Acció preparatòria: "Cinemes com a centres d'innovació per a comunitats locals"

La Comissió Europea ha llançat una convocatòria de propostes de dos milions d'euros per crear centres culturals innovadors al voltant de les sales de cinema, especialment a les zones on el cinema i la infraestructura cultural són limitats. La data límit per a la presentació de sol·licituds és el 25 de setembre de 2019.

Tenint en compte el paper dels cinemes per a les comunitats locals, aquesta acció hauria de posar a prova noves formes de suport a la creació d'espais culturals innovadors i donar poder als cinemes perquè innovin i tinguin un paper més important en les seves comunitats locals. Aquesta acció donarà suport a les activitats de foment de l'audiència que encoratgin als cinemes a facilitar l'accés no només als continguts audiovisuals, sinó també a altres continguts i serveis culturals, així com a activitats educatives i/o d'entreteniment per a públic jove.

Objectius:

L'acció preparatòria posarà a prova noves experiències cinematogràfiques, tenint en compte les necessitats del públic local, se centrarà en:

 1. Provar noves formes de repensar l'experiència cinematogràfica i crear espais culturals innovadors.
 2. Desenvolupament de l'audiència i la creació de comunitats mitjançant experiències interactives.
 3. Donar suport a l'equipament cinematogràfic i la digitalització.

Resultats esperats:

Els resultats esperats d'aquesta acció són:

 • La creació de centres culturals innovadors centrats en les sales de cinema, que incloguin la col·laboració de les sales cinematogràfiques entre si, a més d'altres operadors dels sectors culturals i creatius.
 • Trobar noves formes de relacionar-se amb el públic existent i arribar a noves audiències, especialment als joves, oferint continguts creatius europeus de qualitat, així com activitats educatives.
 • Innovació en relació amb l'experiència cinematogràfica que propiciï el desenvolupament de nous models de consum cultural.
 • Donar suport al desenvolupament social i econòmic de les comunitats locals mitjançant l'organització d'esdeveniments, debats i projeccions i / o esdeveniments educatius especials, fins i tot més enllà de la durada del projecte.
 • Millorar la col·laboració transfronterera entre els operadors de cinema, així com entre les organitzacions cinematogràfiques i altres organitzacions culturals, incloses les zones amb una infraestructura cinematogràfica limitada.

Més informació:

Les accions preparatòries tenen com a objectiu introduir i posar a prova noves iniciatives amb finançament durant un màxim de tres anys. Aquesta convocatòria de propostes és la primera convocatòria de l'acció preparatòria 'Cinemes com a centres d'innovació per a les comunitats locals'. El màxim percentatge de cofinançament és el 80% dels costos totals elegibles.

Més informació i documentació sobre la convocatòria en els següents enllaços:

 1. CONVOCATÒRIA
 2. APPLICATION FORM
 3. ESTIMATED BUDGET
 4. BALANCE SHEET AND PROFIT AND LOSS TABLE
 5. DECLARATION ON HONOUR
 6. PRIVACY STATEMENT
 7. FINANCIAL IDENTIFICATION
 8. LEGAL ENTITY PRIVATE
 9. LEGAL ENTITY PUBLIC
 10. GRANT AGREEMENT MULTIBENEFICIARIES
8/7/2019

Més informació

La data límit per a la presentació de sol·licituds és el 25 de setembre de 2019.