Fostering European media talents and skills (CREA-MEDIA-2021-TRAINING)

Dins de l’objectiu específic de promoure la innovació, la competitivitat, l’escalabilitat, la cooperació, la innovació i la sostenibilitat, inclosa la mobilitat al sector audiovisual europeu, una de les prioritats del capítol MEDIA és:

Fomentar talents, competències i habilitats i estimular la cooperació transfronterera, la transició digital i la innovació en la creació i producció d’obres audiovisuals europees, tot fomentant la col·laboració entre els Estats membres.

La branca MEDIA proporcionarà suport per a la següent acció:

Activitats de formació i tutoria per millorar la capacitat dels professionals de l’audiovisual per adaptar-se als nous processos creatius, als desenvolupaments del mercat i a adoptar la transició digital que afecten tota la cadena de valor.

Objectiu:

L'objectiu del suport al desenvolupament de competències i talents és fomentar els talents i les habilitats dels professionals del sector audiovisual. Reforçar la capacitat dels professionals de l’audiovisual per adaptar-se als nous processos creatius i als nous models de negoci amb l'objectiu de maximitzar i explotar plenament les oportunitats de la innovació digital a tota la cadena de valor.

Les iniciatives tindran com a objectiu reforçar la capacitat d’explotar al màxim el potencial creatiu i comercial de la transició digital en tots els formats i per a totes les plataformes. Es posarà un focus especial en l’adquisició d’habilitats emprenedores i la sensibilització en el desenvolupament de tecnologies digitals i de mercat, anàlisi de dades, models de negoci sostenibles, internacionalització, màrqueting, promoció, desenvolupament de públic, restauració del patrimoni cinematogràfic, ecologització de la indústria.

Resultats esperats:

 • Millorar la capacitat del sector audiovisual per operar transnacionalment i internacionalment;
 • Tenir un efecte estructurant sobre les empreses europees, incloses les proves de nous models de negoci i la millora de la capacitat d’accés al finançament;
 • Acompanyar la transició digital del sector audiovisual i la seva capacitat d’aplicar les noves tecnologies digitals
 • Facilitar l’intercanvi de coneixements i experiència, sobretot mitjançant el suport d’iniciatives de tutoria.

Descripció de les activitats que es finançaran en el marc de la convocatòria de propostes:

Les activitats poden tenir un format de formació presencial i/o en línia, cursos d’iniciació i/o programes de tutoria basats en mètodes innovadors d’aprenentatge, ensenyament, tutoria i coaching, tot utilitzant les últimes tecnologies digitals.

L'atenció s'hauria de centrar en la millora de les habilitats i competències adaptades a les pràctiques del mercat en evolució. En particular, les activitats de formació, tutoria i desenvolupament de capacitats han de tenir com a objectiu:

Facilitar l'aprenentatge i l'adquisició de noves habilitats i experiència en tota la cadena de valor audiovisual, en particular les habilitats digitals,
Desenvolupar nous models de negoci i enfortir la cooperació internacional en el sector audiovisual;
Fomentar la cooperació entre actors de diferents grups de països per garantir la transferència de coneixement i les oportunitats de mentoria pertinents i reforçar la capacitat dels professionals dels països de baixa capacitat audiovisual.
Promoure estratègies empresarials que garanteixin una indústria més sostenible i respectuosa amb el medi ambient, així com diversitat i inclusió.
Fomentar els joves talents i donar suport a les joves empreses emergents del sector audiovisual

Sol·licitants elegibles:

Convocatòria per a entitats (empreses privades, organitzacions sense ànim de lucre, associacions, fundacions, municipis / ajuntaments) que promouen l’adquisició i la millora d’habilitats per part dels professionals del sector audiovisual, incloent narració, desenvolupament i redisseny i audiències, nous models de negoci, així com, ús de tecnologies digitals i d’ecologia en la indústria audiovisual.

Projectes elegibles:

Activitats de formació adreçades a desenvolupar la capacitat dels professionals audiovisuals d’entendre i integrar una dimensió europea i internacional al seu treball, tot millorant la seva experiència en els següents camps:

 • Màrqueting, promoció i nous models de distribució i explotació (inclosos aquells relacionats amb les darreres tecnologies i eines digitals).
 • Gestió financera i comercial amb una visió que ajuda a estimular l’accés al finançament, als instruments financers i als nous models de negoci.
 • Formació en el desenvolupament, la producció i la postproducció d’obres audiovisuals, inclosa la innovació en la narració.
 • Emprenedoria, noves creacions empresarials.
 • Ecologitzar la indústria audiovisual, amb l’objectiu de promoure pràctiques sostenibles a tota la cadena de valor.

Es prestarà atenció als projectes que garanteixin una bona representativitat de gènere i diversitat tant en els organitzadors de projectes com en els participants.

Les accions de formació també estaran obertes a assistents de països que no participaran a MEDIA, sempre que siguin:

1. Accions europees: els participants nacionals de països que no participen a MEDIA no haurien de representar més del 30% dels participants i garantir la diversitat geogràfica.

2. Accions internacionals: els participants nacionals de països que no participen al subprograma MEDIA poden representar fins al 50% dels assistents.

3. Accions regionals: només estaran obertes a participants de països de baixa capacitat de producció i podrien incloure participants de països veïns encara que no siguin països d’aquesta categoria.

Condicions i documents

 1. Països elegibles: veure el llistat de països elegibles.
 2. Condicions d'eligibilitat i admissibilitat: tal com es descriu al document de la convocatòria.
 1. Disseny de la sol·licitud i límit de pàgines: veure la Part B de la plantilla de sol·licitud estàndard.

El formulari de sol·licitud ha de ser preparat pel consorci i presentat per un representant. Un cop enviat, rebreu una confirmació.

Límits de caràcters i pàgines:

 • límit de pàgines: 70 pàgines
 • els documents justificatius es poden proporcionar com a annex i no compten amb el límit de pàgines
 • mida mínima de la lletra: Arial 9 punts
 • mida de pàgina: A4
 • marges (superior, inferior, esquerre i dret): almenys 15 mm (sense incloure capçaleres i peus de pàgina)

4. Avaluació

Els criteris d'avaluació, la puntuació, el llindar i el procés es descriuen al document de la convocatòria. 

 1. Calendari indicatiu de l'avaluació i el contracte de subvenció: tal com es descriu al document de la convocatòria.

Publicació de la convocatòria:                           8 juny 2021

Termini per a la presentació de sol·licituds:        26 agost, 2021, 17:00 (hora de Brussel·les)

Període d'avaluació:                                         Setembre-Novembre  2021

Informació als sol·licitants:                               Novembre 2021

Signatura de contracte de subvenció:                Desembre 2021 

 1. Plantilles de sol·licitud, orientació i models de contractes de subvenció (MGA):     

Document de la convocatòria

Plantilla de sol·licitud estàndard

Declaració de propietat i control

Model de Contracte de Subvenció Mono/Multi beneficiari

Més informació