i-Portunus. Suport a la mobilitat de professionals de la traducció literària

El projecte pilot i-Portunus continua donant suport a la mobilitat d’artistes, creadors i professionals culturals entre tots els països que participen al programa Europa Creativa.

Un segon projecte pilot va ser seleccionat i finançat pel programa Europa Creativa de la Unió Europea, per continuar provant un pla de mobilitat per a artistes i professionals de la cultura. Aquesta segona fase s’estendrà des de finals del 2020 fins a la primavera del 2022 i està gestionada per un consorci dirigit pel Goethe-Institut i inclou l’Institut francès i Izolyatsia.

La mobilitat transnacional és més necessària i complexa que mai, i el projecte pretén donar-li suport quan i de la manera que sigui possible.

i-Portunus publicarà tres convocatòries adreçades a artistes, creadors i professionals culturals de la música, la traducció literària, l’arquitectura i el patrimoni cultural al desembre de 2020, el gener de 2021 i el febrer de 2021.

i-Portunus per a traducció literària s'adreça a professionals de la traducció literària, majors de 18 anys, actius en el camp de la literatura, de totes les qualificacions educatives i tots els nivells d’experiència, que resideixin legalment en un país d’Europa Creativa (individus o grups de fins a 5 persones).

i-Portunus proporciona suport financer per finançar parcialment el cost del viatge (transport, allotjament, etc.) a un altre (o diversos) països d'Europa Creativa.

La durada de la mobilitat ha de ser d'entre 7 i 60 dies i ha de tenir lloc abans del 30 de novembre de 2021.

El viatge pot ser continu o segmentat:

  • una mobilitat contínua significa que teniu un viatge d'anada i tornada o un viatge de múltiples destinacions.
  • una mobilitat segmentada significa que viatjarà diverses vegades a una o diverses destinacions. Cada viatge ha de durar un mínim de cinc dies i el nombre total de dies també ha d’estar entre els 7 i els 60 dies.

L’objectiu principal de la vostra mobilitat ha de ser preferiblement un dels següents:

  • col·laboració internacional: per exemple, amb un autor en el marc d’una traducció literària.
  • residències orientades a la producció: per exemple, el resultat de la vostra mobilitat és la immersió en un "context de llengua d'origen" específic, en el marc d'una traducció literària.
  • desenvolupament professional: per exemple, participareu en reunions de xarxa, aparadors, tallers, classes magistrals i altres tipus de formació fora de l'educació formal.

Les condicions de finançament són les següents:

  • Un import fix de 350 € per al transport.
  • Dietes determinades cas per cas en funció de la durada de la mobilitat i pagables per cada pernoctació entre la data de sortida i la de retorn, amb l'import en funció del país de destinació fins a un màxim de 2.650 € per persona.

L’import màxim de tota la subvenció és de 3.000€ per persona.

El pressupost total destinat al suport a la mobilitat s’estima en 500.000 €. Amb aquest pressupost, i-Portunus preveu finançar 250 sol·licituds, aproximadament. i-Portunus es reserva el dret de no distribuir tots els fons disponibles.

Més informació