Establir ponts entre continguts culturals i audiovisuals a través de la tecnologia digital - EACEA-28-2019

Aquesta convocatòria finançarà projectes pilot que explorin el potencial de la col·laboració intersectorial i la innovació tecnològica digital, amb vista a la creació del Creative Innovation Lab 2020 i sota un pressupost global d'1.715.000 €

Els projectes hauran d'incloure almenys un aspecte audiovisual juntament a les noves tecnologies digitals, implementats en com a mínim una de les següents àrees: editorials, museus, arts escèniques i/o patrimoni cultural. Es tracta de plantejar noves formes de creació a través de les noves tecnologies, i també de desenvolupar enfocaments i eines innovadors intersectorials, per tal de facilitar la producció, l'accés, la distribució, la promoció i/o la monetització de la cultura i la creativitat, incloent el patrimoni audiovisual. Els resultats del projecte hauran de ser compartits amb els grups d'interès i responsables polítics implicats a través de la celebració de tallers oberts i de l'avaluació de l'impacte de les accions executades. S'espera que aquesta iniciativa aconsegueixi produir una sèrie d'efectes positius i duradors en el sector.

Són elegibles en aquesta convocatòria les organitzacions amb entitat legal dels següents àmbits, tant públics com privats: entitats sense ànim de lucre; entitats públiques, organitzacions internacionals, universitats i institucions docents, centres de recerca i empreses de l'àmbit de les Indústries culturals i creatives.

El consorci ha d'estar integrat per un mínim de 3 organitzacions de 3 països elegibles diferents, cobrint una àmplia gamma de competències dins dels sectors cultural i creatiu i incloent l'audiovisual.

La durada màxima dels projectes no serà superior a 18 mesos, i el període d'elegibilitat de les activitats s'emmarca entre l'1 de gener de 2021 i el 30 de juny de 2022.

Tota la documentació de la convocatòria està disponible al següent enllaç al nou Portal “Funding and tenders opportunities”, que inclou un esborrany del formulari electrònic ("Visual application package"), i ofereix també una nova secció per a la recerca de socis.

S'ha habilitat la següent adreça de correu per a consultes tècniques sobre el contingut d'aquesta convocatòria: EACEA-MEDIA-BRIDGING@ec.europa.eu

Documentació:

GUIDELINES of the CALL for Proposalsec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/crea/wp-call/call-fiche-eacea-28-2019_en.pdf

GUIDE FOR APPLICANTS  ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/crea/guide/crea-guide-applicants_en.pdf

VISUAL APPLICATION PACKAGE: ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/crea/tpl/pt/pt-eacea-28-2019_en.pdf

MODEL GRANT AGREEMENT: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/eplus/mga/eplus_mga_en.pdf

 

Més informació:

Funding&Tenders Portal FAQ