i-Portunus. Suport a la mobilitat d'artistes visuals i escènics. 2a convocatòria

i-Portunus és un projecte pilot a curt termini, seleccionat i finançat pel programa Europa Creativa de la Unió Europea, per provar un programa de mobilitat per a artistes i professionals de la cultura. Està gestionat per un consorci liderat pel Goethe-Institut amb l'Institut français, Izolyatsia i Nida Art Colony de l'Acadèmia d'Arts de Vilnius.

Entre abril i setembre de 2019, i-Portunus publicarà tres convocatòries de sol·licituds, donant suport a les mobilitats internacionals d’artistes que actuen en els camps de les arts escèniques o visuals i que resideixen en un país d’Europa creativa. El destí de la mobilitat ha de ser un país Europa Creativa. Aquestes mobilitats han de tenir un objectiu específic i ben definit, com desenvolupar una col·laboració internacional, participar en una residència orientada a la producció o desenvolupar-se professionalment, presentar treballs en un altre país o desenvolupar projectes amb comunitats locals al país de destinació.

Una primera convocatòria es va dur a terme del 17 d'abril al 15 de maig de 2019 i va suposar la recepció de més de 1.200 sol·licituds elegibles. Aquestes van ser analitzades i tingudes en compte per a la preparació de la segona convocatòria. La segona convocatòria se centra en dos sectors: les arts escèniques (excepte la música) i les arts visuals, però amplia l’abast i està obert a sol·licituds de grup (fins a 5 persones) i mobilitats segmentades.

La segona convocatòria, publicada el 3 de juny de 2019, és la segona de les tres convocatòries per donar suport financer a la mobilitat d’artistes i professionals de la cultura de totes les edats, nacionalitats, titulacions i nivells d’experiència, que resideixen legalment en un país que participa en el Programa Europa Creativa.

Amb projectes com i-Portunus, el programa Europa Creativa de la Unió Europea durà a terme proves sobre com millorar la mobilitat transfronterera dels artistes. Aquest tipus de mobilitat es convertirà en una acció permanent del programa Europa Creativa per al 2021-2027.

Aquesta segona convocatòria i-Portunus és per a artistes i professionals de la cultura (individus o grups de fins a 5 persones) majors de 18 anys, actius en els camps de les arts escèniques i les arts visuals, de totes les titulacions i nivells d'experiència, que resideixin legalment en un país del programa Europa Creativa.

 • Les sol·licituds hauran de presentar-se en anglès, utilitzant el formulari de sol·licitud en línia i-Portunus, abans de la data límit (24 de juny de 2019), tal com s'indica a la convocatòria.
 • Les sol·licituds han d’incloure tota la informació sol·licitada al formulari de sol·licitud.
 • Els sol·licitants han de ser artistes o professionals de la cultura actius en els camps de les arts visuals o escèniques (excepte música), d'almenys 18 anys i residents legals en un país d’Europa creativa.
 • El destí de la mobilitat ha de ser un país Europa Creativa.
 • La data de sortida ha de ser el 25 de juliol de 2019 o posterior; la data de retorn al 31 de desembre de 2019 o abans. La durada total de la mobilitat ha de ser d'entre 15 i 85 dies (inclosos els dies de viatge). Pot ser contínua o segmentada: una mobilitat contínua significa un viatge d'anada i tornada, a un o diversos destins. Una mobilitat segmentada significa que viatjaràs diverses vegades, a una o diverses destinacions. Cada viatge ha de tenir una durada mínima de 5 dies i el nombre total de dies ha de ser d'entre 15 i 85.
 • La mobilitat s'ha de centrar en un projecte concret.
 • El sol·licitant no pot haver rebut prèviament suport de mobilitat i-Portunus.

Si no es compleixen aquests requisits, es rebutjarà la sol·licitud.

Calendari

Termini de presentació de sol·licituds: 24 de juny de 2019 (14:00 hora de Brussel·les)
Notificació de resultats: 16 de juliol de 2019
Data de sortida més primerenca: 25 de juliol de 2019
Darrera data de retorn: 31 de desembre de 2019

Arts plàstiques: Artesania - Disseny - Arts digitals - Moda - Belles arts - Arts gràfiques - Fotografia
Arts escèniques: Circ - Dansa - Òpera - Performance - Titelles - Arts de carrer - Teatre

Les diferents quanties depenen de la durada de l’estada:

 • 15-29 dies: 1.500 euros
 • 30-59 dies: 2.400 euros
 • 60-84 dies: 3.000 euros
 • 85 dies: 3.400 euros

L'objectiu principal de cada projecte de mobilitat que es presenti ha de ser un dels següents:

 • Col·laboracions internacionals: per exemple, esteu treballant en una producció cultural, com ara una exposició, una performance, una peça de teatre, amb un soci internacional.
 • Residències orientades a la producció: per exemple, el resultat de la vostra mobilitat serà una presentació pública d'un treball de nova creació: una exposició, una performance, una publicació, etc.
 • Desenvolupament professional: per exemple, participareu en audicions, trobades de networking, showcases, tallers, classes magistrals i altres tipus de formació fora de l'educació formal.
 • Presentació: per exemple, presentareu una exposició, una performance, una peça teatral al país de destinació.

Data límit: 24/06/2019

Més informació

La primera convocatòria i-Portunus es va publicar el passat mes d'abril, amb data límit 15 de maig, i va rebre 1.222 sol·licituds elegibles. Els resultats es publicaran el proper 7 de juny. Podeu veure'n estadístiques sobre la participació des del següent enllaç