Convocatòria de propostes: mòduls de màsters en Arts i Ciència

La Comissió Europea ha engegat una convocatòria experimental d’1,5 milions d’euros d’ajut al disseny de mòduls innovadors i interdisciplinaris de màsters que combinin les arts i les TIC amb les capacitats d’emprenedoria i l’exposició empresarial.

Les indústries creatives estan experimentant un important manca de capacitats relacionades amb la creativitat i la tecnologia. Aquesta acció, oferta per part d’Europa Creativa, busca promoure una aproximació interdisciplinària en màsters i cursos universitaris tot fomentant un currículum intersectorial que combini tecnologia amb les Arts.

L’acció s’implementarà a través del disseny i la implementació de mòduls innovadors que s’inclouran en màsters ja existents sobre arts, cultura, ciència, enginyeria i tecnologia, entre altres.

Els mòduls han de ser dissenyats per tal d’/de:

  • Formar els estudiants en arts i creativitats, empresa i tecnologia amb el coneixement i les principals competències transferibles que necessiten per treballar a través dels sectors culturals i creatius i les seves diverses disciplines;
  • Millorar la qualitat i la rellevància d’ensenyar i aprendre en les disciplines d’art i cultura tot relacionant creativitat, empresa i tecnologia;
  • Desenvolupar una cultura empresarial entre els estudiants i l’equip docent;
  • Estimular entorns d’aprenentatge innovadors amb i a través de disciplines mitjançant la integració de l’educació creativa, digital i empresarial.

La implementació dels mòduls implicarà:

  • Provar, validar els mòduls i millorar els seus continguts si fos necessari;
  • Aplicar l’European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) als mòduls;
  • Compartir els resultats i intercanvis de les pràctiques més efectives i lliçons apreses entre els col·laboradors;
  • Identificar el potencial de la transferència de les pràctiques més eficients i innovadores a altres cursos o disciplines.

Es preveu que els mòduls aportin efectes positius i duradors en el desenvolupament d'enfocaments intersectorials que aportin arts, audiovisuals, emprenedoria i TIC i fomentin la capacitat d'innovació de les institucions d'educació superior.

La data límit per a presentar-se a aquesta convocatòria és Dimarts 10 d’octubre de 2017, a les 23:59 CET.

Més informació.