El programa Europa Creativa 2021-2027 aporta 2.440 milions d’euros per donar suport als sectors culturals i creatius

El nou programa Europa Creativa (2021-2027) s’ha posat en marxa amb l’adopció del primer programa de treball anual.

El nou programa Europa Creativa (2021-2027) posa més èmfasi en la creació transnacional, la innovació, la mobilitat per a artistes i professionals, així com en accions dirigides a necessitats específiques del sector.

Amb els seus 3 subprogrames, la branca Cultura, la branca MEDIA i la branca transversal, Europa Creativa pretén:

  • millorar la cooperació artística i cultural en l'àmbit europeu
  • fomentar la competitivitat, la innovació i la sostenibilitat del sector audiovisual europeu
  • promoure accions intersectorials innovadores i de col·laboració, inclòs el suport a l’alfabetització mediàtica i un entorn de mitjans informatius divers, independent i plural

L’adopció formal de la base legal del programa s’espera a principis de juny i les primeres convocatòries de propostes s’anunciaran en les properes setmanes.

Per al període 2021-2027, s’estima que el pressupost del programa és de 2.440 milions d’euros, en comparació amb els 1.477 milions d’euros del 2014-2020.

Amb aquest augment del pressupost, el programa Europa Creativa serà més inclusiu, més digital i mediambientalment més sostenible.

Objectius principals
Els dos objectius principals d’Europa Creativa són:

  • salvaguardar, desenvolupar i promoure la diversitat i el patrimoni cultural i lingüístic europeu
  • augmentar la competitivitat i el potencial econòmic dels sectors culturals i creatius, en particular el sector audiovisual

Novetats principals 
Les principals novetats del programa són:

  • un èmfasi més fort en la creació transnacional i la innovació
  • accés més fàcil al finançament mitjançant taxes de cofinançament més elevades (nivells més alts de contribució d'Europa Creativa per a projectes)
  • èmfasi en el suport a la cooperació en l'àmbit de la UE per millorar la competitivitat del sector audiovisual europeu mundialment
  • esquema de mobilitat per a artistes i professionals
  • accions adreçades a necessitats específiques del sector

Podeu consultar i descarregar-vos la presentació del programa des del següent enllaç.

Visió general de les convocatòries Europa Creativa MEDIA 2021

Visió general de les convocatòries Europa Creativa Cultura 2021

Visió general de les convocatòries Europa Creativa Cross-Sectorial 2021

Més informació