'Cinemes com a centres d'innovació per a les comunitats locals' (2020). CNECT/i.3/2020/2738010

La Comissió Europea ha llançat una convocatòria de propostes d'un milió i mig d'euros per crear centres culturals innovadors al voltant de les sales de cinema, especialment a les zones on el cinema i la infraestructura cultural són limitats i on la crisi del Covid-19 ha tingut un fort impacte. La pandèmia Covid-19 ha afectat profundament els cinemes i ha canviat l'experiència d'assistir a les sales d'una manera dramàtica.

Els cinemes locals han unit comunitats, tot reforçant la vida cultural local i jugant un paper important en la inclusió social. Ofereixen oportunitats d'educació i contribueixen a l'economia local, sent un vector per al desenvolupament urbà a llarg termini. El seu impacte cultural, social i econòmic hauria de ser renovat després del trastorn que ha ocasionat la crisi del Covid-19. No obstant això, la crisi derivada de la pandèmia requerirà de nous instruments d'interacció i la incorporació successivament de nous models de negoci per als exhibidors i per a la comunitat del voltant dels cinemes.

Addicionalment, aquesta acció pretén crear un deisg pel millor contingut europeu audiovisual i cultural (llargmetratges, concerts, òperes, sèries de televisió i animació, documentals, formats de curtmetratge i continguts innovadors com el VR), tot atraient les audiències als centres culturals.

Objectius

L'acció preparatòria posarà a prova noves experiències cinematogràfiques, tenint en compte les necessitats del públic local, i se centrarà en:

 • Replantejar l'experiència cinematogràfica després de la crisi pandèmica amb una visió de crear espais culturals innovadors, en particular mitjançant la cooperació entre cinemes i plataformes de vídeo a la carta.
 • Desenvolupament d'audiències i construcció de comunitats a través d'experiències interactives (tot oferint una àmplia gamma d'activitats culturals i educatives).

Resultats esperats

Els resultats esperats d'aquesta acció són:

 • La creació de centres culturals innovadors centrats en les sales de cinema, que incloguin la col·laboració de les sales cinematogràfiques entre si, a més d'altres operadors dels sectors culturals i creatius, incloses les plataformes digitals.
 • Trobar nous models de negoci per relacionar-se amb el públic existent i arribar a noves audiències, especialment els joves, tot oferint continguts creatius europeus de qualitat, així com activitats educatives.
 • Innovació en relació amb l'experiència cinematogràfica que propiciï el desenvolupament de nous models de consum cultural, en particular en les àrees amb limitada infraestructura cinematogràfica/cultural afectada per la crisi del Covid-19.
 • Donar suport al desenvolupament social i econòmic de les comunitats locals mitjançant l'organització d'accions innovadores que tinguin en compte els efectes de la pandèmia i que revitalitzin l'experiència de les sales tant en la seva dimensió real com virtual.
 • Millorar la col·laboració transfronterera entre els operadors de cinema, així com entre les organitzacions cinematogràfiques, les plataformes digitals i altres organitzacions culturals, incloses les zones amb una infraestructura cinematogràfica limitada o àrees particularment afectades per la pandèmia.

Calendari de la convocatòria

(a) Publicació de la convocatòria:l 4 de juny de 2020 
(b) Data límit per presentar sol·licituds: divendres 21 d’agost de 2020 23H59 CET
(c) Període d'avaluació: setembre de 2020
(d) Informació als sol·licitants: octubre de 2020
(e) Signatura dels acords de subvenció: entre octubre de 2020 i febrer de 2021
(f) Data d'inici de l'acció: entre novembre de 2020 i març de 2021

Més informació

Més informació i documentació sobre la convocatòria en els següents enllaços:

 1. CONVOCATÒRIA
 2. APPLICATION FORM
 3. PRESSUPOST
 4. VIABILITAT FINANCERA
 5. DECLARACIÓ D'HONOR
 6. DECLARACIÓ DE PRIVACITAT
 7. IDENTIFICACIÓ FINANCERA
 8. ENTITAT LEGAL PRIVADA
 9. ENTITAT LEGAL PÚBLICA
 10. MODEL D'ACORD