Atlàntida Film Fest obre la quarta convocatòria de Mallorca Talents Lab

Atlàntida Mallorca Film Fest en la seva 11a edició del Festival, torna a apostar pels joves talents. Amb la col·laboració de la nostra oficina Europa Creativa Desk - MEDIA Catalunya i de l'Oficina MEDIA España, obre la quarta convocatòria de Mallorca Talents Lab, un espai que et permetrà desenvolupar el teu projecte cinematogràfic, sota la tutela de diversos experts del sector cinematogràfic. La data límit per enviar-hi projectes és el proper 22 de maig de 2021. 

El Talents Lab té com a objectiu estrènyer llaços entre joves creadors i professionals consolidats que tutoritzaran i assessoraran en el desenvolupament dels projectes participants, preparant-los per accedir a convocatòries internacionals i al seu pas per festivals.

Enguany el Talents Lab va més enllà de la ficció per apropar-se també al documental i incorporar la possibilitat
d'aconseguir el suport de Comunitat Filmin, S.L. ("Filmin"), mitjançant el finançament anticipat de la futura obra
audiovisual, comptant amb el suport i seguiment del seu equip editorial durant un any.

Mallorca Talents Lab 2021 ofereix:

 • 4 dies de formació per al teu projecte
 • 8 professionals de la indústria cinematogràfica
 • 1 pitching de presentació davant d'un jurat
 • 1 premi de 50.000€ al millor projecte de ficció i 20.000€ al millor documental

Miguel Machalski és el coordinador del programa de ficció i Fernanda Rossi de la categoria documental. Tots dos realitzaran sessions individuals d'anàlisi de guió de cadascun dels projectes, a més d'una segona classe conjunta. El programa compta també amb cinc sessions one to one amb professionals de cinema. A més, els participants tindran un taller sobre com preparar un pitching per presentar projectes, a més d'una sessió especial sobre les ajudes al desenvolupament i distribució del programa Europa Creativa MEDIA, entre d'altres continguts.

A qui s'adreça:

La convocatòria està oberta a guionistes i directors (siguin o no la mateixa persona) d'entre 18 i 35 anys i residents a l'Estat espanyol, tinguin o no experiència professional en el sector audiovisual.

Cada candidat podrà presentar-se amb un únic projecte, que podrà comptar ja amb el suport d'alguna productora.

En el cas de tractar d'un guió coescrit entre diversos autors haurà d'especificar-ho de manera clara i el participant haurà de tenir l'autorització de la resta de coautors.

Projectes admissibles:

El 2021, com a novetat, es podran presentar projectes de llargmetratge tant de ficció com de gènere documental (en endavant, el "Projecte" o els "Projectes"), que compleixin amb tots els requisits enunciats a continuació:

 • El projecte ha d'estar en fase de desenvolupament. En cap cas podran concórrer projectes el rodatge dels quals ja hagi començat o comenci amb anterioritat a l'anunci de la decisió del jurat d'aquest certamen.
 • La futura obra audiovisual desenvolupada haurà de tenir una durada de 60 minuts o superior.
 • La futura obra audiovisual ha de complir els requisits de la Llei 7/2010, de 31 de març, General de la Comunicació Audiovisual, a l'efecte de respectar les obligacions establertes a l'article 5 d'aquesta llei, relatius a la diversitat cultural i lingüística.
 • El rodatge de la futura obra audiovisual s'ha de dur a terme a qualsevol país d'Europa.
 • La futura obra audiovisual ha de tenir la consideració d'obra europea segons la definició de la Llei 7/2010, de 31 de març, General de la Comunicació Audiovisual.
 • En el cas dels llargmetratges de ficció, els participants han de tenir una primera versió de guió acabada.
 • En la categoria documental, els participants hauran de presentar un tractament. En particular, els documentals han de ser narratius, i no podran consistir en ficció, de manera que hauran d'expressar la realitat de manera original i amb una perspectiva personal, tot això amb un cert caràcter atemporal. En tot cas, no tindran consideració de documentals els reportatges audiovisuals de caràcter periodístic o informatiu.
 • Els participants poden concórrer tant amb guions originals com amb adaptacions, en aquest cas hauran d'acreditar que compten amb els drets de transformació corresponents.
 • L'organització es reserva el dret d'eliminar qualsevol candidatura que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari del Talents Lab o a aquella de la qual s'evidenciï o se sospiti una actuació irregular en el sentit descrit. Igualment, l'organització podrà anul·lar qualsevol candidatura que perjudiqui la imatge, reputació o el bon nom del Talents Lab, de Filmin o de qualsevol dels seus membres.

