European Festivals (CREA-MEDIA-2021-FEST)

Dins de l’objectiu específic de promoure la innovació, la competitivitat i l’escalabilitat del sector audiovisual europeu, les prioritats del capítol MEDIA són:

- Millorar la circulació, la promoció, la distribució en línia i en sales de cinema d’obres audiovisuals europees, dins de la Unió i internacionalment en el nou entorn digital; fins i tot mitjançant un model de negoci innovador;
- Promoure obres audiovisuals europees, obres patrimonials i donar suport a la participació del públic i al desenvolupament de públics de totes les edats, en particular públic jove, arreu d'Europa i més enllà.

La branca MEDIA proporcionarà suport a:

Festivals europeus i xarxes de festivals que projecten una proporció significativa d’obres europees no nacionals, tot preservant la seva identitat i el seu perfil únic

Objectiu:

Els festivals europeus tindran com a objectiu augmentar l’interès del públic pels continguts audiovisuals europeus no nacionals i promoure la circulació i la visibilitat dels continguts audiovisuals europeus no nacionals.

Resultats esperats:

 • Donar suport a la recuperació de festivals que projectin una proporció significativa de pel·lícules i obres audiovisuals europees no nacionals, especialment afectades per la crisi de la pandèmia;
 • Incrementar l’impacte dels festivals audiovisuals europeus amb l’objectiu de reforçar la promoció, distribució i difusió de pel·lícules i obres audiovisuals europees no nacionals a un públic creixent a tot Europa;
 • Fomentar l'intercanvi de coneixements i models de bones pràctiques per a la cooperació entre festivals a través d'activitats coordinades / col·laboratives dirigides a ampliar i renovar el públic;
 • Aprofiteu la transició digital.

Descripció de les activitats que es finançaran amb la convocatòria de propostes

Festivals europeus que programen una proporció significativa d’obres europees no nacionals i que tenen com a objectiu activitats destinades a ampliar i renovar el públic.

Es prestarà especial atenció a les sol·licituds que presentin estratègies adequades per garantir una indústria més sostenible i respectuosa amb el medi ambient i per garantir l’equilibri, la inclusió, la diversitat i la representativitat de gènere.

Sol·licitants elegibles:

Entitats elegibles (empreses privades, organitzacions sense ànim de lucre, associacions, fundacions, associacions sense ànim de lucre, municipis / ajuntaments, etc.) organitzadores de festivals europeus i xarxes de festivals europeus que incloguin almenys un 50% de pel·lícules europees en la seva programació d'almenys 15 països països participants a Europa Creativa MEDIA i que tinguin, com a mínim, tres edicions celebrades.

Projectes elegibles:

Festivals europeus centrats en pel·lícules no nacionals d'àmplia diversitat geogràfica que demostrin una gran eficiència en el desenvolupament de l'audiència (especialment públic jove), mitjançant activitats abans, durant o després de l'esdeveniment:

 • Activitats d'un any i/o descentralització en altres ciutats (amb petits socis en festivals nacionals i/o més enllà de les fronteres).
 • Activitats eficaces de divulgació adreçades a l'audiència no central del festival de cinema.
 • Activitats que tinguin un compromís amb accions innovadores (especialment en la difusió i el desenvolupament de l'audiència, utilitzant les últimes tecnologies digitals i mitjans socials, amb la finalitat de crear una comunitat permanent).
 • Accions per ampliar l'abast de les seves activitats.
 • Activitats d'alfabetització cinematogràfica en cooperació amb les escoles i altres institucions durant tot l'any.
 • Programar cinema europeu no nacional i en la diversitat geogràfica.
 • Col·laboracions i associacions amb altres festivals europeus per augmentar l'eficiència dels recursos (subtitulat/doblatge, plataformes de visualització en línia).

Per «festival audiovisual» s'entén tot acte que:

 • Presenti una programació de pel·lícules admissibles (ficció, documentals o animació) que es projectin per a una àmplia audiència, en particular ,el públic general així com a professionals internacionals acreditats del sector audiovisual i premsa;
 • Se celebri durant un període de temps específic, en una ciutat prèviament convinguda.

Condicions i documents

 1. Països elegibles: veure el Document de la convocatòria.
 2. Condicions d'eligibilitat i admissibilitat: veure el document de a convocatòria.
 3. Disseny i límit de pàgines de la sol·licitud: consulteu la Part B de la plantilla de sol·licitud estàndard
 4. Avaluation

Els criteris d'avaluació, la puntació, el llindar i el procés es descriuen al document de la convocatòria. 

 1. Calendari indicatiu per a l'avaluació i el contracte de subvenció: tal com es descriu al document de la convocatòria.

Publicació de la convocatòria:                           01 06 2021

Termini per a la presentació de sol·licituds:        24 d'agost 2021 17:00 (Brussels Time)

Període d'avaluació:                                         Setembre-Novembre  2021

Informació als sol·licitants:                               Desembre 2021

Signatura del contracte de subvenció:               Gener/Febrer 2022

 1. Plantilles de sol·licitud, orientació i models de contractes de subvenciól (MGA):

Document de la convocatòria

Plantilla de sol·licitud estàndard

Plantilles estàndard d'annexes:

-  Declaració sobre propietat i control

- Informació sobre programació no-nacional (CREA MEDIA FEST)

- Calculadora de pressupost 

Models de contractes de subvenció de mono/multi-beneficiaris

Més informació