El Programa MEDIA celebra el 30è aniversari

La branca MEDIA del programa Europa Creativa de la UE, dissenyada per donar suport a les indústries cinematogràfica i audiovisual europees, celebra el 30è aniversari el 2021. Amb aquest motiu, la Comissió Europea llança una campanya per celebrar els 30 anys de suport, així com el llançament del nou programa MEDIA d’Europa Creativa, que s’estén des del 2021 fins al 2027.

Des de 1991, Europa Creativa MEDIA ha invertit més de 2.600 milions d’euros en la indústria cinematogràfica i audiovisual per donar suport al desenvolupament, la promoció i la distribució d’obres europees a Europa i més enllà. El seu suport de llarga durada ha reforçat la competitivitat del sector i ha contribuït a enriquir la diversitat cultural europea, alhora que ha promogut creacions audiovisuals a través de les fronteres i ha contribuït a reconèixer-ne el millor.

Per al 2021-2027, el pressupost previst per a tot el programa Europa Creativa serà de 2.400 milions d’euros, un 80% més que el període anterior (2014-2020), dels quals 1.400 milions d’euros es destinaran al seu subprograma MEDIA. Aquest últim continuarà donant suport als projectes mediàtics amb dimensió europea i internacional, a més de fomentar el talent i promoure l’ús de les noves tecnologies.

Campanya per celebrar els 30 anys de MEDIA

Al llarg de 2021, la Comissió durà a terme una campanya de comunicació per celebrar els 30 anys de la branca MEDIA d'Europa Creativa. El contingut de la campanya se centrarà en deu temes diferents i es desplegarà principalment a les xarxes socials, amb l'objectiu d'arribar als joves i als professionals del sector. Tindrà una pàgina web dedicada i una sèrie d’Instagram: "Entre bastidors del contingut europeu: com el suport de la UE es converteix en històries". Aquesta sèrie constarà de 12 episodis curts per destacar com la UE dona suport a projectes audiovisuals i cinematogràfics sobre el terreny.

Antecedents

Europa Creativa MEDIA ajuda a llançar i distribuir projectes amb dimensió europea i potencial internacional per viatjar més enllà de les fronteres nacionals i europees. Les seves accions de finançament donen suport a obres audiovisuals, incloses pel·lícules, sèries de TV, documentals, videojocs i continguts immersius, i a cinemes, festivals, serveis de VOD i mercats de la indústria. També contribueix a potenciar els talents europeus mitjançant programes de formació, així com al desenvolupament del públic i l’educació cinematogràfica.

El desembre de l'any passat, el Parlament Europeu i els Estats membres de la UE van arribar a un acord polític sobre el nou programa Europa Creativa per al 2021-2027. A principis d’aquest mes, la Comissió va adoptar un Pla d’Acció per al sector dels mitjans de comunicació i l’audiovisual per donar suport a la seva recuperació, transformació, per permetre a la indústria ampliar-se al mercat únic i per dotar els ciutadans d’una opció més àmplia. Aquests sectors, especialment afectats per la crisi del coronavirus, són essencials per a la democràcia, la diversitat cultural europea i l'autonomia digital.

El pla d’acció estableix 10 accions concretes per afrontar aquests reptes, tot fomentant el suport financer, accelerant la transformació digital i enfortint la resiliència a escala europea. Moltes de les accions es posaran en marxa els primers mesos de 2021.

Més informació