Disponible en castellà la CulturEU Funding Guide

Al començament d'any es va crear la CulturEU Funding Guide, la nova eina d'oportunitats de finançament de la Comissió Europea per als sectors cultural i creatiu.

Hi podreu filtrar, des d'ara en castellà, per obtenir els resultats que més s'adeqüin al vostre sector, a la vostra tipologia d'organització i al tipus de suport que esteu buscant.

També teniu a la vostra disposició un fulletó explicatiu que podeu descarregar-vos aquí.

Podeu accedir a les oportunitats de finançament per als sectors cultural i creatiu des d'aquest enllaç. Permet navegar de manera intuïtiva per la guia.

També podeu entrar a l'eina interactiva en aquest enllaç fent clic posteriorment al botó groc de la pàgina: Open the Interactive Tool.

La CulturEU Funding Guide cobreix fluxos de finançament més enllà d'Europa Creativa i la secció Cross Sectoral, com Horizon Europe, InvestEU i altres programes.

L'eina interactiva explica la lògica dels programes de la Unió Europea. Pel que fa a les oportunitats de finançament relatives als mitjans de comunicació, recordem que es troben compilades en aquesta pàgina.