Fostering European media talents and skills (CREA-MEDIA-2022-TRAINING)

L'objectiu del suport al Desenvolupament de Competències i Talent és fomentar els talents i les habilitats dels professionals del sector audiovisual. Reforçar la capacitat dels professionals de l'audiovisual per adaptar-se als nous processos creatius i nous models de negoci amb l'objectiu de maximitzar i aprofitar al màxim les oportunitats de la innovació digital en tota la cadena de valor.

Les iniciatives tindran com a objectiu reforçar la capacitat d'explotar plenament el potencial creatiu i comercial de la transició digital en tots els formats i per a totes les plataformes. Es posarà especial atenció a l'adquisició d'habilitats emprenedores i a la presa de consciència sobre el desenvolupament de mercats i tecnologies digitals, anàlisi de dades, models de negoci sostenibles, internacionalització, màrqueting, promoció, desenvolupament de l'audiència, restauració del patrimoni cinematogràfic, ecologització de la indústria, inclosa la formació de consultors ecològics per augmentar el coneixement del sector.

Sol·licitants elegibles

Convocatòria per a entitats (empreses públiques o privades, organitzacions sense ànim de lucre, associacions i/o internacionals, fundacions) que promoguin l'adquisició i la millora d'habilitats per part dels professionals del sector audiovisual, incloent-hi storytelling, desenvolupament de xarxes i audiències, nous models de negoci, així com, ús de tecnologies digitals i d'ecologia a la indústria audiovisual.

Descripció de les activitats a finançar en el marc de la convocatòria

Les activitats poden prendre el format de cursos de formació presencial i/o en línia, cursos de formació i/o programes de mentoring basats en mètodes innovadors d'aprenentatge, ensenyament, mentoring i coaching, utilitzant les últimes tecnologies digitals.

El focus s'ha de centrar en la millora de les habilitats i competències adaptades a les pràctiques del mercat en evolució. En particular, les activitats de formació, tutoria i creació de capacitats haurien de tenir com a objectiu:

 • Facilitar l'aprenentatge i l'adquisició de noves habilitats i coneixements en tota la cadena de valor audiovisual, en particular competències digitals;
 • Desenvolupar nous models de negoci i reforçar la cooperació internacional en el sector audiovisual;
 • Fomentar la cooperació entre actors de diferents grups de països per garantir la transferència de coneixements i les oportunitats de mentoria rellevants i reforçar la capacitat dels professionals de països de baixa capacitat audiovisual.
 • Promoure estratègies empresarials que assegurin una indústria més sostenible i més respectuosa amb el medi ambient, així com la diversitat i la inclusió;
 • Activitats formatives sobre sostenibilitat i solucions més respectuoses amb el medi ambient per a la indústria audiovisual;
 • Fomentar el talent jove i donar suport a les noves empreses del sector audiovisual

Les sol·licituds han de ser per a activitats que tinguin com a objectiu desenvolupar la capacitat dels professionals de l'audiovisual per comprendre i integrar una dimensió europea i internacional en el seu treball mitjançant la millora de l'experiència en els àmbits següents:

 • Màrqueting, promoció i nous modes de distribució i explotació centrats en l'adquisició d'habilitats digitals i l'adopció d'eines i tecnologies digitals;
 • Ecologització de la indústria audiovisual, en particular formació de consultors 'verds', amb l'objectiu de promoure pràctiques sostenibles en tota la cadena de valor;
 • Gestió financera i comercial amb l'objectiu de millorar la capacitat d'accés a la inversió, gestionar la PI i desenvolupar nous models de negoci;
 • Formació en desenvolupament i producció i postproducció d'obres audiovisuals, inclosa la storytelling innovadora;
 • Emprenedoria, creació de noves empreses. Les accions s'adrecen a professionals del sector audiovisual, en particular joves professionals, així com a professionals de start-ups.

Els sol·licitants s'han d'assegurar que la majoria dels participants a les activitats de formació, capacitació i creació de xarxes proposades siguin d'una nacionalitat diferent de la del sol·licitant. Els projectes han d'assegurar una bona representativitat de gènere i diversitat tant en els organitzadors com en els participants. A més, es fomenten projectes de mentoria adreçats a dones i a participants d'origen divers i desfavorits.

Les accions formatives també estan obertes a participants de països que no participen en la secció MEDIA, sempre que siguin:

 • Accions europees: els nacionals de països que no participen a MEDIA no haurien de representar més del 30% dels participants i garantir la diversitat geogràfica.
 • Accions internacionals: els nacionals de països que no participen a MEDIA poden representar fins al 50% dels participants.
 • Les accions regionals només estan obertes per a participants de països de baixa capacitat i poden incloure participants de països veïns encara que no siguin països LCC.

Durada

Normalment, els projectes no haurien de superar els 36 mesos (són possibles les extensions, si es justifiquen adequadament i mitjançant una esmena).

Pressupost disponible

El pressupost disponible de la convocatòria és de 20 366 966 EUR.

Calendari indicatiu d'avaluació i acord de subvenció

Publicació de la convocatòria: 9 de febrer de 2022

Data límit de presentació de sol·licituds: 4 de maig de 2022 17:00 (hora de Brussel·les)

Període d'avaluació: maig-juny de 2022

Informació als sol·licitants: agost de 2022

Signatura del conveni de subvenció: octubre de 2022

Plantilles de sol·licitud, orientació i models de conveni de subvenció (MGA):

Standard proposal template
Call document
Guide for applicants
Mono/Multi-beneficiary Model Grant Agreement

Més informació