Disponibles els vídeos de l’#EuropeCalls EuropeCreativa Cultura - Taller de Projectes de Cooperació Europea

El passat divendres 10 de juliol l’Oficina Europa Creativa Desk – MEDIA Catalunya (i enllaç Europa Creativa-Cultura a Catalunya), en col·laboració amb l'Oficina Europa Creativa-Cultura de Madrid, i de la mà de l’SDE, va organitzar una jornada de formació específica per a la propera convocatòria de Projectes de Cooperació del Subprograma Cultura d'Europa Creativa, la publicació de la qual està prevista per a finals d’aquesta setmana.

La sessió va ser teòrica però també pràctica, i molt específica sobre 3 aspectes fonamentals en els criteris d'avaluació de les sol·licituds: audiències, comunicació i difusió, i impacte dels projectes.

La jornada es va adreçar a les empreses, entitats, institucions i organitzacions públiques i privades del sector cultural i creatiu que estan actualment preparant una proposta, amb continguts avançats, per a la convocatòria de projectes de cooperació del Subprograma Cultura d'Europa Creativa.

A les 09.30h, Àlex Navarro, coordinador d’Europa Creativa Desk-MEDIA Catalunya , va donar la benvinguda a tots els assistents i va presentar la jornada. Tot seguit, Carolina Fenoll i Miguel Sánchez, de l'Oficina Europa Creativa Desk-Cultura, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte van parlar d’aspectes pràctics de la línia de suport als Projectes de Cooperació Europea del Programa Europa Creativa, tot centrant-se especialment en el registre en el Portal de Participants, l’eForm i els documents annexos requerits i l’elaboració del pressupost. Descarregueu-vos les presentacions a través d’aquests enllaços: Portal de Participants, eForm i els documents annexos i elaboració del pressupost.

Després dels precs i preguntes, Raúl Ramos, d’Asimétrica, va abordar el tema del desenvolupament d’audiències en els projectes de cooperació europea. Podeu descarregar-vos la seva presentació a través d’aquest enllaç.


A continuació, Vanesa Nieto, d’Arena Media, va parlar de comunicació i difusió en els projectes de cooperació europea.

El tercer tema a tractar, l’impacte dels projectes, va anar a càrrec de Joan Pedregosa, director d’ITD. Podeu descarregar-vos la seva presentació aquí.

Per acabar, els tres experts van fer un assessorament individualitzat dels projectes.

També podeu visionar els vídeos a través d'aquest enllaç.

 

 

 

 

5/8/2015

Aquesta sessió es va celebrar a l’Arts Santa Mònica el passat 10 de juliol de 2015.

La publicació de la propera convocatòria Europa Creativa Cultura de Projectes de Cooperació Europea està prevista per a finals d’aquesta mateixa setmana, amb data límit de lliurement el 7 d’octubre de 2015.