Suport a l'Accés a Mercats EACEA/31/2018

Amb l’objectiu de reforçar la capacitat del sector europeu audiovisual, aquestes són algunes de les prioritats del subprograma MEDIA:

• Augmentar la capacitat dels operadors audiovisuals per desenvolupar obres audiovisuals europees amb un potencial per a circular a través de la Unió Europea i més enllà i facilitar la coproducció europea i internacional, fins i tot amb les cadenes de televisió;
• Fomentar els intercanvis comercials, tot facilitant l’accés dels operadors audiovisuals a mercats i a eines empresarials innovadores, amb l'objectiu d'augmentar la visibilitat dels seus projectes en els mercats europeus i internacionals.

El subprograma MEDIA ha de donar suport a les accions següents:

• Facilitar les coproduccions europees i internacionals, incloent-hi curtmetratges, videojocs, sèries de televisió i projectes cross-media;
• Facilitar l’accés als mercats i esdeveniments audiovisuals professionals de caràcter comercial i en l’ús d’eines empresarials en línia dins i fora de la Unió Europea;
• Facilitar la circulació de films europeus, curtmetratges inclosos, arreu del món i de films internacionals a la Unió Europea a totes les plataformes de distribució

DESTINATARIS

Entitats europees (empreses privades, organitzacions sense afany de lucre, associacions, fundacions, associacions sense afany de lucre, consells municipals, municipis / ajuntaments, etc.), actius en el sector audiovisual, establerts en algun país participant en el subprograma MEDIA i que siguin propietat, directament o per participació majoritària, de ciutadans d’aquests països.

Les “persones físiques” no poden sol·licitar aquest ajut. 

ACCIONS ELEGIBLES

Tan sols es tindran en compte les accions adreçades a professionals i que tenen un impacte per a la promoció i circulació de treballs audiovisuals i professionals europeus, dins i fora dels països que pertanyen al subprograma MEDIA.

Només seran elegibles aquelles propostes que corresponguin com a mínim a una de les dues accions descrites a continuació:

  • Acció 1: Mercats entre empreses (físics) per a professionals europeus del sector audiovisual.
  • Acció 2: Activitats de promoció entre empreses d'obres europees. 

Les activitats s’hauran d’iniciar entre  l’1 de juliol de 2019 i el 30 de juny de 2020. La durada màxima de l’acció és de 12 mesos. Es concedirà una ampliació màxima de 6 mesos addicionals sempre i quan se sol·liciti abans del termini especificat en l’acord de subvenció. La durada màxima, en qualsevol cas, serà de 18 mesos.

TIPUS D'AJUT

El pressupost actual d’aquesta convocatòria és d'uns 6,8 milions d'euros.

L’import de l’aportació financera de la Unió no podrà ser superior a:

  • El 60% del total dels costos elegibles, en cas que l'acció tingui lloc als països que pertanyen al subprograma MEDIA.
  • El 80% del total dels costos elegibles, en cas que l'acció tingui lloc a països que no pertanyen al subprograma MEDIA.

FORMA DE PAGAMENT

Normalment el pagament s’efectua en 2 trams:

  • 70% de l’import total de la subvenció en els 30 dies següents a la data de la darrera signatura del contracte entre l’Agència i el beneficiari, si així s'especifica en l'acord de subvenció.
  • L’Agència fixarà l’import del pagament final en base al càlcul de l'import final. 

CRITERIS DE SELECCIÓ

Els candidats hauran de disposar de fons estables i suficients per tirar endavant el projecte proposat.

Les sol·licituds seran avaluades en base als criteris que es detallen a la taula de puntuació inclosa a la present convocatòria de propostes (capítol 9):

  • Rellevància i valor afegit europeu: 30 punts
  • Qualitat del contingut i les activitats: 30 punts
  • Difusió dels resultats, impacte i sostenibilitat: 30
  • Organització de l’equip: 10

CALENDARI

- Terminis presentació de candidatures:

7/02/2019 (12.00 migdia, Brussel·les)

- Informació als sol·licitants

Juny 2019

El contracte se signarà entre el juliol i el setembre de 2019.

- Data d'inici de l’activitat:

Entre l’1 de juliol de 2019 i el 30 de juny de 2020

- Període costos elegibles:

Data de signatura de l'acord de subvenció (el període d'elegibilitat pot començar des de la data de presentació quan es justifica i es demana a eForm. Vegeu la secció 11.1 b) de la part A.)

La durada de l’acció és de 12 mesos. El període d’elegibilitat de costos començarà quan s’especifiqui en el contracte de subvenció i finalitzarà 12 mesos després de l’inici del període. Si el sol·licitant demostra la necessitat de començar una acció abans de la data de la signatura, el període d’elegibilitat podria començar abans de la data, però sota cap circumstància seria abans de la data de presentació de la sol·licitud d’aplicació.

L'eForm està disponible a través d'aquest enllaç.

Més informació.