European slate development (CREA-MEDIA-2022-DEVSLATE)

Objectiu:

L’objectiu del suport al desenvolupament de l'Slate europeu és fomentar la competitivitat de les empreses europees de producció independent i augmentar el seu pes econòmic al mercat. L’objectiu també és augmentar la capacitat dels productors audiovisuals per desenvolupar projectes amb potencial per circular per Europa i més enllà, i facilitar la coproducció europea i internacional.

El suport també proporcionarà un punt d’entrada per a talents emergents, que els donarà l’oportunitat de dirigir un curtmetratge amb el suport de la sòlida base proporcionada per empreses experimentades.

Descripció de les activitats a finançar

Es donarà suport a les productores europees independents que puguin desenvolupar un paquet de 3 a 5 obres audiovisuals (ficció, animació, documental creatiu). Això hauria de permetre a les empreses productores reduir els riscos i augmentar la seva capacitat per atraure i retenir talents.

El desenvolupament de l'Slate europeu donarà suport al desenvolupament d'un mínim de 3 i un màxim de 5 obres per a l'explotació comercial destinades a l'estrena al cinema, la difusió televisiva o l'explotació comercial en plataformes digitals o en un entorn multiplataforma en les categories següents: animació, documental creatiu o ficció. Els sol·licitants poden afegir un curtmetratge de talent emergent al seu paquet (opcional).

L'objectiu és dotar de fons a les productores audiovisuals per desenvolupar treballs d'alt valor creatiu i diversitat cultural i un ampli potencial d'explotació transfronterera. S'anima a les empreses a desenvolupar estratègies de màrqueting i distribució des de l'inici de la fase de desenvolupament, millorant així el potencial per arribar al públic d'àmbit europeu i internacional.

També es persegueix una cooperació més elevada, inclòs el codesenvolupament, entre els operadors de diferents països que participen a MEDIA, així com l'enfortiment de la competitivitat de les productores audiovisuals europees, tot consolidant la seva capacitat d'inversió en la fase de desenvolupament i ampliant les activitats de les empreses i la seva innovació, així com la seva capacitat per explorar nous camps i mercats.

Es prestarà especial atenció a les sol·licituds que presentin estratègies adequades per garantir una indústria més sostenible i més respectuosa amb el medi ambient i per garantir l'equilibri de gènere, la inclusió, la diversitat i la representativitat.

Sol·licitants elegibles:

Empresa europea i independent de producció audiovisual que pugui demostrar haver produït dues obres prèvies de mínim 24 minuts (excepte realitat virtual) des de 2015 que s'hagin estrenat comercialment (sala de cinema) o emès (televisió, plataforma digital) en almenys tres països diferents al del sol·licitant abans de la data límit de presentació de la sol·licitud. En el cas d'emissió en línia, es requereixen tres canals diferents.

Pel que fa a la producció d'aquesta obra prèvia elegible el sol·licitant haurà de demostrar el següent:

- Que va ser l'única empresa de producció; o

- Que va ser, en el cas d'una coproducció amb una altra empresa productora, el coproductor majoritari en el pla de finançament o el productor delegat; o

- Que el seu director general o un dels seus accionistes aparegui en els crèdits d'una obra anterior com a productor o com a productor delegat.

Haurà d'emplenar aquesta informació en un apartat de la sol·licitud. En el cas que alguna de les obres prèvies no compleixi amb els anteriors criteris, la sol·licitud es considerarà inelegible.

Projectes elegibles

Activitats de desenvolupament d'un paquet de projectes de tres a cinc obres:

- Llargmetratges de ficció, pel·lícules d'animació i documentals creatius amb una durada mínima de 60 minuts. Projectes principalment destinats a estrena en sales de cinema.

- Ficcions (projectes únics o sèries) amb una durada total mínima de 90 minuts, animacions (projectes únics o sèries) amb una durada total mínima de 24 minuts i documentals creatius (projectes únics o sèries) amb una durada total mínima de 50 minuts. Projectes principalment destinats a estrena a televisió o explotació en plataformes digitals.

- Ficcions interactives, no lineals, animacions o documentals creatius (per exemple, projectes narratius de realitat virtual) de qualsevol durada.

Els projectes dissenyats com una sèrie, amb una estratègia de distribució i màrqueting conjunta, hauran de presentar-se com una sèrie en el seu conjunt. No s'admetran com diferents projectes de la mateixa sol·licitud.

El dia de la fotografia principal (o inici de rodatge) dels projectes presentats no ha de tenir lloc en un termini de deu mesos posterior a la data límit de la convocatòria.

En cas que s'afegeixi un curtmetratge al paquet, les activitats de desenvolupament i producció del curtmetratge podran optar al cofinançament si:

1) el curtmetratge té una durada màxima de vint minuts i serveix de suport als nous talents.

2) el seu rodatge ha de començar un dia després de la data límit de la convocatòria.

Calendari indicatiu per a l'avaluació i el contracte de subvenció

Publicació de la convocatòria:   10 febrer 2022

Data límit de presentació de sol·licituds:           27 Abril 2022 17:00 (Brussels Time)

Període d'avaluació:                                        Maig / Agost 2022

Informació als sol·licitants:                              Setembre 2022

Signatura del conveni de subvenció:                 Novembre 2022

Plantilles de sol·licitud, orientació i models de conveni de subvenció (MGA):

Més informació