NEWS-Journalism partnerships (CREA-CROSS-2022-JOURPART)

Journalism Partnership té com a objectiu ajudar el sector dels mitjans de comunicació europeus més ampli a ser més sostenible i resilient, contribuint així a informar de manera fiable sobre temes d'actualitat, a un debat democràtic informat i inclusiu, al desenvolupament d'habilitats i ocupació per als professionals i periodistes dels mitjans de comunicació i a un entorn mediàtic divers i pluralista.

Journalism Partnership fomentarà la cooperació sistèmica entre les organitzacions professionals dels mitjans de comunicació per millorar la viabilitat i la competitivitat del periodisme produït professionalment, centrant-se en la transformació empresarial col·laborativa i/o en projectes periodístics col·laboratius.

Sol·licitants elegibles:

Consorcis composats per almenys tres sol·licitants d'un mínim de tres països diferents que participen al programa Europa Creativa.

El coordinador del projecte haurà de presentar la sol·licitud.

Els consorcis podran incloure mitjans de comunicació públics i privats sense ànim de lucre inclosos la premsa escrita (en línia), ràdio, podcasts i televisió, així com altres organitzacions dedicades als mitjans de comunicació (associacions, ONGs, fons periodístics i organitzacions de formació centrades en els seus professionals).

Projectes elegibles:

La convocatòria consta de dues accions:

Les propostes han de tractar una o més de les prioritats següents: Transformació col·laborativa de negocis i/o projectes periodístics col·laboratius. Poden incloure's activitats superposades que combinin ambdues prioritats.

  • Acció 1: Foment de la transformació empresarial col·laborativa

Projectes destinats a desenvolupar millors models de finançament, de gestió, d'enfocament per al desenvolupament i la comercialització de les audiències, de normes professionals i tècniques comunes, de nous tipus de sales de redacció, de sindicats o altres models d'intercanvi de contingut entre els mitjans de comunicació europeus. Proporcionar assistència a les petites organitzacions per desenvolupar-ne la preparació empresarial.

Per aconseguir aquests objectius els projectes podran incloure activitats, cursos de capacitació en línia i tallers per a professionals dels mitjans de comunicació, programes d'intercanvi, mapeig de bones pràctiques, desenvolupament d'estàndards tècnics a tot el sector, producció de guies pràctiques, desenvolupament i prova de plataformes, solucions tècniques per intercanviar idees i millors pràctiques o promoció d'activitats per mantenir la viabilitat del sector. Els sol·licitants hauran de proposar activitats que beneficiïn els mitjans de comunicació regionals, locals o comunitaris que sovint no tenen els mitjans necessaris per adaptar-se a l'entorn digital.

  • Acció 2: Foment de projectes de periodisme col·laboratiu

Esdeveniments, capacitacions i tallers en línia per a periodistes, desenvolupament col·laboratiu de normes i estàndards editorials, programes d'intercanvi, esquemes de tutoria, suport financer a projectes de periodisme col·laboratiu, activitats de promoció o altres activitats que tinguin com a objectiu mantenir la qualitat i la diversitat del periodisme. Sempre que s'inclogui la producció editorial, les accions respectaran la independència editorial dels mitjans i emfasitzaran la importància d'arranjaments editorials adequats i conjunts.

Seran considerats l'optimització dels fluxos de treball per als gèneres periodístics i l'augment dels intercanvis de bones pràctiques entre els periodistes.

Nota: Per a totes dues accions, les propostes han d'involucrar tants mitjans de comunicació com sigui possible en benefici de la comunitat europea de mitjans de comunicació en general. Es poden incloure activitats superposades que combinin tots dos objectius.

Finançament:

Pressupost del projecte (import màxim de la subvenció): entre 300.000 i 2.500.00 euros per projecte. La subvenció concedida pot ser inferior a la quantitat sol·licitada.

La durada dels projectes serà de 24 mesos.

Calendari indicatiu d'avaluació i acord de subvenció

Publicació de la convocatòria: 23 de febrer de 2022

Data límit de presentació de sol·licituds: 7 de setembre de 2022 17:00 (hora de Brussel·les)

Període d'avaluació: setembre - novembre de 2022

Informació als sol·licitants: desembre de 2022

Signatura del conveni de subvenció: febrer de 2023

Plantilles de sol·licitud, orientació i models de conveni de subvenció (MGA):

Standard proposal template
Call document
Guide for applicants
Mono/Multi-beneficiary Model Grant Agreement

Més informació