European slate development (CREA-MEDIA-2021-DEVSLATE)

Dins de l’objectiu específic de promoure la innovació, la competitivitat, l’escalabilitat, la cooperació, la innovació i la sostenibilitat, inclosa la mobilitat al sector audiovisual europeu, una de les prioritats del capítol MEDIA és:

- Fomentar talents, competències i habilitats i estimular la cooperació transfronterera, la mobilitat i la innovació en la creació i producció d’obres audiovisuals europees, tot fomentant la col·laboració entre els Estats membres amb capacitats audiovisuals diferents.

La branca MEDIA proporcionarà suport per a les mesures següents:

Desenvolupament d’obres audiovisuals de productores europees independents, que abastin una gran varietat de formats (com ara llargmetratges, curtmetratges, sèries, documentals, videojocs narratius) i gèneres, i adreçat a públics diversos, inclosos infants i joves.

Objectiu:

L’objectiu del suport al desenvolupament de l'Slate europeu és fomentar la competitivitat de les empreses europees de producció independent i augmentar el seu pes econòmic al mercat. L’objectiu també és augmentar la capacitat dels productors audiovisuals per desenvolupar projectes amb potencial per circular per Europa i més enllà, i facilitar la coproducció europea i internacional.

El suport també proporcionarà un punt d’entrada per a talents emergents, que els donarà l’oportunitat de dirigir un curtmetratge amb el suport de la sòlida base proporcionada per empreses experimentades.

Resultats esperats

 • Una posició més forta als mercats europeus i internacionals per a les empreses seleccionades per al desenvolupament de Slate europeu.
 • Augmentar la qualitat, la viabilitat, el potencial transfronterer i el valor de mercat de les obres europees.

Descripció de les activitats a finançar

Es donarà suport a empreses productores europees independents capaces de desenvolupar un paquet de 3 a 5 obres audiovisuals (ficció, animació, documental creatiu). Això hauria de permetre les empreses productores reduir els riscos i augmentar la seva capacitat per atraure i retenir talents.

El desenvolupament de Slate europeu proporcionarà suport per al desenvolupament d'un mínim de 3 i un màxim de 5 treballs per a explotació comercial destinats a l'estrena en cinema, l'emissió de televisió o l'explotació comercial en plataformes digitals o entorn multiplataforma en les categories següents: animació, documental creatiu o ficció. Els sol·licitants poden afegir un curtmetratge per talent emergent al seu slate (opcional).

L’objectiu és proporcionar fons a les empreses de producció audiovisual per desenvolupar treballs amb un alt valor creatiu i diversitat cultural i un ampli potencial d’explotació transfronterera. Es recomana a les empreses que desenvolupin estratègies de màrqueting i distribució des del començament de la fase de desenvolupament, tot millorant així el potencial per arribar al públic en l'àmbit europeu i internacional.

També es persegueix una cooperació més elevada, inclòs el codesenvolupament, entre operadors de diferents països que participen a la branca MEDIA, així com enfortir la competitivitat de les empreses europees de producció audiovisual, tot consolidant la seva capacitat d'inversió en la fase de desenvolupament i ampliant les activitats de les empreses i la seva innovació, així com la seva capacitat per explorar nous camps i mercats.

Es prestarà especial atenció a les sol·licituds que presentin estratègies adequades per garantir una indústria més sostenible i respectuosa amb el medi ambient i per garantir l’equilibri, la inclusió, la diversitat i la representativitat de gènere.

Sol·licitants elegibles:

Empresa europea i independent de producció audiovisual que pugui demostrar haver produït dues obres prèvies de mínim 24 minuts (excepte realitat virtual) des de 2014 que s'hagin estrenat comercialment (sala de cinema) o emès (televisió, plataforma digital) en almenys tres països diferents al del sol·licitant abans de la data límit de presentació de la sol·licitud. En el cas d'emissió en línia, es requereixen tres canals diferents.

Pel que fa a la producció d'aquesta obra prèvia elegible el sol·licitant haurà de demostrar el següent:

- Que va ser l'única empresa de producció; o

- Que va ser, en el cas d'una coproducció amb una altra empresa productora, el coproductor majoritari en el pla de finançament o el productor delegat; o

- Que el seu director general o un dels seus accionistes aparegui en els crèdits d'una obra anterior com a productor o com a productor delegat.

Haurà d'emplenar aquesta informació en un apartat de la sol·licitud. En el cas que alguna de les obres prèvies no compleixi amb els anteriors criteris, la sol·licitud es considerarà inelegible.

Projectes elegibles:

Activitats de desenvolupament d'un paquet de projectes de tres a cinc obres:

- Llargmetratges de ficció, pel·lícules d'animació i documentals creatius amb una durada mínima de 60 minuts. Projectes principalment destinats a estrena en cinemes.

- Ficcions (projectes únics o sèries) amb una durada total mínima de 90 minuts, animacions (projectes únics o sèries) amb una durada total mínima de 24 minuts i documentals creatius (projectes únics o sèries) amb una durada total mínima de 50 minuts. Projectes principalment destinats a estrena a televisió o explotació en plataformes digitals.

- Ficcions interactives, no lineals, animacions o documentals creatius (per exemple, projectes narratius de realitat virtual) de qualsevol durada.

Els projectes dissenyats com una sèrie, amb una estratègia de distribució i màrqueting conjunta, hauran de presentar-se com una sèrie en el seu conjunt. No s'admetran com diferents projectes de la mateixa sol·licitud.

El dia de la fotografia principal (o inici de rodatge) dels projectes presentats no ha de tenir lloc en un termini de deu mesos posterior a la data límit de la convocatòria.

En cas que s'afegeixi un curtmetratge al paquet, les activitats de desenvolupament i producció del curtmetratge podran optar al cofinançament si:

1) el curtmetratge té una durada màxima de vint minuts i serveix de suport als nous talents.

2) el seu rodatge ha de començar un dia després de la data límit de la convocatòria.

Condicions i documents

 1. Països elegibles: veure la llista de països elegibles.
 2. Eligibilitat i admissibilitat: tal com es descriu al document de la convocatòria.
 3. Disseny i límits de la pàgina de sol·licitud: consulteu la Part B de la plantilla de sol·licitud estàndard.

El formulari de sol·licitu l'ha de preparar el consorci i presentar-lo un representant. Una vegada presentat, rebreu una confirmació. 

Límits de pàgines i de caràcters:

 • límit de pàgines: 70 pàgines
 • els documents justificatius es poden proporcionar com a annex i no compten amb el límit de pàgines 
 • mida mínima de la lletra - Arial 9 punts
 • mida de la pàgina: A4
 • marges (superior, inferior, esquerre i dret): com a mínim 15 mm (sense inclloure capçaleres i peus de pàgines).
 1. Avaluació

Els criteris d'avaluació, la puntuació, el llindar i el procés es descriuen al document de la convocatòria. 

 1. Calendari indicatiu per a l'avaluació i el contracte de subvenció: tal com es descriu al document de la convocatòria.

Publicació de la convocatòria:                          1 juny 2021

Termini per a la presentació de sol·licituds:       25 d'agost 2021, 17:00 (Hora de Brussel·les)

Període d'Avaluació:                                        Setembre 2021 - Gener 2022

Informació als sol·licitants:                              Febrer 2022

Signatura del contracte de subvenció:               Març-Maig 2022 

 1. Plantilles de sol·licitud, orientació i models de contractes de subvenció (MGA):

Més informació