Publicades les noves convocatòries i-Portunus de suport a la mobilitat per als sectors de la música i el patrimoni cultural

En el marc de la 2a fase pilot del programa i-Portunus de suport a la mobilitat d’artistes, creadors i professionals culturals entre tots els països que participen al programa Europa Creativa, s'han publicat les noves convocatòries adreçades al sector de la música i el patrimoni cultural.  La data límit per presentar-s'hi és el 15 d'abril de 2021.

i-Portunus per a música 2 s'adreça a compositors, músics i cantants preferentment en gèneres de música clàssica, jazz i música tradicional (individus o grups de fins a 5 persones), majors de 18 anys, de totes les qualificacions educatives i tots els nivells d’experiència, que resideixin legalment a un país d’Europa Creativa.

i-Portunus proporciona suport econòmic per finançar parcialment el cost del viatge (transport, allotjament, etc.) a un altre (o diversos) països d'Europa Creativa.

La durada de la mobilitat ha de ser entre els 7 i els 60 dies i s’ha de dur a terme abans del 30 de novembre de 2021.

El viatge pot ser continu o segmentat:

 • Una mobilitat contínua significa que teniu un viatge d’anada i tornada o un viatge de múltiples destinacions.
 • Una mobilitat segmentada significa que viatjarà diverses vegades a una o diverses destinacions. Cada viatge ha de durar un mínim de 5 dies i el nombre total de dies encara ha d’estar entre els 7 i els 60 dies.

L’objectiu principal de la vostra mobilitat ha de ser preferiblement un dels següents:

 • Col·laboració internacional: per exemple, la finalització d'una composició a través de la col·laboració internacional al lloc entre artistes intèrprets executants entre ells o entre compositors i intèrprets. 
 • Residències orientades a la producció: per exemple, el resultat de la vostra mobilitat serà la presentació d’un treball de nova creació.
 • Desenvolupament professional: per exemple, participareu en reunions de xarxa, showcases, tallers, classes magistrals i altres tipus de formació fora de l'educació formal.

Les condicions per al finançament són les següents:

 • Un import fix de 350€ per al transport.
 • Dietes determinades cas per cas en funció de la durada de la mobilitat i pagables per cada pernoctació entre la data de sortida i la de retorn, amb l'import en funció del país de destinació fins a un màxim de 2.650€ per persona.

L’import màxim de la subvenció total és de 3.000€ per persona.

El pressupost total destinat al suport a la mobilitat s’estima en 500.000 €. Amb aquest pressupost, i-Portunus preveu finançar 250 sol·licituds, aproximadament. i-Portunus es reserva el dret de no distribuir tots els fons disponibles.

Més informació

i-Portunus per al patrimoni cultural s'adreça a artistes, creadors i professionals culturals, majors de 18 anys, actius en el camp del patrimoni cultural, de totes les qualificacions educatives i tots els nivells d’experiència, residents legalment en un país d’Europa Creativa (individus o grups de fins a 5 persones).

Per a què?
i-Portunus proporciona suport financer per finançar parcialment el cost del viatge (transport, allotjament, etc.) a un altre (o diversos) països d'Europa Creativa.

La durada de la mobilitat ha d’estar entre els 7 i els 60 dies i s’ha de dur a terme abans del 30 de novembre de 2021.

El viatge pot ser continu o segmentat:

 • Una mobilitat contínua significa que teniu un viatge d’anada i tornada o un viatge de múltiples destinacions.
 • Una mobilitat segmentada significa que viatjarà diverses vegades a una o diverses destinacions. Cada viatge ha de durar un mínim de 5 dies i el nombre total de dies encara ha d’estar entre els 7 i els 60 dies.

L’objectiu principal de la vostra mobilitat ha de ser preferiblement un dels següents:

 • Col·laboració internacional: per exemple en el marc d’un projecte internacional, intercanvi de coneixement o bones pràctiques.
 • Residències orientades a la producció: per exemple, investigareu in situ i desenvolupareu noves habilitats.
 • Desenvolupament professional: per exemple, participareu en reunions de xarxa, showcases, tallers, classes magistrals i altres tipus de formació fora de l'educació formal.

Les condicions per al finançament són les següents:

 • Un import fix de 350€ per al transport.
 • Dietes determinades cas per cas en funció de la durada de la mobilitat i pagables per cada pernoctació entre la data de sortida i la de retorn, amb l'import en funció del país de destinació fins a un màxim de 2.650€ per persona.

L’import màxim de la subvenció total és de 3.000€ per persona.

El pressupost total destinat al suport a la mobilitat s’estima en 500.000 €. Amb aquest pressupost, i-Portunus preveu finançar 250 sol·licituds, aproximadament. i-Portunus es reserva el dret de no distribuir tots els fons disponibles.

Més informació