives innovadores per abordar temes socials com la desinformació.

Sol·licitants elegibles:

Entitats jurídiques europees (empreses privades, públiques, empreses tecnològiques i de nova creació, organitzacions audiovisuals, culturals i creatives etc.) que presentin un consorci format per almenys dues entitats legals provinents de països participants al Subprograma MEDIA que presentin una àmplia gamma de coneixements especialitzats en diversos sectors culturals i creatius, inclòs l'audiovisual. També s'acceptaran propostes presentades per sol·licitants únics.

Projectes elegibles:

El disseny, el desenvolupament i la creació d'eines innovadores aplicables als sectors audiovisuals, culturals i creatius. Les activitats tindran per objecte donar suport a la competitivitat, el procés de sostenibilitat, la cooperació, la circulació, la visibilitat, la disponibilitat, la diversitat, la inclusió, la representativitat i l'augment de l'audiència a tots els sectors. Aquestes activitats tindran un gran potencial de reproducció als sectors audiovisual, cultural i creatiu.

Els projectes es dedicaran a:

  • Gestió i monetització dels drets, inclosa la transparència i una remuneració justa per als creadors i els artistes.
  • Recull i anàlisi de dades, amb especial èmfasi en la predicció de la creació de continguts i el desenvolupament de l'audiència.
  • Eines de negoci que explorin nous modes de producció, finançament, distribució o promoció innovadors que utilitzin noves tecnologies (IA, big data, blockchain, Metavers, NFT, tec).
  • Millorar els coneixements, les competències i lús de les noves tecnologies per part de professionals del sector audiovisual i altres sectors culturals i creatius.
  • Ecologitzar la cadena de valor als sectors creatiu i cultural, tot fomentant la innovació intersectorial, incloses les accions que contribueixen al projecte europeu Bauhaus.

Finançament:

Els costos es reemborsaran al tipus de finançament fixat a l'acord de subvenció (60%).

La durada dels projectes serà de 24 mesos.

Calendari indicatiu d'avaluació i acord de subvenció

Publicació de la convocatòria: 22/11/2022

Data límit de presentació de sol·licituds: 20 d'abril de 2023 a les 17:00 (hora de Brussel·les)

Període d'avaluació: maig-juny de 2023

Informació als sol·licitants: juliol de 2023

Signatura del conveni de subvenció: setembre de 2023

Plantilles de sol·licitud, guia  i models de conveni de subvenció (MGA):

Standard proposal template
Call document
Guide for applicants
Mono/Multi-beneficiary Model Grant Agreement

Més informació

24/11/2022

Consulteu el Funding and Tenders Portal per a més informació i presentar-vos a la convocatòria. 

La data límit de presentació de sol·licituds és el 20 d'abril de 2023 a les 17 hores.