Com presentar-s'hi:

Per presentar el teu projecte, hauràs d'emplenar adequadament el formulari facilitat a www.atlantidafilmfest.com i complir amb tots i cadascun dels requisits establerts a les bases, ja que, en cas contrari, la teva candidatura no es tindrà en compte.

Si compleixes amb tots els requisits esmentats, rebràs un correu en què et confirmaran l'acceptació de la teva candidatura durant els dies següents a la presentació. Et recomanem que adjuntis tots els documents i materials a través d'un enllaç a una carpeta única pujada a un servei d'allotjament multiplataforma al núvol (Google Drive, Dropbox, Mega o similar) amb permisos de descàrrega concedits.

Només s'admetran els projectes que compleixin en temps i forma amb els requisits de participació i que envïin tot el material sol·licitat:

 • Guió

En el cas de la categoria de ficció. L'extensió serà d'entre 40 i 120 pàgines en lletra Courier 12 pt. L'arxiu ha de tenir extensió .pdf, amb la paginació numerada i nomenat amb el següent format: Cognom1Cognom2_Nom.pdf

 • Tractament

Només en el cas de la categoria documental s'haurà d'aportar un tractament d'entre 8 i 15 pàgines en lletra Times New Roman 12 pt. L'arxiu ha de tenir extensió .pdf, amb la paginació numerada i nomenat amb el següent format: Cognom1Cognom2_Nom.pdf

 • Dossier

Inclourà sinopsi, biografia del guionista, referències, memòria del director, pla de finançament detallat i qualsevol altre aspecte que el participant consideri oportú. La seva extensió màxima serà de 10 pàgines.

 • Vídeo

Tots els participants hauran de gravar i aportar un vídeo de 2 minuts com a màxim, on expliquin de manera eloqüent i creativa seu projecte. El vídeo és la carta de presentació de la participació al Talents Lab, així que és important
que el participant transmeti les seves motivacions per participar-hi, el treball que ja porta realitzat i el seu objectiu final. No cal que sigui un vídeo professional en 4K, es permet utilitzar un mòbil (en horitzontal) sempre que la il·luminació i el so permetin veure i escoltar clarament al participant. No cal que el participant expliqui tots els detalls del seu projecte, sinó que pot servir-se d'altres recursos com referències, muntatges, etc.

Valoració:

L'organització seleccionarà un total de 12 projectes per participar al Talents Lab, 6 a la categoria de ficció i 6 a la categoria documental. Es reservarà una plaça a les dues categories per a la quota balear, és a dir, guionistes i/o directors nascuts o residents a les Balears o que comptin amb el suport d'una productora balear.

El comitè de selecció està format per membres de l'equip editorial de Filmin i de l'equip artístic d'Atlàntida Mallorca Film Fest 2021, provinents de diferents àmbits del sector cinematogràfic.

El jurat valorarà l'originalitat i qualitat de la idea, el potencial, la relació de la trama amb l'actualitat, l'interès i la viabilitat del projecte adequant-se al programa de formació de taller. També es considerarà positivament si el projecte ja compta amb part del finançament confirmat.

Calendari:

 • El 22 de maig a les 23.59h (hora peninsular) finalitza el termini per presentar projectes.
 • El 25 de juny s'anunciaran els 12 projectes seleccionats (a través del web oficial i dels canals de xarxes socials d'Atlàntida i de Filmin).
 • Del 26 al 29 de juliol es durà a terme el IV Mallorca Talents Lab.

Consulteu-ne les bases completes i les inscripcions

23/4/2021

Mallorca Talents Lab compta amb la col·laboració de la nostra oficina Europa Creativa Desk - MEDIA Catalunya 

El taller es realitzarà del 26 al 29 de juliol de 2021.

La data límit per enviar-hi projectes és el proper 22 de maig de 2021 a les 23:59h.

Més informació i inscripcions